Do Senatorów RP

opublikowano: 07-05-2012, 00:00

Wolność słowa jest zagrożona przez projekt nowelizacji prawa prasowego rodzący się w Senacie RP. To nie jest problem tylko dziennikarzy i redaktorów. To wyzwanie dla wszystkich obywateli Polski.

Wolność słowa jest zagrożona przez projekt nowelizacji prawa prasowego rodzący się w Senacie RP. To nie jest problem tylko dziennikarzy i redaktorów. To wyzwanie dla wszystkich obywateli Polski.

Reagując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ustawowe zapisy regulujące kwestię sprostowań i odpowiedzi prasowych są nieprecyzyjne, senatorowie RP postanowili całkowicie skasować instytucję sprostowania, wprowadzając w jego miejsce odpowiedź prasową. Ta pozornie drobna zmiana będzie mieć dramatyczne konsekwencje.

Sprostowanie odnosi się do faktów i publikowane jest wówczas, gdy dany artykuł zawiera fałsz, który można wykazać. Obowiązek jego zamieszczenia jest dla nas oczywisty i wynika z dążenia do prawdy. Uważamy, że gazety nie mają prawa kłamać, a gdy zdarza się im popełnić niezamierzone błędy – powinny je sprostować i przeprosić.

Nie można jednak odbierać prasie prawa do formułowania opinii. Nie można też zmuszać żadnej redakcji do propagowania poglądów, z którymi się nie zgadza – a właśnie do tego zmierza projekt senatorów. W przeciwieństwie do sprostowania odpowiedź prasowa nie musi się odnosić do faktów. Mogłaby ją wysłać do redakcji każda osoba w jakikolwiek sposób dotknięta publikacją. Odpowiedź mogłaby mieć objętość dwukrotnie większą od publikacji, do której się odnosi, a redakcja miałaby obowiązek ją wydrukować.

Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje: gazety zapełniłyby się odpowiedziami polityków, biznesmenów, artystów skrytykowanych przez dziennikarzy czy z innych powodów niezadowolonych z opublikowanych artykułów. Działy PR i marketingu firm nauczyłyby się wykorzystywać instytucję odpowiedzi do zamieszczania bezpłatnych reklam.

Gazety prawicowe musiałyby publikować jako odpowiedzi artykuły polityków lewicy i odwrotnie – pisma lewicowe krytykowanych przez nie ideologów prawicy.

Po każdej publikacji dotyczącej jakiegokolwiek urzędu gazety musiałyby zamieszczać repliki jego szefów czy biur prasowych. Wkrótce okazałoby się, że objętość tych odpowiedzi zmusza redakcje do drukowania całych suplementów. Senacki projekt pozbawia redakcje prawa do kształtowania polityki redakcyjnej i decydowania, jakie poglądy chcą głosić. Gdyby te zapisy weszły w życie, polska prasa zostałaby oddana we władanie czynnikom zewnętrznym – politykom, urzędnikom, marketingowcom, biznesmenom.

Jesteśmy zdumieni, że taki projekt rodzi się w Senacie, w którym większość posiada partia mająca w nazwie przymiotnik „obywatelska”. W kraju szczycącym się tradycją wolności prasy. W państwie, którego system medialny zbiera najwyższe notowania w międzynarodowych rankingach wolności prasy.

Takie same rozwiązania wprowadzały rządy pragnące zakneblować media. Głośnym przykładem była nowelizacja prawa prasowego dokonana przez rząd Roberta Fico na Słowacji w 2008 roku. Protest mediów odbił się echem w całej Europie. Ostatecznie antywolnościowe zapisy wykreślono w zeszłym roku.

Dziś polscy ustawodawcy zamierzają powtórzyć słowacki przykład. Póki nie jest za późno, póki spór o polskie prawo prasowe nie przekształcił się w ogólnoeuropejski skandal kompromitujący nasz kraj, apelujemy: wycofajcie się z tych projektów.

Redaktorzy naczelni

JADWIGA SZTABI�SKA Dziennik Gazeta Prawna

ADAM MICHNIK Gazeta Wyborcza

TOMASZ WRÓBLEWSKI Rzeczpospolita

GRZEGORZ JANKOWSKI Fakt

S�AWOMIR JASTRZ�BOWSKI Super Express

TOMASZ SIEMIENIEC Puls Biznesu

PAWE� F�FARA Polska The Times

MARCIN KALITA Przegl�d Sportowy

JERZY BACZY�SKI Polityka

TOMASZ LIS Newsweek

MICHA� KOBOSKO Wprost

PAWE� LISICKI Uwa�am Rze

PIOTR MUCHARSKI Tygodnik Powszechny

PAWE� WOLDAN Angora

KS. MAREK GANCARCZYK Go�� Niedzielny

KS. IRENEUSZ SKUBI� Tygodnik Niedziela

JERZY DOMA�SKI Przegl�d

GRZEGORZ POP�AWSKI Polska Dziennik Ba�tycki

ROBERT SAKOWSKI Polska Dziennik �ódzki

MARCIN KOWALCZYK Express Ilustrowany

MAREK TWARÓG Polska Dziennik Zachodni

ARKADIUSZ FRANAS Polska Gazeta Wroc�awska

ADAM PAW�OWSKI Polska G�os Wielkopolski

DAREK KOTLARZ Polska Kurier Lubelski

PAWE� SIENNICKI Polska Metropolia Warszawska

WOJCIECH HARPULA Polska Gazeta Krakowska

MAREK K�SKRAWIEC Dziennik Polski

KRZYSZTOF KUCHTA Super Nowo�ci

WOJCIECH POTOCKI G�os Pomorza

KRZYSZTOF ZYZIK Nowa Trybuna Opolska

STANIS�AW WRÓBEL Echo Dnia

PIOTR W�SIKOWSKI Kurier Poranny

KONRAD KRUSZEWSKI Gazeta Wspó�czesna

IWONA ZIELI�SKA-ADAMCZYK Gazeta Lubuska

KRZYSZTOF WIEJAK Dziennik Wschodni

STANIS�AW SOWA Nowiny

KRZYSZTOF NA��CZ G�os Dziennik Pomorza

TOMASZ KOWALCZYK Kurier Szczeci�ski

ARTUR SZCZEPA�SKI Nowo�ci – Dziennik Toru�ski

JERZY NOWICKI Kurier Podlaski – G�os Siemiatycz

ALEKSANDER �WIEYKOWSKI Kulisy Powiatu

DANIEL D�UGOSZ Nowa Gazeta Trzebnicka

TOMASZ MILER Gazeta Gry� �ska

JERZY KAMI�SKI Gazeta Powiatowa – Wiadomo�ci O�awskie

WALDEMAR �LIWCZY�SKI Wiadomo�ci Wrzesi�skie

WOJCIECH WALIGÓRSKI Nowy �owiczanin

JADWIGA MAGIER Echo Krasnegostawu

GRA�YNA KAIM Prze�om

RADOS�AW SAFIANOWSKI Kurier I�awski

KRZYSZTOF HARASIMIUK Tygodnik Siedlecki

MATEUSZ ORZECHOWSKI Wspólnota

MAGDALENA HODAK Nowe �ycie Pabianic

RENATA KLUCZNA 7 Dni Cz�stochowa

MACIEJ SULIMA Tygodnik Ostro��cki

JANUSZ WIKOWSKI Wydawnictwo Pomorskie

JÓZEF MATYSIK Co Tydzie�

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Redaktorzy naczelni

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Do Senatorów RP