Bank Pekao pomaga klientom w czasie pandemii

  • Materiał partnera
opublikowano: 23-02-2021, 15:35
aktualizacja: 23-02-2021, 16:07

Bank Pekao od początku pandemii udowadnia, że klienci mogą na niego liczyć zarówno wtedy, gdy chcą zrealizować zakrojone na szeroką skalę projekty czy niezwykłe przedsięwzięcia, jak i wówczas, gdy zmagają się z niełatwą codziennością naznaczoną COVID-19.

W kwietniu 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił program pomocowy Tarcza 1.0., którego celem było finansowe wsparcie przedsiębiorców zmuszonych do ograniczenia lub zawieszenia działalności w związku z zapobieganiem wirusowi COVID-19. W czołówce banków, które obsłużyły największą liczbę wniosków składanych w ramach Tarczy 1.0, był Bank Pekao, do którego wpłynęło ich ponad 47,5 tys., z czego 74 proc. stanowiły wnioski mikrofirm, a 26 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota wypłaconego przez Pekao wsparcia wyniosła ponad 7 mld zł.

Obsługa dwóch rządowych tarcz finansowych to tylko część działań Banku Pekao wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii. Oprócz tego oferuje on klientom m.in. nieoprocentowane pożyczki, gwarancje kredytowe i umożliwia odroczenie spłaty rat.
Obsługa dwóch rządowych tarcz finansowych to tylko część działań Banku Pekao wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii. Oprócz tego oferuje on klientom m.in. nieoprocentowane pożyczki, gwarancje kredytowe i umożliwia odroczenie spłaty rat.

Obsługa rządowego wsparcia

Najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowili klienci banku prowadzący działalność zaklasyfikowaną do branż: transport drogowy towarów, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, praktyka lekarska dentystyczna oraz sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Branże te otrzymały prawie jedną piątą subwencji wypłaconych przez Pekao.

– Wybuch pandemii COVID-19 można określić mianem papierka lakmusowego dla stopnia zaawansowania digitalizacji i cyfryzacji polskiego sektora bankowego. Banki w niebywale krótkim czasie odnalazły się w nowej rzeczywistości, którą wprowadziła narodowa kwarantanna, tym samym dowodząc skuteczności swoich rozwiązań technologicznych. Niezwykle istotna była także ich rola w stabilizowaniu gospodarki poprzez przekazywanie środków pochodzących z rządowych programów stymulacyjnych i pomocowych. Zaawansowanie technologiczne polskiego sektora bankowego umożliwiło mu m.in. wsparcie działań prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju, ponieważ to właśnie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej odbywała się pełna obsługa wniosków składanych o pomoc finansową z Tarczy 1.0 – podkreśla Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku Tarczy 2.0 Bank Pekao od momentu jej uruchomienia 15 stycznia 2021 r. tylko do 15 lutego przyjął już niemal 4,8 tys. wniosków. Złożyły je mikrofirmy (82 proc.), małe i średnie przedsiębiorstwa (18 proc.). Za pośrednictwem Pekao podmioty te otrzymały dotychczas prawie 520 mln zł wsparcia rządowej pomocy.

W tym okresie najwięcej wniosków złożyli przedsiębiorcy z następujących branż: restauracje

i inne stałe placówki gastronomiczne, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Kolejne pozycje zajęły: sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, a także działalność agencji reklamowych. Wnioski złożone przez te firmy stanowią aż 64 proc. wszystkich wniosków w Banku Pekao, a kwota dofinansowania wynosi 71 proc. ogółem przyznanego wsparcia.

Nie tylko tarcze

Jednak sprawna dystrybucja środków finansowych pochodzących z Tarcz 1.0 i 2.0 PFR to tylko jedno

z wielu działań, jakie bank realizuje, aby pomóc swoim klientom ze wszystkich segmentów.

Dzięki zaawansowaniu technologicznemu Pekao w dużym stopniu przekierowało obsługę klientów z placówek do kanałów zdalnych, a także zaoferowało im wiele produktów i usług odpowiadających ich potrzebom w czasie pandemii. Za dobry przykład takiego działania może posłużyć udostępnienie przez bank już w kwietniu 2020 r. Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, dzięki czemu średnie i duże biznesy otrzymały dodatkowe zabezpieczenia kredytów obrotowych.

