Ze spółek

Ewa Bednarz
01-09-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

AQUA. Na rynku pozagiełdowym CeTO zostały dopuszczone do obrotu akcje spółki zwykłe na okaziciela serii I w ilości 7 359 sztuk.

BETON STAL. Spółka udzieliła poręczenia za zobowiązania swojej spółki zależnej — WPRI HYDROCENTRUM, wobec Banku Przemysłowo-Handlowego. Bank zawarł w lutym z WPRI HYDROCENTUM umowę o udzieleniu kredytu w kwocie 1 mln zł. W związku z udzielonym poręczeniem bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony do dnia 2.05.2000 r.

CETO. Mariusz Grajek, prezes zarządu zapowiedział, że Centralna Tabela Ofert nie będzie dążyć do podwyższenia kapitału. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, do końca 1999 r. kapitał CeTO powinien osiągnąć poziom 10 mln zł. Zdaniem prezesa w rynek pozagiełdowy zainwestowano już wystarczająco dużo, żeby bezpiecznie prowadzić obrót, i trudno wymagać od akcjonariuszy, aby zainwestowali jeszcze więcej. Dodał on równocześnie, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna i w tym roku po raz pierwszy zanotujemy zysk. Plan zakłada, że zysk netto wyniesie 100 tys. zł. Sytuacja prawna spółki jest jednak na tyle niejasna, że doprowadziło to do zawieszenia rozmów z ewentualnymi partnerami.

ELEKTRIM. Warszawski holding udzielił spółce zależnej Enelka Ltd. pożyczki w kwocie 3 600 000 USD. Elektrim posiada 98,2 proc. udziałów w spółce Enelka Ltd. Pożyczka przeznaczona jest w całości na finansowanie działalności spółki Enelka Ltd. , Istambuł, realizującej budowę osiedla mieszkaniowego Resit Pasa w Turcji. Łącznie od początku tego roku Elektrim udzielił spółce Enelka Ltd. pożyczek o wartości 19 150 000 USD.

FRANTSCHACH. Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału (wniesienie aportów) spółki zależnej Świecie Sacks Sp. z o. o. Kapitał zakładowy Świecie Sacks wynosi obecnie 11 228 500 zł i dzieli się na 112 285 udziałów o wartości 100 zł każdy. Frantschach posiada 100 proc. udziałów.

GÓRAŻDŻE. Podczas NWZA 27.09, zwołanego na wniosek CBR Baltic B. V., akcjonariusze mają zdecydować o wycofaniu akcji spółki z obrotu publicznego.

KFM. W związku z przeprowadzaną reorganizacją spółka zwolni do końca przyszłego roku dodatkowo ponad 100 pracowników. Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o. o. , akcjonariusz posiadający 52,7 proc. akcji KFM rozpoczął rozmowy z inwestorem, który jest zainteresowany ewentualnym nabyciem tego pakietu.

KOMPAP. Spółka uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002.

KPBP BICK. Spółka poinformowała, że w okresie od 17.07.1999 do 30.08.1999 podpisała następujące kontrakty: 6 kontraktów krajowych o łącznej wartości 9 198 803,45 zł, 9 aneksów do istniejących umów o łącznej wartości 1 700 408,91 zł. Wartość żadnej z podpisanych umów nie przekracza 10 proc. wartości sprzedaży spółki za 1998 rok.

KRAK BROKERS. Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na CeTO 450 tys. akcji serii C, 177 676 akcji serii D,150 tys. akcji serii F.

NETIA. Donaldson Lufkin and Jenrette rozpoczął wydawanie rekomendacji dla papierów spółki jako najlepszych do kupna.

PAŻUR. W wyniku sprzedaży akcji spółki w I transzy zapisami objęto 20 tys. 317 akcji serii E. 79 tys. 683 akcje, na które nie złożono zapisów, przesunięto do transzy II. Cena emisyjna akcji serii E spółki Pażur SA została ustalona na 6 zł za jeden walor. Zapisy w drugiej transzy przyjmowane będą od 3 do 10 września. Publiczna subskrypcja zakończy się 17 września.

ROPCZYCE. Podpisana została umowa zawiązania spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o., której udziałowcem będą Ropczyce. Wartość aktywów, która będzie ujęta w księgach ewidencyjnych podmiotu, do którego wnoszony jest aport,wyniesie 2,4 mln zł.

UNIBUD. 8 września podczas NWZA akcjonariusze spółki mają zdecydować o połączeniu spółki z Budimexem. Fuzja ma nastąpić przez przeniesienie całego majątku Unibudu na Budimex w zamian za akcje, które Budimex wyda akcjonariuszom Unibudu.

Za każde 7 posiadanych akcji Unibudu jego akcjonariusze mają otrzymać 5 akcji serii H Budimexu. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 1999. Budimex ma 26,3 proc. udziału w kapitale akcyjnym Unibudu, co stanowi 41,2 proc. głosów na WZA tej spółki.

ZREW. Spółka zawarła wieloletnią umowę serwisową na kwotę ok. 3 mln zł rocznie z Zakładami Płyt Wiórowych Prospan na stałą konserwację i naprawę bieżącą urządzeń technologicznych. W ramach realizacji umowy od 1 września w strukturach ZREW rozpocznie działalność nowy wydział Wieruszów Serwis, zatrudniający ok. 40 osób — pracowników przejętych z Prospanu.

IX NFI. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia zgody na nabycie przez fundusz akcji Carcade INVEST od Les Co (L) Ltd. SG, WST

TFI BH. Od dzisiaj do 31 stycznia 2000 roku wszystkie wpłaty na fundusze bezpieczne zarządzane przez TFI Banku Handlowego zostały zwolnione z opłat manipulacyjnych. Promocją zostały objęte Otwarty Fundusz Inwestycyjny Papierów Dłużnych Kapitał Handlowy III i OFI Rynku Pieniężnego Kapitał Handlowy IV.

Fundusze te, według Andrzeja Kołatkowskiego, prezesa zarządu TFI BH, są alternatywą dla inwestycji w obligacje Skarbu Państwa lub lokaty bankowej. Dają bowiem zysk porównywalny lub nawet lepszy niż terminowe lokaty bankowe i nowe emisje obligacji. Prognoza zysku OFI Rynku Pieniężnego zakłada stopę zwrotu wysokości 11,6 proc. w skali roku, podczas gdy niedawno wyemitowane obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu dadzą zysk wysokości 10 proc.

Dzięki temu rośnie liczba klientów zainteresowanych tą formą oszczędzania. Od początku roku do końca lipca aktywa OFI Kapitał Handlowy III wzrosły o 168,7 proc., a aktywa OFI Kapitał Handlowy IV o 149,3 proc. EB

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu