Częstochowa zachęca do dialogu

20-10-2015, 22:00

Najmłodsza podstrefa SSE Euro-Park Mielec rozwija skrzydła. Wszystko dzięki dobrej współpracy biznesu z samorządem

Częstochowska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro-Park Mielec powstała w marcu 2014 r., jednak ta krótka historia już pokazuje, jak ważne dla budowania trwałego rozwoju na terenach objętych strefą jest wdrażanie dobrych praktyk i współpraca wszystkich interesariuszy — to główny wniosek z trzeciej z cyklu debat, poświęconych 20-leciu działalności SSE Euro-Park Mielec, która odbyła się 16 października w Częstochowie.

Zobacz więcej

Wojciech Barczyński

Teren uprzywilejowany

Częstochowska podstrefa SSE Euro-Park Mielec powstała na terenach dawnej Huty Częstochowa. — Podstrefa powstała w marcu 2014 r., tymczasem już w czerwcu mieliśmy wydane dwa zezwolenia — mówił Marcin Zieliński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.), która zarządza SSE Euro-Park Mielec.

Podziękował za współpracę wszystkim interesariuszom, w tym szczególnie Izabeli Leszczynie, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, za jej zaangażowanie w powstanie strefy. Czy Częstochowie nie wystarczyło, że na jej terenie działa już oddział Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE)?

— Bardzo dobrze, że działa tu KSSE, bo to wzbogaca ofertę miasta. Przykład firm, które weszły do częstochowskiej podstrefy, pokazuje, że było to dobre rozwiązanie — przekonywał Marcin Zieliński, który przy okazji pogratulował Piotrowi Wojaczkowi, prezesowi Katowickiej SSE przyznanej przez „fDi” z grupy Financial Times dorocznej nagrody dla najlepszej strefy ekonomicznej w Europie. Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej SSE powiedział:

— Jesteśmy otwarci na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jednak palmę pierwszeństwa oddajemy w tym przypadku strefie mieleckiej. KSSE jest raczej dla dużych, choć trzeba pamiętać, że MŚP świetnie rozwijają się właśnie w sąsiedztwie większych podmiotów — mówił Piotr Wojaczek. Według Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy, miasta tej wielkości, które miałyby u siebie dwie strefy należą do wyjątków.

— Uczelnie wyższe, kapitał ludzki są błogosławieństwem dla tych, którzy szukają pracowników. Mamy duży potencjał. Miasto Częstochowa uruchomiło program Akademicka Częstochowa, którego celem jest zapewnienie edukacji pod kątem oczekiwań pracodawców. — tłumaczył Krzysztof Matyjaszczyk. Dwa pierwsze zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie przyznano w czerwcu 2014 r. na działkach objętych ofertą inwestycyjną i wyposażonych w pełną infrastrukturę techniczną. Łączna deklarowana wartość inwestycji to prawie 29 mln zł, zaś firmy zobowiązały się do utworzenia 190 nowych miejsc pracy w regionie.

Zarówno X-Kom, jak i Retail Service to polskie przedsiębiorstwa z branży IT i nowoczesnych usług. — Gdy powstała częstochowska podstrefa, powiedziałem: wchodzimy w to. Nie mieliśmy żadnego specjalnego planu. Udało nam się zdobyć prawomocne pozwolenie na budowę i zyskać wyższy poziom wsparcia finansowego. Otworzyły się przed nami nowe możliwości — przekonywał Mateusz Kapusta, dyrektor zarządzający X-Komu.

Według ekspertów KPMG, na atrakcyjność inwestycyjną częstochowskiej podstrefy wpływa m.in. położenie w pobliżu kluczowych szlaków komunikacyjnych, jak drogi krajowe 1 i 46. Dodatkowo jej potencjał podnoszą: bliskość autostrady A4, będącej w budowie autostrady A1, kolejnego terminalu logistycznego Euro Terminal Sławków i portu lotniczego Katowice-Pyrzowice.

Podobnego zdania jest Mateusz Kapusta, który podczas debaty tłumaczył, że tereny SSE EURO PARK MIELEC w Częstochowie znajdują się w dobrze skomunikowanej logistycznie okolicy, a dostępne na nich nieruchomości nie mają większych ograniczeń związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie mają bardzo korzystne warunki względem dostępnej powierzchni jak i warunków geologicznych dla dużych obiektów.

— Istotne było wsparcie, zarówno ze strony SSE EURO PARK MIELEC, jak i władz miasta Częstochowa, które pozwoliło nam uzyskać zezwolenie na działalność w strefie w bardzo krótkim czasie. Kluczowym czynnikiem było też zmodyfikowanie planowej infrastruktury terenów w sposób, który umożliwi łatwiejsze lokowanie na terenach strefy dalszych inwestycji. Co ważne, wprowadzone zmiany w istotny sposób ograniczą koszty przyszłych inwestorów — mówił Mateusz Kapusta.

Według Piotra Wojaczka, prezesa Katowickiej SSE, Częstochowa bardzo długo nie wykorzystywała swojego potencjału. Teraz się to zmieniło. — To miasto wojewódzkie, bardzo dobrze położone, z planami rozwojowymi. To nie my pomagamy Częstochowie, to Częstochowa, zmieniając się, pomogła Strefom zaistnieć — mówił Piotr Wojaczek.

