Czym są banki rozwoju?

  • Materiał partnera
opublikowano: 05-01-2021, 09:23

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Ci, którzy zetknęli się z naszą instytucją, najpewniej to wiedzą. Myślę jednak, że jeśli spytamy, co właściwie znaczy to pojęcie, uzyskamy różne opinie. Zatem: jaką rolę pełnią banki rozwoju?

Odpowiedź na to pytanie jest dość krótka, ale wymaga dokładnego omówienia.

Banki rozwoju i podobne instytucje zapewniają finansowanie przedsięwzięciom ekonomicznym lub społecznym, których wartość dla gospodarki i społeczeństwa jest wyższa niż ich wartość biznesowa.

Typowymi przykładami takich działań, są budowy szkół lub dróg. W obu przypadkach korzyści inwestycji dla społeczeństwa i gospodarki to więcej niż możliwość zdobycia edukacji lub przejazdu z punktu „a” do punktu „b”. Mamy tu do czynienia z tzw. pozytywnymi efektami zewnętrznymi – wyedukowany obywatel może pozytywnie oddziaływać na otoczenie, a istnienie dobrej drogi sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Zgodnie z teorią ekonomii, gdybyśmy zostawili finansowanie tego typu przedsięwzięć wyłącznie siłom rynkowym, poziom ich rozwoju byłby niższy niż tzw. społeczne optimum.

BGK wspiera realizację właśnie takich działań zarówno ze środków własnych, jak i publicznych czy europejskich. Dzięki naszym programom finansujemy między innymi rozwój infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i społecznej, bezpieczeństwo i transformację energetyczną czy budownictwo mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Wspieramy także realizację innowacyjnych inwestycji w przemyśle, ekspansję zagraniczną polskich firm na nowe rynki, a także rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o utrudnionym dostępie do finansowania.

Nasze działania są zbliżone do tych, realizowanych przez podobne instytucje na świecie.

Przykładem o zasięgu globalnym jest Bank Światowy. Poprzez reformy strukturalne oraz inwestycje infrastrukturalne i społeczne wspiera m.in. redukcję ubóstwa w najbiedniejszych częściach świata czy proces dorównywania tzw. rynków wschodzących najbogatszym gospodarkom.

W Europie znanymi instytucjami rozwojowymi są: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansujący przedsięwzięcia infrastrukturalne, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), przyspieszający zmiany strukturalne oraz dbający o zapewnienie ochrony środowiska.

Krajowe banki, podobne do BGK, działają także w gospodarkach europejskich. Największym z nich jest niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau, którego podstawowym celem jest wsparcie rozwoju lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zrównoważonej transformacji niemieckiej gospodarki. MŚP są także w centrum zainteresowania hiszpańskiego ICO Instituto de Crédito Oficial czy brytyjskiego BBB (British Business Bank). Z kolei, ogromną wagę do finansowania infrastrukturalnych inwestycji samorządowych przywiązuje włoski CDP Cassa Depositi e Prestiti, a także francuski Caisse des Dépôts et consigantions.

Choć powyższe banki różnią priorytety to łączy je zaangażowanie w projekty z innych dziedzin. Często poprzez instytucje zależne realizują inwestycje kapitałowe w wybranych sektorach. Większość z nich działa także na rynkach zagranicznych by wspierać rozwój regionalny lub globalny.

BGK należy do dość licznej, międzynarodowej rodziny instytucji rozwoju, z którą na bieżąco współpracuje. Wymieniamy się informacjami i realizujemy wspólne projekty – świetnym przykładem jest założony w 2019 r. Fundusz Trójmorza.

Współpraca ta jest szczególnie ważna w okresie pełnym wyzwań i nowych zadań, jak epidemia COVID-19. Wszystkie banki rozwoju, poprzez programy gwarancyjne, kredytowe i inwestycyjne, odgrywają w przeciwdziałaniu jej skutkom bardzo istotną rolę.

Mateusz Walewski

Główny Ekonomista BGK

Zainteresował Cię ten temat?

Jeśli masz pytania na temat pracy głównego ekonomisty BGK napisz do pytaniedoekonomisty@bgk.pl.

Na wybrane pytania odpowiemy w specjalnym wywiadzie z Mateuszem Walewskim.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane