Zmiana miejsca pracy zdalnej? Uzgodnij to z szefem

opublikowano: 02-08-2021, 20:00

Kodeks pracy pozwoli pracować zdalnie bez zgody pracodawcy także osobom opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Zmienia się wizja projektodawcy co do przyszłych zasad stosowania w firmach pracy zdalnej. Po pierwszym etapie uzgodnień międzyresortowych projektu noweli Kodeksu pracy resort rozwoju przygotował jego nową wersję.

Zgodnie ze zmodyfikowaną w projekcie definicją praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, ale każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. W konsekwencji szefowie będą musieli za każdym razem wyrazić zgodę na świadczenie pracy zdalnej w konkretnym miejscu.

– Warto też zwrócić uwagę na przepisy doprecyzowujące tę definicję. Osoba, która całość lub część swoich obowiązków służbowych wykonuje poza zakładem pracy, nie będzie traktowana jak pracownik zdalny, jeśli miejsce ich świadczenia wskaże pracodawca i uzgodni w umowie o pracę lub wyznaczy doraźnie w poleceniu, na przykład dotyczącym podróży służbowej – wyjaśnia Edyta Defańska-Czujko, ekspertka Business Centre Club BCC ds. prawa pracy.

Deklaracja co do warunków

Zmiany w projekcie dotyczą też oświadczeń pracowników zdalnych potwierdzających, że mają odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do pracy. Ekspertka BCC podkreśla, że taki dokument będzie wymagany bezpośrednio przed wydaniem polecenia świadczenia pracy zdalnie. Nie wystarczy – zauważa – złożenie takiego oświadczenia wcześniej, np. przy zawieraniu umowy o pracę czy podpisywania deklaracji o zapoznaniu się z zakładowymi regulaminami.

Ponadto projekt nakłada określone obowiązki na strony stosunku pracy, gdy sytuacja w miejscu pracy zdalnej wpłynie na warunki jej wykonywania.

– Jeśli zmienią się one na tyle, że uniemożliwią wykonywanie pracy zdalnie, pracownik będzie musiał niezwłocznie poinformować o tym przełożonych, a pracodawca wycofać polecenie świadczenia pracy w tym trybie – mówi Magdalena Wilkoszewska, dyrektor działu prawa pracy w TGC Corporate Lawyers.

Wygląda na to, że prawo do pracy zdalnej bez uzyskania specjalnej zgody pracodawcy będzie przysługiwać nie tylko rodzicom małych dzieci i ciężko chorych oraz niepełnosprawnych. Uzyskają je również pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

– Pracodawca będzie musiał zatwierdzić wniosek o pracę zdalną od tych pracowników, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj obowiązków wnioskodawcy. W takim przypadku będzie miał siedem dni, a nie pięć, jak pierwotnie zakładano, na wskazanie przyczyn odmowy – informuje Edyta Defańska-Czujko.

Poznaj program “VIII Kongresu HR Summit”, 21-22 września 2021, online >>

Kiedy powrót do biura

Uzgodnienie świadczenia pracy zdalnej nie oznacza, że ma być ona świadczona przez cały czas. Każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wnioskować o zaprzestanie jej wykonywania i przywrócenie poprzednich warunków. W razie braku wcześniejszego porozumienia w tej sprawie, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy ma nastąpić najpóźniej po 30 dniach od otrzymania wniosku.

– Brak wcześniejszych ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownika nie będzie więc przeszkodą w powrocie pracownika do biura – ocenia Magdalena Wilkoszewska.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IWA

Polecane