Zmiany klimatyczne kluczowym elementem strategii ESG

Partnerem publikacji jest Santander Bank Polski
opublikowano: 15-11-2022, 16:44
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Świat pilnie potrzebuje zielonych zmian. Potrzebuje ich każdy człowiek i każdy biznes na naszej planecie. Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest naszą jedyną szansą, by nie zrealizowały się scenariusze, przewidujące szkodliwe zjawiska pogodowe czy migracje setek milionów ludzi. Ostatnie lata dobitnie pokazały, jak kryzysy w wybranych rejonach świata oddziałują na nas wszystkich. Pokazały też jak ważne jest zaangażowanie biznesu, w tym sektora finansowego, w walkę z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Artur Pluciński dyrektor kredytowy ds. sektorów w Santander Bank Polska
Artur Pluciński dyrektor kredytowy ds. sektorów w Santander Bank Polska

Dziś w walce ze zmianami klimatu równie istotne są determinacja i tempo wprowadzanych zmian. Zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego Unia Europejska zobowiązała się ograniczyć emisje o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Na realizację tej deklaracji zostało zatem niewiele czasu. Podobnie jest z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030, które dotyczą m.in. lepszego życia, równości i równych szans czy zwiększenia bioróżnorodności. Jak szacuje Komisja Europejska, by osiągnąć założone na 2030 r. cele klimatyczne, już teraz potrzebne są dodatkowe inwestycje w wysokości 180 mld EUR rocznie. Bez odpowiednich mechanizmów finansowania nowa zeroemisyjna infrastruktura czy przejście ku niskoemisyjnej gospodarce pozostaną w sferze planów.

W Santander Bank Polska mamy świadomość, że nasze zaangażowanie w transformację gospodarki jest zarówno ekonomiczną koniecznością, jak i wyrazem odpowiedzialności za następne pokolenia. Strategia Odpowiedzialnej Bankowości określa podejście banku do kwestii ESG oraz definiuje zrównoważony rozwój. Dlatego w codziennych działaniach uwzględniamy nasz wpływ na planetę i podejmujemy szereg działań, by zapobiegać negatywnym zmianom klimatu.

Strategiczne podejście do walki ze zmianami klimatycznymi

Jesteśmy jednym z największych banków w Polsce. Mamy świadomość niezwykle istotnej roli, jaką odgrywamy w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Nasze procesy, działania, realizowane polityki i udzielane finansowania mają wpływ na przyszłość nas i naszej planety.

Za cel stawiamy sobie osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Ma temu służyć ogłoszona przez Grupę Santander globalna strategia Net Zero. Jako grupa, jesteśmy ponadto członkiem-założycielem Net Zero Banking Alliance, inicjatywy ONZ kierowanej przez sektor bankowy, która wytycza kierunek analiz jakościowych portfela inwestycyjnego.

Nasze działania na rzecz zatrzymania wzrostu temperatury na Ziemi zaczynamy od siebie. Podejmujemy wysiłki w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z naszych emisji wewnętrznych, m.in. zużycia prądu, podróży służbowych czy eksploatacji floty. Po drugie skupiamy się na emisjach będących efektem naszego finansowania – usługach kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów. W ten sposób chcemy ograniczyć pośrednie emisje gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości – od dostawców po użytkowników końcowych, czyli naszych klientów. Naszą rolą w tym procesie jest zapewnienie zrównoważonego finansowania, ale także doradztwa w obszarze zielonych inwestycji.

Mamy już na koncie znaczące osiągnięcia w zakresie działań wobec klientów, które pozwalają redukować naszą ekspozycję na ryzyka klimatyczne. W 2019 r. odstąpiliśmy od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu. Od 2020 r. wszystkie umowy zawierane przez nas z podmiotami, które wykorzystują węgiel, zawierają klauzule dotyczące zakazu wykorzystania przyznanych środków na cele związane z jego eksploatacją i produkcją. Wspieramy naszych klientów nie tylko w osiąganiu ich celów biznesowych, ale także w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych dotyczących środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Ważnym drogowskazem są dla nas cele zapisane w porozumieniu paryskim. Z myślą o ich realizacji, od 2030 r. zaprzestaniemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10 proc. Także do roku 2030 planujemy całkowitą redukcję ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

TCFD – analiza szans i ryzyk klimatycznych

W Santander Bank Polska już od 9 lat podsumowujemy swoje funkcjonowanie w kontekście wskaźników ESG, czyli środowiskowych (Environmental), społecznych (Social) i zarządczych (Governance). Służy temu coroczny raport przygotowywany dla klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy. W tym roku, po raz pierwszy, zawiera on raport klimatyczny, opracowany według kryteriów TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Dokument jest integralnym elementem części środowiskowej i obejmuje wielowymiarową analizę ryzyk i szans klimatycznych. Dzięki raportowi TCFD nie tylko skupiamy się na obecnych zagrożeniach, ale szczegółowo analizujemy te ryzyka, które zmaterializują się w roku 2030 i w połowie stulecia.

Zidentyfikowaliśmy kluczowe ryzyka klimatyczne (fizyczne i transformacyjne), wybraliśmy 19 priorytetowych dla nas branż, a następnie poddaliśmy je ocenie ryzyk i szans. Dla każdej z nich przyjęliśmy dwa scenariusze wzrostu globalnej temperatury (o 2°C, w przypadku realizacji celów porozumienia paryskiego i o 4°C) oraz trzy perspektywy czasowe – krótki (2025), średni (2030) i długi termin (2050).

Był to zatem wieloetapowy i złożony proces, który pozwolił nam na integrację wyników analizy z systematyką ryzyka bankowego. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat zmiany klimatu wpłyną na każdy biznes na świecie. Próba oszacowania ich wpływu na bank nie tylko daje nam odporność na kluczowe zagrożenia, ale też szansę przygotowania się na nie. Może także istotnie przyczynić się do poprawy naszej dynamiki rozwoju, wyników finansowych oraz wizerunku banku. Tak kompleksowe podejście pozwala nam zrozumieć, jak różnorodny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i biznesy klientów.

Przyszłość będzie zielona lub nie będzie jej wcale

Nie ma planety B. Nie ma też planu B dla zobowiązań zawartych w porozumieniu paryskim czy celach zrównoważonego rozwoju ONZ 2030. Nie możemy przesuwać ich wdrożenia o kolejne lata. Przeciwnie, ambitne zobowiązania powinniśmy jeszcze podwyższać, a nie zmniejszać – by mieć szansę na zatrzymanie zmian klimatu.

Na pewno ważnym czynnikiem sukcesu jest zrozumienie ryzyk, co dla nas stało się możliwe dzięki analizie w modelu TCFD. Tak kompleksowe spojrzenie pomaga nam lepiej dostosowywać się do aktualnych regulacji i podejmować bardziej adekwatne i skuteczne działania. Czas nagli – do realizacji ambitnych planów i zobowiązań, na poziomie Unii Europejskiej i świata, zostało już niecałe 8 lat.

Raport TCFD Santander Bank Polska dostępny jest na stronie: esg.santander.pl/2021

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES
wspierają:

Santander Benefit Systems Bat Poland LPP Panattoni

Polecane