Co zyska firma na ochronie własności intelektualnej

opublikowano: 27-06-2021, 20:00

Przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, jak chronić logo firmy, jej tajemnicę, wynalazki i projekty wzornicze, mogą ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • kto może ubiegać się o wsparcie Urzędu Patentowego
  • jakie warunki należy spełnić
  • jakie są etapy ubiegania się o dofinansowanie
  • co zyska beneficjent programu

Zabezpieczanie produktów i technologii to nie żadna fanaberia szefów firm, tylko część ich działalności. Przedsiębiorstwa, które mają strategie własności intelektualnej, mogą uchronić się przed nieuczciwą konkurencją. Pomoże im w tym również projekt Urzędu Patentowego pod nazwą „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Wybrani przez Urząd Patentowy wykonawcy przeanalizują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego produkty, usługi i plan rozwoju. Następnie eksperci przygotują raport z rekomendacjami dotyczącymi strategii ochrony własności intelektualnej (IP) w firmie.

Korzyść:
Korzyść:
Program Urzędu Patentowego pomoże przedsiębiorcom zaplanować strategię ochrony własności intelektualnej.

Jak rozwijać portfel IP

Przedstawiciele Urzędu Patentowego podkreślają, że usługa pomoże szefom małych i średnich przedsiębiorstw w podjęciu decyzji, jakie prawa własności intelektualnej należy do nich zgłaszać, jak rozwijać portfel IP w przypadku już zarejestrowanych praw, a także jak zaplanować strategię przyszłego rozwoju.

Zarejestrowane na terenie Polski mikro, małe i średnie firmy, mogą mogą skorzystać z dofinansowania tej usługi. Co ważne — powinny prowadzić działalność gospodarczą wpisującą się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Budżet konkursu wynosi ponad 4,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z programu Inteligentny Rozwój. Koszt usługi doradczej jest uzależniony od oferty złożonej przez wykonawcę. Waha się on w przedziale od 2 do 4 tys. zł. Mikrofirmy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 95 proc. wartości usługi, natomiast małe i średnie na 90 proc.

Dla kogo wsparcie

# mikro, mała, średnia firma

# firma prowadząca działalność wpisującą się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji

# firma nieprzekraczająca limitu pomocy de minimis

# firma zarejestrowana na terenie Polski

Uwaga na pomoc de minimis

Przedstawiciele Urzędu Patentowego zwracają uwagę, że dofinansowanie jest pomocą de minimis. Co to oznacza w praktyce? Na wsparcie nie mogą już liczyć firmy, które wykorzystały limit tej pomocy.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dofinansowanie z Urzędu Patentowego i skorzystają z eksperckich usług, dowiedzą się, jak chronić własność intelektualną, w tym m.in. logo i tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki oraz projekty wzornicze. Zyskają też wiedzę na temat korzyści, jakie mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Wykonawcy usług doradczych wyjaśnią im ponadto, jak uzyskać patent i jak skorzystać z praw autorskich.

Izabella Dudek-Urbanowicz, prezes kancelarii patentowej Patpol i rzecznik patentowy, podkreśla, że choć rośnie świadomość wśród przedstawicieli małych i średnich firm, że warto chronić własność intelektualną, to jednak jest ona nadal niewystarczająca.

Poznaj program webinaru “Wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej po roku działania” >>

— Wszelkie inicjatywy, których celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej IP wśród przedsiębiorców, są na wagę złota. „Własność intelektualna w Twojej firmie’’ to pierwszy tego typu projekt prowadzony przez Urząd Patentowy z pomocą doradców zewnętrznych, wyłonionych w przetargu publicznym. Konkurs oferuje znaczące dofinansowanie na zidentyfikowanie własności intelektualnej będącej dobrem niematerialnym przedsiębiorstwa, a także na konsultację ekspercką — podkreśla Izabella Dudek-Urbanowicz.

Ubolewa jednak nad tym, że beneficjenci konkursu nie będą mieli wpływu na wybór doradcy.

— Przecież za powodzenie projektu odpowiada właściwy dobór ekspertów, którzy odpowiednio zajmą się danym przedsiębiorstwem specjalizującym się w konkretnej dziedzinie. Niewątpliwie projekt Urzędu Patentowego jest oczekiwany przez przedstawicieli biznesu, jednak ostatecznie będzie można go ocenić dopiero po jakimś czasie, po analizie wzrostu liczby zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, w tym m.in. znaków towarowych i wynalazków — uważa prezes kancelarii patentowej Patpol.

Czego dowiedzą się beneficjenci programu

# jak chronić własność intelektualną, czyli np. logo i tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze

# jakie korzyści można czerpać z ochrony własności intelektualnej

# jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami w zakresie własności intelektualnej

# zyskają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności firmy

# zdobędą informacje dotyczące podobnej usługi, która jest oferowana przez urzędy do spraw własności intelektualnej w wielu krajach Unii Europejskiej (skorzystały z niej tysiące firm, MŚP mogą znaleźć się w gronie przedsiębiorców świadomie chroniących swoją własność intelektualną)

Unijny program wsparcia

Jarosław Mirkowski, doradca IP współpracujący m.in. z Crido, zwraca uwagę na inicjatywę Europejskiego Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO). Oferuje on program dofinansowania zgłaszanych przez MŚP znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przedsiębiorca może liczyć na zwrot 50 proc. opłaty urzędowej związanej ze zgłaszaniem przedmiotów ochrony. W puli jest 20 mln EUR.

— Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Obejmuje też jednoosobową działalność gospodarczą. Program przewiduje również zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę 75 proc. kosztów związanych z uzyskaniem pomocy doradczej. Jest ona organizowana przez krajowe urzędy ochrony własności intelektualnej. Niestety, polski urząd nie przewiduje takiej usługi w ramach programu EUIPO, dlatego przedsiębiorcy znad Wisły mogą ubiegać się o dofinansowanie tylko zgłaszanych znaków towarowych i wzorów przemysłowych — mówi Jarosław Mirkowski.

Etapy ubiegania się o wsparcie

# przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Urzędu Patentowego

# pracownik urzędu weryfikuje wniosek, kontaktuje się z przedsiębiorcą, który podpisuje umowę z urzędem i wykonawcą usługi

# przedsiębiorca opłaca wkład własny i umawia się na spotkanie z wykonawcą usługi

# wykonawca przeprowadza analizę potencjału własności intelektualnej przedsiębiorstwa i przygotowuje raport na ten temat; Urząd Patentowy przeprowadza kontrolę jego jakości

# przedsiębiorca spotyka się ponownie z wykonawcą, który przedstawia mu rekomendacje zawarte w raporcie

# przedsiębiorca, który chce skorzystać z programu wsparcia, wdraża rekomendacje wykonawcy usługi

Co zawiera raport dla przedsiębiorcy

Wykonawca usługi przygotowuje raport dla przedsiębiorcy z rekomendacjami na podstawie szczegółowego wywiadu. Raport zawiera m.in.:

# analizę obecnej ochrony praw własności intelektualnej (IP) w przedsiębiorstwie

# analizę działalności przedsiębiorcy pod kątem wykorzystania narzędzi i sposobów ochrony IP

# informacje na temat zidentyfikowanych luk w systemie ochrony IP, w tym przemysłowej

# rekomendacje dla przedsiębiorcy w zakresie ochrony IP dotyczącej konkretnych obszarów działalności firmy

# szacowany koszt wdrożenia rekomendowanych rozwiązań

# propozycje innych programów wsparcia MŚP oferowane przez samorządy, agencje rządowe i inne instytucje zajmujące się rozdzielaniem pieniędzy unijnych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane