Ze spółek

Robert Grzeszczuk
opublikowano: 09-02-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

BANK CZĘSTOCHOWA. Rada Banku na wczorajszym posiedzeniu uchwaliła plan finansowy na rok 2000. Zgodnie z nim, tegoroczny zysk brutto wyniesie 4,17 mln zł, a zysk netto 2,49 mln zł. Bank przewiduje, że obciążenie wyniku rezerwami nieznacznie wyniesie 1,4 mln zł. Natomiast stopa zwrotu ze średniorocznych funduszy własnych banku 8,93 proc., suma bilansowa 252,4 mln zł, a współczynnik wypłacalności 19,01.

BROK. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy z Pekao SA na kwotę 2,4 mln DM. Jego spłata ma nastąpić do 6 lutego 2001 roku.

CSS. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiada 253 145 akcji przedsiębiorstwa. Stanowi to 6,80 proc. kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA CSS.

ELZAB. Zarząd spółki poinformował o rozpoczęciu realizacji umowy zawartej w dniu 24.01.2000 r. z firmą ICS Cash Register Systems Gmbh (Niemcy) na dostawy kas ELZAB Delta. Wysyłka pierwszej partii kas realizowana jest zgodnie z harmonogramem dostaw przewidzianych na ten rok.

FERRUM. Piotr Wolnicki nabył w transakcji pakietowej 723 727 akcji przedsiębiorstwa, co stanowi 9,9 proc. kapitału akcyjnego tej spółki.

HUTMEN. Poziom inwestycji w ciągu najbliższych 3-5 lat to suma rzędu 100 mln zł - poinformował Kazimierz Śmigielski, dyrektor finansowy spółki. Chodzi o linię produkcyjną rur miedzianych, technologię obniżki kosztów produkcji prętów mosiężnych i płaskowników miedzianych. Hutmen chce zwiększyć produkcję rur miedzianych z obecnych 7 tys. do 20 tys. ton rocznie. Z tego 70-80 proc. sprzedawane ma być na rynku krajowym. Przedsiębiorstwo chce też obniżyć jednostkowe koszty produkcji prętów i płaskowników. Jak poinformował Adam Dusiński, prezes Hutmena, spółka chce za 2-3 lata realizować sprzedaż 50 proc. swoich wyrobów za pośrednictwem internetu.

IZOLACJA. Przedsiębiorstwo zawarło z Raiffeisen Centrobank umowę forward. Jej przedmiotem jest prawo kupna waluty wymienialnej tytułem płatności importowej oraz tytułem spłaty części kredytu dewizowego na łączną kwotę 5,5 mln DM, w następujących terminach: 29.03.2000 — 500 tys. DM, 28.04.2000 — 500 tys. DM, 29.05.2000 — 1.5 mln DM, 29.06.2000 — 3 mln DM.

LETA. Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał do rejestru spółkę FEMAR Polska, która ma się zajmować działalnością produkcyjną w zakresie elektrowelutyzacji detali (flokowanie elektrostatyczne za pomocą suszenia w celu utrwalenia warstwy klejącej) przeznaczonych na rynek lokalny. Założycielami przedsiębiorstwa są WOPUH LETA, FEMAR S.r.I. z siedzibą w Turynie i Corradino Corrado. Kapitał zakładowy nowego przedsiębiorstwa wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1 000 udziałów po 100 zł każdy. Leta i FEMAR S.r.I. objęli po 45 proc. udziałów w spółce. Pozostałe 10 proc. przypadło Corradino Corrado.

LTL. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylono decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z 26 lutego 1999 roku oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z 12 listopada 1998 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego za rok 1997 w kwocie 996,0 tys. zł oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 590,1 tys. zł.

Ten sam sąd uchylił też decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z 19 kwietnia 1999 roku oraz poprzedzającą ją decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z 25 stycznia 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego LTL w podatku od towarów i usług za styczeń 1998 roku w kwocie 3,8 tys. zł oraz wysokości odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 1,4 tys. zł a także ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego za styczeń 1998 w kwocie 1,2 tys. zł.

W obu przypadkach sąd zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz LTL.

MOSTOSTAL KRAKÓW. Skarb Państwa w wyniku sprzedaży części posiadanego pakietu akcji posiada obecnie 600 tys. akcji przedsiębiorstwa, co stanowi 6,44 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 6,44 proc. głosów na WZA Mostostalu Kraków.

MOSTOSTAL ZABRZE. Obligatariusze przedstawili do wcześniejszego wykupu wszystkie pozostałe 130 obligacji zamiennych przedsiębiorstwa. Wcześniejszy wykup nastąpi 23 lutego 2000 r. poprzez zapłatę kwoty 120 tys. zł za każdą obligację, co daje łącznie 15,6 mln zł.

NAFTOBUDOWA. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń do zamiaru łączenia polegającego na nabyciu przez spółkę Polimex-Cekop akcji Naftobudowy w ilości powodującej przekroczenie progu 50 proc. głosów na WZA spółki.

NFI HETMAN. Bank Austria AG wraz z podmiotami zależnymi posiada ponadf 11,5 mln akcji funduszu. Stanowi to 38,3 proc. kapitału akcyjnego NFI Hetman i uprawnia do wykonywania takiej samej liczby głosów na WZA spółki.

PEKAO SA. W ramach trzyletniego programu strategicznego bank planuje zwiększenie liczby placówek do ok. 1000 w 2002 roku z 719 posiadanych w październiku ubiegłego roku.

REMAK. Opolska spółka otrzymała wydane w dniu 16 grudnia 1999 r. postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim stwierdzające ukończenie postanowienia upadłościowego spółki zależnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Remak— Bełchatów“ w Biłgoraju.

SZEPTEL. Na dzisiejszej sesji nie będą obowiązywały widełki ograniczające wahania kursu spółki telekomunikacyjnej.

CERA. Na koniec 1999 roku wartość rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych wyniosła 9 142,3 mln zł — wynika z raportu CERA.

Oznacza to 22-proc. wzrost w porównaniu z końcem roku 1998.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Robert Grzeszczuk

Polecane