Dyrektywy bez tajemnic: Dyrektywa horyzontalna 92/12/EEC

Mira Wszelaka
opublikowano: 01-09-2003, 00:00

Ogólne zasady dotyczące wyrobów akcyzowych oraz magazynowanie, przewóz i kontrola tych wyrobów — Art. 23 (zwolnienia), Art. 22 (zwrot)

Art. 23 wprowadza jedynie ogólny katalog zwolnień z podatku akcyzowego, mający zastosowanie do wszystkich wyrobów akcyzowych. Zwolnienie uzależnione jest od przeznaczenia wyrobu. Szczegółowe zakresy zwolnień uregulowane zostały dodatkowo w dyrektywach strukturalnych dotyczących poszczególnych wyrobów akcyzowych. Ponadto art. 22 stwarza warunki do zwrotu podatku akcyzowego, jeśli wobec wyrobów akcyzowych uiszczono akcyzę w danym państwie członkowskim, następnie zaś zostały one wywiezione do innego państwa członkowskiego bądź poza UE.

Marta Szafarowska ekspert Ernst & Young

W przepisach dotyczących akcyzy, obowiązujących w UE, przewidziany jest ogólny katalog zwolnień (art. 23 dyrektywy horyzontalnej) ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych do dostaw dokonywanych w relacjach dyplomatycznych lub konsularnych, na rzecz organizacji międzynarodowych, sił zbrojnych państw — stron Paktu Północnoatlantyckiego etc. Ponadto przepisy szczególne (tzw. dyrektywy strukturalne) przewidują wyłączenia lub zwolnienia z zakresu opodatkowania akcyzą niektórych operacji lub wyrobów, w tym np.:

— wyłączenie incydentalnej produkcji olejów mineralnych w małych ilościach, odzyskanie olejów mineralnych w celu ich ponownego wykorzystania w ramach przedsiębiorstwa,

— zwolnienie paliw wykorzystywanych do transportu powietrznego, kolejowego czy wodnego,

— zwolnienie surowców alkoholowych wykorzystywanych do produkcji wyrobów nie przeznaczonych do konsumpcji, wyrobów alkoholowych wykorzystywanych do produkcji octu, lekarstw, przypraw do artykułów żywnościowych,

— zwolnienie tytoniu niszczonego pod nadzorem administracyjnym, przeznaczonego wyłącznie do testów naukowych i jakościowych będą przetwarzanego przez producenta.

Część zwolnień ma charakter obligatoryjny, natomiast część może być wprowadzona przez państwa członkowskie na zasadzie fakultatywnej.

Przepisy unijne przewidują również system zwrotu akcyzy, co wynika przede wszystkim z ogólnej zasady rządzącej systemem tego podatku — opodatkowania wyrobów w państwie, w którym nastąpi jego konsumpcja. Zgodnie z dyrektywą horyzontalną, wobec wyrobów dopuszczonych do konsumpcji w danym państwie członkowskim, od których uiszczona została akcyza w tym państwie, a które następnie przemieszczane są do innego państwa członkowskiego (i tam opodatkowane), przysługuje zwrot akcyzy w pierwszym państwie członkowskim. Zwrot taki przysługuje również w przypadku eksportu takich wyrobów akcyzowych. Zwrot akcyzy może przysługiwać również w stosunku do wyrobów, które zostały już oznaczone znakami akcyzy — pod warunkiem zniszczenia banderol.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Dyrektywy bez tajemnic: Dyrektywa horyzontalna 92/12/EEC