De minimis:warto się pilnować

opublikowano: 17-08-2012, 00:00

Finansowanie: Korzystając z pomocy de minimis trzeba uważać na limit – jego przekroczenie grozi utratą pomocy i zapłatą odsetek

„Wsparcie, o którym mowa, stanowi pomoc de minimis” — z zapisem o takiej treści przy różnych okazjach spotykają się przedsiębiorcy. Daje on firmom możliwość otrzymania pomocy publicznej w bardzo wielu przypadkach. W ten sposób mogą one uzyskać m.in. dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ulgi lub umorzenia zaległości podatkowych. Jednak kwestie związane z de minimis sprawiają przedsiębiorcom wiele problemów. O czym powinni pamiętać, ubiegając się o wsparcie?

Można bez zgody KE

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, którego nie trzeba zgłaszać do Komisji Europejskiej (KE). Zwykle dla pomocy publicznej wynikającej z prawa wspólnotowego konieczne jest zatwierdzenie przez KE. Pomoc de minimis jest jednym z wyjątków. Jej nazwa pochodzi od zasady prawa rzymskiego, zgodnie z którą „prawo nie troszczy się o drobiazgi” (łac. de minimis non curat lex). Dlatego KE nie wymaga akceptacji na kwoty, które według niej nie zakłócają konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym i nie wpływają na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Drogą de minimis firma może w ciągu trzech lat podatkowych uzyskać pomoc w wysokości do 200 tys. EUR. Wyjątkiem, jeśli chodzi o kwotę, są objęci przedsiębiorcy z sektora transportu — oni otrzymają maksymalnie 100 tys. EUR, a pieniędzy nie mogą przeznaczyć na zakup pojazdów. Co istotne, limity dla firm ze wszystkich państw UE są takie same. Okres trzech lat stosowany przy tym wsparciu jest ruchomy, co oznacza, że przy każdym udzieleniu nowej pomocy de minimis trzeba ustalić nową łączną kwotę na podstawie trzech ostatnich lat podatkowych (w tym także bieżącego roku podatkowego).

Bez względu na formę i cel

Przedsiębiorcy mają jednak dodatkowe ograniczenia związane z de minimis. Przede wszystkim pomocy de minimis nie można łączyć w ramach jednego projektu z innymi formami wsparcia, jeśli powodowałobyto przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy.

— Obowiązują tu zasady związane z limitami przy pomocy regionalnej. Jeżeli w ramach jednego projektu połączenie pomocy regionalnej i de minimis skutkuje przekroczeniem wyznaczonego limitu, to firma nie może z niej skorzystać — mówi Bogusława Mazurek, ekspert ds. dotacji unijnych z Accreo Taxand.

Pułap ma zastosowanie do wszystkich rodzajów pomocy publicznej, bez względu na formę i cel. Wyjątkiem, co do którego wyklucza się stosowanie de minimis, jest pomoc eksportowa.

Wsparcie jest udzielane na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Przedsiębiorca, który chce otrzymać pomoc, musi złożyć informację i oświadczenia o wszystkich formach wsparcia de minimis otrzymanych w roku bieżącym i dwóch poprzednich. Jeśli wszystko się zgadza i limit nie został przekroczony, instytucja wydaje zaświadczenie o pomocy i jej wysokości, podając wartość wsparcia zarówno w złotówkach, jak i w euro.

Dokument powinien być wydany w dniu udzielenia wsparcia, na przykład w dniu podpisania umowy, na podstawie której przedsiębiorca nabył prawo do pomocy lub wraz z decyzją organu, która jej udzieliła. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się moment, w którym firma uzyskała prawo przyjęcia takiego wsparcia zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji na refinansowanie części poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków kwalifikowanych. Pozostałe wydatki firma pokrywa z własnych środków.

Sprawdzaj limit

To, aby nie wyjść poza ustalony pułap, mają obowiązek kontrolować instytucje państwowe — stąd tak sformalizowana procedura z wydawaniem i przyjmowaniem zaświadczeń. Warto jednak pilnować tej kwestii samemu.

— Jeśli mimo wszystkich zabezpieczeń limit pomocy zostanie przekroczony, konsekwencje poniesie przedsiębiorca. To on w takiej sytuacji będzie musiał zwrócić udzieloną pomoc — i to z odsetkami — przestrzega Bogusława Mazurek.

Mimo, że według KE de minimis nie jest zagrożeniem i nie zakłóca konkurencji, to komisja zdecydowała, że nie każda firma ma prawo ubiegać się o to wsparcie. Nie mogą z niego korzystać m.in. przedsiębiorcy działający w sektorach rybołówstwai hodowli ryb, węglowym i produkcji pierwotnej produktów rolnych. Natomiast przy spełnieniu pewnych warunków dodatkowych de minimis mogą stosować firmy zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. Wsparciem nie mogą być też objęte firmy, które są w trudnej sytuacji finansowej (w rozumieniu wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy na ratowanie i restrukturyzację).

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się ubiegać o pomoc w tej formie, w każdym przypadku powinien sprawdzić, czy przepisy wspólnotowe nie zakazują udzielenia wsparcia dla firm z jego sektora. Rozporządzenie dotyczące de minimis może mieć zastosowanie tylko do „przejrzystych” form pomocy, czyli tych, w przypadku których możliwe jest dokładne wcześniejsze obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka. Wiążą się z tym pewne ograniczenia w przypadku niektórych form wsparcia. I tak rozporządzeniem mogą być objęte tylko gwarancje na kwoty niższe niż 1,5 mln EUR.

Przykładowe formy pomocy de minimis:

dotacja,

dopłata do oprocentowania kredytów,

umorzenie zaległości podatkowych,

umorzenie kosztów egzekucyjnych,

jednorazowa amortyzacja,

rozłożenie podatku na raty,

preferencyjny kredyt,

umorzenie odsetek od zaległości podatkowych.

Na co pomoc de minimis w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki:

uruchomienie działalności gospodarczej (z wyjątkiem firm, które ją prowadziły i zakończyły w ciągu roku przed dniem przystąpienia do projektu),

zakup usług szkoleniowych i doradczych i uzyskanie wsparcia pomostowego w postaci bezzwrotnej pomocy kapitałowej,

zakup pojazdów i mebli, adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie na potrzeby osób niepełnosprawnych,

pokrycie kosztów udziału w szkoleniu pracowników firmy,

pokrycie kosztów związanych z tymczasowym zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu