Czytasz dzięki

Bank Pekao z nowymi formami wsparcia dla firm

MATERIAŁ PARTNERA
opublikowano: 21-07-2020, 08:25

Bank Pekao SA jest jedną z instytucji finansowych, które od początku pandemii COVID-19 aktywnie włączyły się w działania wspierające polskie firmy w przetrwaniu kryzysu. Zarówno te zaliczane do rządowej tarczy finansowej realizowanej przez PFR, jak i inne uruchamiane przez różne instytucje w miarę upływu czasu i rozwoju sytuacji.

Podejmowane przez bank aktywności oparte są m.in. o wyniki raportu sporządzonego przez jego specjalistów, będącego pierwszym opracowaniem dotyczącym wpływu pandemii na polską gospodarkę. A ponieważ już na początku pandemii wynikło z niego, że grupą przedsiębiorstw, która najsilniej odczuje skutki niespodziewanego kryzysu będą małe i średnie firmy wytwarzające około 25 proc. polskiego PKB zatrudniające ponad 3,5 mln osób, wiele działań pomocowych Pekao adresowanych jest właśnie do nich.

Wielka wygoda: Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem. O zaletach rozwiązania mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao SA.
Wyświetl galerię [1/2]

Wielka wygoda: Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem. O zaletach rozwiązania mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao SA.

Gwarancje COSME

Zestaw oferowanych przez bank Pekao rozwiązań wspierających firmy z sektora MŚP jest stale poszerzany. Do uruchomionego w kwietniu systemu przyznawania subwencji w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju i gwarancji kredytowych, na które 15 mld zł przeznaczył Bank Gospodarstwa Krajowego, dołączane są kolejne rozwiązania.

Jednym z nich jest system gwarancji kredytów obrotowych dla firm uruchamiany w ramach unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw COSME. Stało się to możliwe dzięki umowie podpisanej przez Bank Pekao z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), dotyczącej bezpłatnych gwarancji dla MŚP w programie COSME. Pekao jest jedynym bankiem komercyjnym w Polsce, który zawał taką umowę z EFI, zyskując tym samym możliwość zabezpieczania gwarancją COSME kredytów obrotowych dla firm.

Gwarancje COSME są bezpłatne dla przedsiębiorców i nie wiążą się z przyznaniem pomocy publicznej, a także koniecznością dostarczania dodatkowych dokumentów.

– Objęcie kredytu gwarancją COSME nie wymaga złożenia przez firmę wniosku o gwarancję, czy weksla dla EFI. Co istotne, gwarancje mogą być udzielane na kredyty obrotowe w wysokości nawet do 13 mln zł, a firma nie musi się martwić o pilnowanie limitów pomocy publicznej – tłumaczy Jakub Fulara, dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych w Banku Pekao SA.

Jednak nie tylko umowy kredytowe mogą być objęte gwarancją COSME. Już wkrótce do umowy z EFI dołączy Pekao Leasing. Dzięki temu, gwarancją będzie można obejmować także umowy leasingu pojazdów ciężarowych, maszyn, wyposażenia firm, a nawet paneli fotowoltaicznych.

– Dzięki umowie z EFI będziemy mogli zaproponować nie tylko korzystniejsze warunki finansowania, ale również nowe rozwiązania produktowe, np. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Gwarancja COSME zabezpiecza częściowo ryzyko transakcji, dzięki czemu zaproponujemy klientom niskie opłaty wstępne od 0 do 5 proc. oraz dłuższe okresy finansowania, co przełoży się na niższe miesięczne raty - mówi Maciej Kijo, członek zarządu Pekao Leasing.

W przypadku umów leasingu objętych gwarancją COSME okres finansowania wyniesie minimum 60 miesięcy w przypadku pojazdów i fotowoltaiki i minimum 72 miesiące w przypadku maszyn i urządzeń.

Program dopłat BGK 

Objęcie gwarancjami ryzyka transakcji to nie jedyna nowa forma wsparcia, którą wkrótce zaoferuje Bank Pekao. Niebawem udostępni on przedsiębiorcom także program dopłat do odsetek kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Specjalnie stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego  fundusz dopłaci do oprocentowania nowych i już zaciągniętych kredytów obrotowych. 

Niezależnie od wielkości firmy, przedsiębiorcy, którzy już spłacają kredyt obrotowy lub zaciągną go do końca 2020 r., będą mogli skorzystać z dopłat BGK do jego oprocentowania. Dopłaty stanowią część odsetek pobieranych przez bank i wynoszą w przypadku mikro, małych i średnich firm 2 proc. kwoty odsetkowej. Przedsiębiorca przystępujący do programu będzie spłacał bankowi różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać firmy, które utraciły płynność finansową, czyli zdolność do terminowej spłaty obecnych zobowiązań lub są tym zagrożone. Wsparcie nie dotyczy jednak przedsiębiorstw, które już na dzień 31 grudnia 2019 r. były w trudnej sytuacji.

– Szereg rozwiązań z pakietu pomocowego BGK trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem banków kredytujących, w tym także do klientów Banku Pekao. Już niebawem dołączą do nich dopłaty do odsetek kredytów z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy będzie wypłacane od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Dopłaty będą wypłacane w okresach miesięcznych. Umowy kredytu z dopłatą bądź aneksy z dopłatą do zawartych już umów o kredyt obrotowy mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Kredyty z dopłatami mogą być równocześnie zabezpieczone gwarancjami BGK oraz EFI, a pomoc publiczna w ramach tych instrumentów nie łączy się.

Limit na gwarancje

Kolejną formą wsparcia, którą Bank Pekao SA oferuje swoim klientom z sektora MŚP jest szybki limit na gwarancje bankowe i akredytywy. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie na polskim rynku, wspierające negocjacje z partnerami biznesowymi w obliczu pandemii. Limit jest kolejnym rozwiązaniem dla MŚP, w którym Bank Pekao nie wymaga przedstawienia dokumentów finansowych. 

W ramach Wielocelowego Limitu Kredytowego Tarcza z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą, gwarancje i akredytywy są zabezpieczone gwarancją BGK de minimis, a klient nie poniesie kosztów związanych z ustanowieniem tego zabezpieczenia.

– Otrzymujemy od klientów coraz więcej sygnałów, że pandemia ograniczyła zaufanie między przedsiębiorcami i zwiększyła liczbę zatorów płatniczych. Staramy się sprawnie reagować na potrzeby klientów, oferując im łatwy dostęp do instrumentów wspierających rozwój biznesu i współpracę z kontrahentami. Jednym z takich rozwiązań jest oferta limitu na gwarancje i akredytywy, pozwalająca elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu gospodarczym – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorująca Pion MŚP.

Maksymalny limit na gwarancje bankowe i akredytywy może wynieść do 1 mln zł. Zlecenie wystawiania gwarancji bankowych oraz akredytyw możliwe jest szybko i bezpiecznie on-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao Biznes24. Oferta skierowana jest do klientów banku wybranych na podstawie zaawansowanych metod oceny zdolności kredytowej.

Bez wizyty w banku

Aby ograniczyć zagrożenie zakażenia wirusem COVID-19, Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem. Wystarczy, że osoba reprezentująca firmę posiada profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnik e-dowodu.

Profil zaufany można uzyskać bez wychodzenia z domu. Za jego pomocą, w specjalnym module na portalu GOV.pl, można m.in. podpisać elektronicznie dowolny dokument (również bankowy), sprawdzić, czy został on już wcześniej podpisany i przez kogo, a także zapoznać się z jego treścią. Dzięki tzw. podpisowi zaufanemu można zautoryzować plik w dowolnym formacie i dowolną liczbą podpisów, sprawdzając przy tym ich ważność oraz poprawność. Klient może dostarczyć do banku dokumenty opatrzone takim podpisem przez bankowość internetową lub email.

Pekao w ten sam sposób honoruje dokumenty i umowy podpisane nowym dowodem osobistym. Jest on wyposażony w chip – specjalną warstwę elektroniczną umieszczoną plastikowym blankiecie. Przechowuje on profil osobisty posiadacza – jego dane, które znajdują się na tradycyjnym dowodzie. Warstwa elektroniczna może zawierać też podpis osobisty, którego prawdziwość jest potwierdzana certyfikatem zawierającym personalia, obywatelstwo oraz numer PESEL właściciela. Osoba posiadająca e-dowód, poprzez przeznaczony do tego czytnik, może cyfrowo podpisywać umowy oraz inne dokumenty, dla których wcześniej wymagano własnoręcznego podpisu.

– Zdalny proces podpisywania dokumentów to duże udogodnienie dla firm, dzięki któremu ich właściciele oraz reprezentanci bez wychodzenia z domu mogą załatwić wiele służbowych spraw. To także oszczędność czasu. To dlatego pracujemy nad udostępnieniem firmom własnych czytników z autorskim oprogramowaniem, z których mogliby korzystać na zasadach abonamentu – zapowiada Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MATERIAŁ PARTNERA

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Polecane