Akcjonariusz chce rewizji w Biotonie

opublikowano: 17-07-2018, 22:00

Fundusz CEE Equity chce powołać rewidenta do spraw szczególnych, który prześwietli transakcję producenta insuliny z chińską grupą Yifan

Konflikt akcjonariuszy w Biotonie przybiera na sile. Fundusz CEE Equity, pośrednio kontrolujący 13,16 proc. akcji biotechnologicznej spółki, zażądał zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Chce powołania rewidenta do spraw szczególnych, którego zadaniem miałoby być przeanalizowanie okoliczności zawarcia transakcji z chińską grupą Yifan. Chodzi o sprzedaż zależnej od Biotonu azjatyckiej spółki SciGen za około 100 mln zł w gotówce. Jak pisaliśmy w „PB”, transakcja wzbudziła wątpliwości m.in. z powodu wyceny, umorzenia długów SciGenu wobec Biotonu, a także tego, że Jubo Liu, przewodniczący rady nadzorczej Biotonu i pośrednio główny akcjonariusz spółki, sprzedał wcześniej swoją grupę NovoTek Yifanowi.

DO WYJAŚNIENIA:  Robert Neymann, prezes Biotonu, na czerwcowym walnym zgromadzeniu spółki prezentował akcjonariuszom korzyści ze sprzedaży SciGenu. Nie wszystkich przekonał — walne we wrześniu ma głosować nad powołaniem rewidenta, który przyjrzy się okolicznościom transakcji.
Zobacz więcej

DO WYJAŚNIENIA: Robert Neymann, prezes Biotonu, na czerwcowym walnym zgromadzeniu spółki prezentował akcjonariuszom korzyści ze sprzedaży SciGenu. Nie wszystkich przekonał — walne we wrześniu ma głosować nad powołaniem rewidenta, który przyjrzy się okolicznościom transakcji. Fot. Marek Wiśniewski

Walny spór

Już na czerwcowym walnym zgromadzeniu, które zgodziło się na transakcję, przedstawiciele funduszu głosowali przeciw uchwałom w tej sprawie i wnosili do nich sprzeciwy.

„Zdaniem wnioskujących akcjonariuszy, to jest Basolma Holding Limited oraz AIS 2 Investment, powołanie rewidenta ds. szczególnych jest absolutnie kluczowe w kontekście transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International. Pojawiające się wątpliwości (prasowe oraz przedstawione podczas WZA spółki z dnia 11 czerwca 2018 r.), dotyczące odpowiedniej wyceny kluczowego aktywa spółki, tj. spółki SciGen, oraz niewyjaśnione powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy spółką, członkami jej organów a Yifan International wymagają odpowiedniego wyjaśnienia. Zdaniem wnioskujących akcjonariuszy, powołanie rzetelnego oraz niezależnego rewidenta ds. szczególnych oraz wykonanie badania w zakresie wskazanym proponowaną uchwałą pozwoli na pełniejszą ocenę szeroko pojętej transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International i jej poszczególnych elementów” — głosi uzasadnienie wniosku mniejszościowego akcjonariusza.

Fundusz CEE Equity chce, by rewident — Grant Thornton lub „podmiot o porównywalnych referencjach” — przeprowadził niezależną wycenę akcji SciGenu, a także zbadał zasadność umorzenia wierzytelności spółki wobec Biotonu w wysokości co najmniej 28,5 mln USD. Miałby też zbadać powiązania osobowe między Biotonem, jego największymi akcjonariuszami i członkami rady nadzorczej a Yifanem, które — jak głosi projekt uchwały — „mogły mieć wpływ na wydanie zgody na transakcję przez radę nadzorczą oraz finalnie podpisanie umowy przez zarząd spółki”. Dodatkowo rewident miałby m.in. sprawdzić, czy zawarta między Biotonem a Yfianem umowa dystrybucyjna jest zgodna z prawem i nie krzywdzi mniejszościowych akcjonariuszy oraz wierzycieli Biotonu.

Nadzieje zarządu

Wkrótce po opublikowaniu raportu bieżącego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zarząd Biotonu rozesłał mediom stanowisko w tej sprawie. Podkreśla w nim, że kwestionowana przez akcjonariuszy mniejszościowych transakcja jest korzystna dla spółki.

„Zarząd na podstawie przeprowadzonych analiz jest przekonany, iż pozyskane z transakcji środki w wysokości około 100 mln zł, które wpłyną w najbliższych dniach na konto spółki, pozwolą Biotonowi na zdecydowaną poprawę płynności finansowej, umożliwiając istotną restrukturyzację zadłużenia w bankach, a przede wszystkim przyspieszenie prac nad wprowadzeniem na rynek analogów insuliny — priorytetowego celu spółki na najbliższe lata. Zarząd podkreśla, iż w całym procesie dołożył należytej staranności co do procedury wyłonienia nabywcy i sfinalizowania transakcji, wybierając najlepszą ofertę na rynku spełniającą liczne warunki postawione przez Bioton” — głosi stanowisko zarządu Biotonu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ma się odbyć 26 września. „Wnioskodawcy mniejszościowi już w trakcie majowego WZA zgłaszali swe uwagi i zastrzeżenia, pomimo udzielenia obszernych wyjaśnień i uzasadnień zarządu dotyczących celów i pozytywnych efektów transakcji dla spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i partnerówbiznesowych. (...) Zarząd wyraża nadzieję, że pomimo bezsprzecznych korzyści dla spółki i akcjonariuszy Biotonu, wynikających z dokonanej transakcji, akcjonariusze mniejszościowi wnoszący o zwołanie NWZ kierują się wyłącznie dobrem spółki i jej wszystkich akcjonariuszy, i że podejmowane przez nich dzisiaj działania nie mają innych celów, niezwiązanych z przedmiotowym wnioskiem i jego procedowaniem” — głosi stanowisko zarządu Biotonu.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcel Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy