Coraz większe wsparciez 1 procentu PIT

opublikowano: 15-02-2018, 22:00

Podatnik musi zapłacić cały należny podatek wynikający z rocznego rozliczenia, aby urząd skarbowy mógł przekazać darowiznę organizacji wskazanej w zeznaniu

Ponad 148,93 mln zł uzyskała od podatników fundacja przodująca na liście 30 organizacji pożytku publicznego (OPP), do których w ubiegłym roku wpłynęły najwyższe kwoty z odpisów podatkowych wynikających z rozliczeń PIT za 2016 r. To o około 4 mln zł więcej niż rok wcześniej otrzymał lider z tej tabeli, opracowywanej w Ministerstwie Finansów (MF) i podsumowującej każdorazowo wynik akcji wspierania wspomnianych organizacji. Wyższą sumę odnotowano także na miejscu zamykającym wykaz — przekroczyła 3,17 mln zł, poprzednio zbliżyła się do 3 mln zł.

Miliony od milionów

Według informacji departamentu podatków dochodowych MF, 1 procent PIT (bo, jak wiadomo, od lat niezmiennie tyle właśnie podatnik może maksymalnie przeznaczyć na wybraną OPP) przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczeń za 2016 r. osiągnął łączną wysokość660,2 mln zł i stanowił 0,76 proc. podatku dochodowego. I w tym przypadku odnotowano wzrost — rok wcześniej kwota ta wyniosła 617,5 mln zł. Na przekazanie „jednego procentu” w zeznaniach za 2016 r. zdecydowało się 13,6 mln osób, czyli połowa ogólnej liczby podatników (60 proc. tych, którzy wykazali w rocznych PIT należny podatek). W podziale na poszczególne rodzaje zeznań najwięcej deklaracji przekazania części podatku na OPP pochodziło od osób, które składały PIT-37 (rozliczenie dochodów niezwiązanych z biznesem) i PIT-36 (formularz dla przedsiębiorców), w których podatek jest obliczany według skali podatkowej, a także PIT-36L — od prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, czyli według jednolitej stawki 19 proc. W tej grupie podatników na wsparcie organizacji pożytku publicznego zdecydowało się 13 mln osób. 1 proc. na OPP przekazało ponadto 0,1 mln podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (np. grających na giełdzie), czyli 31 proc. osób składających takie zeznania. Organizacje pożytku publicznegootrzymały darowizny także od 0,5 mln osób, które złożyły PIT-28 (zeznanie o przychodach opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym) i PIT-39 (gdzie należy wykazać przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych). Stanowili oni 41 proc. podatników rozliczających się na takich drukach. Przeciętna kwota darowizny wynikającej z zeznań za 2016 r. wyniosła 49 zł i także była wyższa od wcześniejszej (47 zł). Średnia z PIT-36, PIT-36L i PIT-37 to 49 zł, z PIT-38 — 116 zł, a PIT-28 i PIT-39 — 38 zł.

Reguły bez zmian

Zasady wsparcia działalności społecznie użytecznej za pomocą odpisu podatkowego w tym roku się nie zmieniły. Podatnik w zeznaniu musi tylko wskazać jedną wybraną organizację z wykazu ministra pracy, uaktualnianego co roku do połowy grudnia, i wpisać do zeznania jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Nie musi przy tym przekazać dokładnie 1 proc. PIT, ma prawo przeznaczyć mniejszą kwotę. Może też wskazać, na jaki dokładnie cel chce ją przeznaczyć, i ewentualnie ujawnić obdarowanej organizacji swoje dane. Niektórzy podatnicy mogą wesprzeć więcej OPP. Taka możliwość jest dana osobom, które składają więcej niż jedno zeznanie, np. prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym czy uzyskującym inne przychody objęte ryczałtowym podatkiem. Ci podatnicy mają obowiązek rozliczyć ten rodzaj przychodów w PIT-28, składanym co roku do końca stycznia. Jeśli mają inne dochody, np. z umów o dzieło albo z etatu, muszą je rozliczyć na innych formularzach. Czas na złożenie tych zeznań upływa z końcem kwietnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby również w nich zobowiązać skarbówkę do przekazania jednego procentu podatku na OPP. Kwoty darowizn wskazanych w zeznaniach są przekazywane przez naczelników urzędów skarbowych właściwych miejscowo dla złożenia PIT w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym. We wrześniu natomiast przekazują oni organizacjom informacje o celu szczegółowym przekazanego 1 procentu, wskazanym przez podatników oraz ich dane identyfikacyjne i adresowe. MF zwraca uwagę, że jeżeli po przesłaniu pieniędzy na rzecz OPP obniżeniu ulegnie podatek należny (np. po złożeniu korekty zeznania albo na skutek decyzji organu podatkowego), to nadpłata wykazana w zeznaniu przez podatnika zostanie mu zwrócona w wysokości pomniejszonej o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwoty już przesłane, a możliwe do przekazania po obniżeniu podatku należnego.

Niedopłata do zapłaty

Deklaracja przekazania 1 proc. PIT na organizację pożytku publicznego wymaga uregulowania całego należnego podatku. Jeżeli z rozliczenia w zeznaniu wyniknie niedopłata, podatnik musi ją zapłacić. I to terminowo. Dla potrzeb zrealizowania przez urząd skarbowy wsparcia wybranej organizacji podatek musi być przelany na konto organu najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania, czyli do końca czerwca w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a do końca jedenastego miesiąca po roku podatkowym w przypadku PIT-CFC (rozliczenie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej).

Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku można zatem wypełnić tylko w zeznaniu złożonym w ustawowym terminie albo w skorygowanym PIT, wysłanym do urzędu skarbowego nie później niż w ciągu miesiąca od dat składania zeznań, czyli do końca kwietnia w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz do końca dziesiątego miesiąca po roku podatkowym w przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, czyli w przypadku składania PIT-CFC.

Po raz kolejny też, podobnie jak w przypadku rozliczeń PIT za 2016 r. dokonywanych w ubiegłym roku, podatnicy, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku (czyli PIT-40A), mogą przekazać darowiznę na rzecz OPP, wysyłając do urzędu skarbowego „Oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego” na formularzu PIT-OP. Nie muszą w związku z tym składać typowego zeznania podatkowego, a efekt będzie taki sam. Podatnik poza wskazaniem organizacji i kwoty do przekazania w zasadzie nie musi niczego więcej robić. Jak w pozostałych przypadkach, o przesłanie pieniędzy na konto adresata zadba organ podatkowy. © Ⓟ

Złożenie oświadczenia PIT-OP

PIT-OP, czyli jednostronicowe „Oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego” może złożyć emeryt lub rencista, którego roczny podatek został rozliczony przez organ rentowy na formularzu PIT-40A. Oświadczenie to jest składane w terminie rocznych rozliczeń PIT, czyli do 30 kwietnia. Podaje się w nim takie same dane związane z deklaracją darowizny dla wybranej organizacji jak w zeznaniach podatkowych. Należy ją wskazać, podać numer KRS i, jeśli taka wola, opisać cel szczegółowy oraz podać swoje dane. Jak informuje MF, oświadczenie PIT-OP można złożyć elektronicznie, korzystając z aplikacji e-Deklaracje. Formularz jest udostępniony na Portalu Podatkowym. Można także zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Złożenie oświadczenia online wymaga podpisu, co jest proste — podatnika identyfikuje wpisanie kwoty przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za wcześniejszy rok. Przesłanie PIT-OP jest też proste, jeśli ktoś posiada profil zaufany ePUAP.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Podatki / Coraz większe wsparciez 1 procentu PIT