Pole korzyści

— Często mówi się, że transformacja spowodowała, że wielkie zakłady upadły. To nie była wina transformacji, lecz PRL-u, który zbankrutował jako ustrój. W 1995 r. pomyśleliśmy, że aby ściągnąć inwestorów, trzeba zaoferować im coś ekstra. Tak powstały specjalne strefy ekonomiczne, które są niezbędne.

Dlatego też przekonywaliśmy później ministra finansów, że ich działalność trzeba przedłużyć. Jednym z twardych argumentów było to, że tylko w 2014 r. wydaliśmy ponad 3 mld zł na zasiłki dla bezrobotnych i około 1 mld zł na opiekę zdrowotną dla nich. Nie ma tak negatywnego zjawiska jak bezrobocie. Degraduje całe rodziny i społeczności. Wpływa na zdrowie i wywołuje zjawiska patologiczne, na walkę z którymi znów musimy wydawać nasze wspólne pieniądze — przekonywała Izabela Leszczyna. Prelegenci wspomnieli także o tym, że w Polsce SSE są często postrzegane jako miejsce dla dużych koncernów, tymczasem warto na ich terenie stworzyć także warunki odpowiednie dla sektora MŚP.

Obiecujący region

Częstochowska podstrefa SSE EURO-PARK MIELEC powstała w marcu 2014 r. Dotychczas zezwolenie na działalność na tym terenie uzyskało dwóch inwestorów: firmy X-Kom i Retail Service. Atuty terenów inwestycyjnych, jak: bogata infrastruktura techniczna, położenie w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, a także współpraca strefy z władzami lokalnymi i innymi interesariuszami powodują, że perspektywy wzrostu w tym regionie są bardzo dobre.

— Dotychczas ARP S.A. finansowała duże przedsięwzięcia, ale mamy też fundusze własne, które możemy przeznaczyć na inne cele, np. na MŚP. Do tego sektora kierujemy m.in. specjalny system pożyczek. Oferujemy bardzo elastyczne warunki. Inne narzędzia to ARP Venture czy Platforma Transferu Technologii — tłumaczył Marcin Zieliński.

Matka stref

Od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych upłynęło już ponad 20 lat. — SSE okazały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także modernizacji polskiej gospodarki. Według danych Ministerstwa Gospodarki, pod koniec 2014 r. nakłady inwestycyjne na terenie SSE w Polsce przekroczyły 100 mld zł, a zatrudnienie sięgnęło blisko 300 tys. osób.

Powołana w 1995 r. SSE EURO PARK –MIELEC od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno polskich firm, jak i inwestorów zagranicznych. Pozytywne doświadczenia z pierwszego okresu działalności mieleckiej strefy niewątpliwie przyczyniły się do przetarcia szlaków i udowodnienia, że specjalne strefy ekonomiczne są obiecującym rozwiązaniem, które warto wdrażać w naszym kraju — mówił Kiejstut Żagun, dyrektor doradztwa podatkowego KPMG w Polsce.

Tłumaczył, że polscy przedsiębiorcy mają dostęp do funduszy unijnych, jednak sięganie po nie wiąże się z pewnego rodzaju niepewnością. — SSE dają możliwość zaplanowania rozwoju w sposób długofalowy. Dla inwestorów działających w strefach najważniejsze jest, by procedury nastręczały jak najmniej problemów. Wszyscy decydenci powinni grać jak jedna drużyna — przekonywał Kiejstut Żagun. SSE EURO-PARK MIELEC udostępnia inwestorom dobrze skomunikowaną infrastrukturę na terenie 5 województw, wartość nakładów inwestycyjnych przekroczyła 7 mld zł, a kilkaset firm zatrudnia blisko trzydzieści tysięcy pracowników.

Przez te lata mielecka strefa przeszła ewolucję. Pozostając zarządcą strefy, stała się wyspecjalizowanym podmiotem gospodarczym, świadczącym inwestorom nie tylko konieczną opiekę i wsparcie, ale dostarczającym najnowsze rozwiązania finansowe i infrastrukturalne. SSE Euro-Park Mielec zaczęła odgrywać coraz większą rolę w procesie budowy gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy.

Strefa wywarła istotny wpływ na pracę samorządów, które w ostatnich latach stały się sprawdzonym, profesjonalnym partnerem w realizacji celów strefy i obsłudze inwestorów. Na szczególną uwagę zasługuje owocna współpraca w zakresie pozyskiwania nowych terenów włączanych do strefy. Widoczna jest również duża aktywność w procesie uzbrojenia terenów i ich przygotowania pod inwestycje. Imponuje zaangażowanie samorządów na rzecz wzrostu aktywności lokalnych przedsiębiorców, zachęcanie do inwestycji w strefie. Przykładem są lokalizacje w podstrefach w województwie podkarpackim i lubel-skim— mówi Krzysztof Ślęzak, dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Gołasa

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Inne / Częstochowa zachęca do dialogu