W maju zeszłego roku Pekao wdrożyło Pakiet Pomocowy SOS dla Kredytobiorców i Pożyczkobiorców. Dzięki niemu klienci mogli bezpłatnie ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kredytów i pożyczek (nawet do trzech rat kapitałowo-odsetkowych). W związku z obowiązującym stanem epidemii bank przyjmował wnioski online.

Również w maju bank wprowadził do oferty skierowanej do mikroprzedsiębiorstw kredyty obrotowe

i pożyczki do 105 tys. zł z gwarancją w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

W lipcu 2020 r. Pekao zawarło dwie umowy, dzięki którym mogło zaproponować klientom dodatkowe instrumenty pomocowe. Pierwszą z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), na podstawie której przedsiębiorcy korzystający z pożyczek na finansowanie wynagrodzeń oferowanych przez ARP mogli skorzystać także z przeznaczonych do tego celu rachunków bankowych oraz usługi Pekao Płace. Drugą zaś była umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotycząca bezpłatnych gwarancji dla MŚP

w programie COSME. Pekao jako jedyny bank komercyjny w Polsce posiada umowę z EFI, która wprowadziła możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm.

Natomiast na początku sierpnia Bank Pekao – jako jeden z pierwszych – podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę, dzięki której mikro, małe, średnie oraz duże firmy dotknięte skutkami pandemii COVID-19 mogły w Pekao skorzystać z dopłat BGK do odsetek kredytów obrotowych zarówno nowych, jak i już zaciągniętych.

We wrześniu 2020 r. Bank Pekao podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu. Umożliwiła ona klientom banku – MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom skorzystanie z gwarancji BGK przy wnioskowaniu o produkt eFinancing, polegający na wykupie krótkoterminowych wierzytelności klienta lub finansowaniu jego zobowiązań. Z gwarancji tej mogli i w dalszym ciągu mogą skorzystać (program został przedłużony do czerwca 2021 r.) również klienci korzystający z produktu przed pandemią.

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój były kolejnym instrumentem pomocowym wdrożonym przez BGK jako odpowiedź na trudności, z jakimi przyszło się mierzyć przedsiębiorcom w okresie pandemii, które znalazły się pod koniec września w ofercie Pekao. Najpierw mogły z nich skorzystać firmy jednoosobowe i MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego, a następnie z pomorskiego i zachodniopomorskiego. W grudniu Pekao rozpoczęło uzupełniające nabory do pożyczek POIR.

Plan na przyszłość

Rok 2021 ma być wedle przewidywań analityków czasem wzrostu polskiej gospodarki. Morgan Stanley szacuje go na 2,9 proc., podczas gdy Goldman Sachs mówi o wzroście aż o 6,1 proc. Mimo tych rozbieżności w szacunkach, jedno jest pewne, wśród analityków panuje optymizm i zgodność co do tego, że nadchodzi czas odbudowy gospodarek, które w 2020 r. zostały dotknięte skutkami COVID-19.

– Niewątpliwie pandemia miała, ma i jeszcze będzie miała wpływ na oblicze światowej gospodarki, w tym na sektor bankowy. W tym roku planujemy wiele wdrożeń, które z jednej strony będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby naszych klientów wywołane pandemią, a z drugiej strony przygotują nas do funkcjonowania w postcovidowej rzeczywistości, w której banki będą musiały szukać nowych sposobów na osiągnięcie wzrostu. Nasze działania będziemy koncentrować na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, umożliwiających tworzenie optymalnego połączenia interakcji pomiędzy sztuczną a ludzką inteligencją i jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie oraz wdrażanie atrakcyjnych modeli świadczenia usług. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy się angażować w projekty mające na celu pomoc naszym klientom, których dotknęły skutki pandemii. Jestem przekonana, że przy naszym wsparciu uda im się stawić czoła wyzwaniom wywołanym COVID-19 – mówi Magdalena Zmitrowicz.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane