Bony na innowacje zbliżą biznes i naukę

Materiał Partnera
opublikowano: 12-06-2016, 22:00

Fundusze UE Kolejna pomoc dla innowatorów. Firmy dostaną dotacje na zakup nowych lub ulepszonych produktów opracowanych przez naukowców

„Bony na innowacje dla MŚP”, czyli poddziałanie 2.3.2 programu Inteligentny Rozwój, są kontynuacją instrumentu znanego z poprzedniej unijnej perspektywy. Mają one doprowadzić do lepszego współdziałania środowisk biznesu i nauki. Na czym polega system wsparcia? Przedsiębiorcy starają się o dotacje, które powinni przeznaczyć na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji lub na znaczącym ulepszeniu dotychczasowych rozwiązań. I tu pojawia się zadanie dla naukowców — bo wykonawcą tego etapu mogą być tylko przedstawiciele świata nauki.

1500 nowych produktów

Pierwszy konkurs „Bonów na innowacje dla MŚP” w perspektywie 2014-2020 odbył się w ubiegłym roku. Natomiast kilka dni temu rozpoczęła się tegoroczna edycja. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami powinni składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ta instytucja przeprowadzi cztery następujące po sobie dwumiesięczne nabory, z których ostatni zakończy się 30 stycznia 2017 r. — Bony na innowacje to instrument ukierunkowujący naukowców i przedsiębiorców na współpracę, która jest podstawą skutecznej komercjalizacji polskich pomysłów. Szacujemy, że w wyniku połączenia sił nauki i biznesu powstać może około 1500 nowych produktów — mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Na przedsiębiorców czeka łącznie 62,5 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 60 tys. zł, natomiast górny limit wynosi 400 tys. zł. Mikro- i małe firmy mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80 proc. kossztów kwalifikowanych projektu, a średnie przedsiębiorstwa — do 70 proc.

Nie tylko technologiczne

Jak zostało wspomniane na początku, dofinansowane zostaną projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Co istotne, projekty mogą dodatkowo obejmować zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej — o ile będzie ona związana z główną usługą. Na usługę dotyczącą innowacji nietechnologicznej można przeznaczyć maksymalnie 15 proc. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu. Wydatkiem w ramach przedsięwzięcia może być także koszt materiałów — pod warunkiem że są niezbędne do realizacji planowanej usługi. Ten koszt może stanowić do 15 proc. wszystkich wydatków kwalifikowanych w ramach przedsięwzięcia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szacuje, że oprócz wspomnianych 1500 innowacyjnych produktów efektem naboru będzie też ok. 800 innowacji procesowych, które zostaną wdrożone w przedsiębiorstwach z sektora MSP.

Pamiętaj o kryteriach

Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania? Na pewno warto pamiętać o kryteriach, które w ostatecznym rozrachunku zdecydują o tym, jakie projekty otrzymają dotacje. Jest sześć kryteriów, które muszą być spełnione, aby przedsięwzięcie w ogóle było brane pod uwagę w zmaganiach o granty. I tak projekt musi być zgodny z zakresem działania, wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, a jego wydatki powinny być uzasadnione i racjonalne. Poza tym ważna będzie zdolność wnioskodawcy do sfinansowania przedsięwzięcia, spełnienie warunków przez wykonawcę usługi oraz to, czy wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele. Powyższe warunki muszą być spełnione. Są też inne, których ten wymóg nie dotyczy, ale biorąc pod uwagę rywalizację o dotacje — to właśnie one mogą zdecydować o przyznaniu wsparcia. O jakich kryteriach mowa? Pierwszy to poziom innowacyjności rezultatu projektu. Najwyższą punktację (2 pkt.) otrzymają projekty wspierające powstanie nowych wyrobów lub usług i technologii produkcji niedostępnych na polskim rynku lub takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku. Drugim ważnym aspektem będzie stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu. Premiowane będą przedsięwzięcia, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych produktu, projektu wzorniczego lub technologii produkcji opracowanych w ramach projektu. Tu również maksymalnie można otrzymać 2 pkt. Premiowane będzie również włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania. Co to oznacza? Chodzi o udział ostatecznych odbiorców w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu czy identyfikacji potrzeb dotyczących innowacji. To szansa na dodatkowy 1 pkt.

Jeden, który daje więcej

Co ciekawe, w poprzedniej unijnej perspektywie instrument był dostępny w dwóch opcjach — „Bonu na innowacje” lub „Wsparcia w ramach dużego bonu”. Pierwszy konkurs był przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy chcieli kupić usługę związaną z wdrożeniem nowego lub udoskonaleniem istniejącego produktu lub technologii. Każda firma mogła starać się o bon w wysokości do 15 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że organizatorzy konkursu mogli pokryć nawet całość

wydatków związanych z przedsięwzięciem (jeżeli były niższe od wspomnianych 15 tys. zł). Druga opcja przewidywała znacznie wyższą pomoc — i dlatego została określona jako „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii produkcji lub na znaczącym ulepszeniu dotychczasowych rozwiązań przedsiębiorcy mogli dostać do 50 tys. zł. Dofinansowanie nie mogło być jednak wyższe niż 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem. W nowej perspektywie bon jest dostępny w jednej wersji — i daje możliwość zdecydowanie wyższego dofinansowania niż w przypadku poprzednich instrumentów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia określonej fazy konkursu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w danym etapie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Centrum Pomocy PARP tel.: +22 432-89-91 do 93 info@parp.gov.pl http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu