Elektrobudowa pogrąża się w kłopotach

Adam Torchała
opublikowano: 24-04-2019, 22:00

Banki podyktowały budowlanej spółce twarde warunki. Domagają się jej dofinansowania, co przy załamaniu notowań łatwe nie będzie

Pogarszające się wskaźniki finansowe Elektrobudowy sprawiły, że banki — w wyniku oceny ryzyka kredytowego w nowych warunkach — zdecydowały się na ścięcie limitów kredytowych i gwarancyjnych spółki. Negocjacje są w toku, a zarząd firmy uważa, że wymagania instytucji są zbyt wyśrubowane i utrudnią normalne funkcjonowanie i pozyskiwanie zleceń. 23 kwietnia siedem instytucji finansowych — Bank Handlowy, mBank, Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP, Haitong Bank i BNP Paribas Bank Polska — przekazały zasady współpracy, zgodnie z którymi do lipca 2019 r. ma nastąpić dokapitalizowanie spółki (np. poprzez emisję akcji),a banki powstrzymają się od egzekucji zobowiązań spółki, czy stawiania ich w stan natychmiastowej wymagalności.

W propozycjach pojawiły się również obostrzenia dotyczące sytuacji majątkowej oraz finansowej. Jak zastrzeżono, każde istniejące finansowanie w formie linii gwarancyjnej lub linii akredytyw ma charakter nieodnawialny. Tym samym wygaśnięcie gwarancji lub akredytywy wystawionej w ramach takiego finansowania nie daje spółce uprawnienia do wnioskowania o wystawienie nowej gwarancji lub akredytywy.

Limity trzeszczą

Nic więc dziwnego, że w ocenie zarządu model finansowania istotnie ogranicza możliwość budowania nowego portfela zamówień z uwagi na ograniczoną wielkość kapitału obrotowego oraz nieodnawialny charakter linii gwarancyjnych.

„Z uwagi na powyższe zarząd spółki dokładał będzie starań w celu wprowadzenia do modelu rozwiązań korzystnych dla spółki, w tym m.in. wprowadzenia odnawialnego charakteru linii gwarancyjnych oraz jak najszybszego wypracowania modelu finansowania docelowego, w którym tego typu bariery rozwoju zostaną zniesione” — czytamy w komunikacie Elektrobudowy.

Spółka po ścięciu limitów niebezpiecznie zbliżyła się do granicy finansowania z tego źródła. Jeszcze na ostatni dzień grudnia 2018 r. limit kredytowy w instytucjach finansujących wynosił 57,7 mln zł, z czego wykorzystanie sięgało 18,6 mln zł. Jednak na dzień 15 kwietnia 2019 r. roku łączna wartość limitów kredytowych dla spółki wynosiła 39,5 mln zł, przy czym spółka wykorzystała 31,2 mln zł. Dominującą rolę w zawartych umowach z bankami, dotyczących przyznanych limitów wielocelowych odgrywają linie gwarancyjne. Na dzień 15 kwietnia 2019 r. łączna wartość udzielonych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wynosiła 325 mln zł. Wartość wolnych dostępnych limitów wynosiła tymczasem 18 mln zł. Pole manewru jest więc niewielkie.

65937540-8c2f-11e9-bc42-526af7764f64
Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Jednocześnie wartość przeterminowanych zobowiązań handlowych wynosiła 71 mln zł, co stanowi 72,3 proc. całości tej grupy zobowiązań. Zarząd szacuje jednak, że do 30 czerwca 2019 r. wygeneruje nadwyżki wpływów nad wydatkami z tytułu zawartych kontraktów w wysokości około 34 mln zł, co umożliwi sukcesywną spłatę przeterminowanych zobowiązań.

Orlenowe męki

Problemy z bankami to jedno, drugie — spór z PKN Orlen. Chodzi o realizację kontraktu na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Orlenu w Płocku. Orlen wskazał w swoim roszczeniu na opóźnienia w realizacji niektórych działań w ramach kontraktu. Początkowo płocka spółka żądała 29 mln zł, teraz wysłała propozycję ugody i zapłaty przez Elektrobudowę 15,1 mln zł wraz z odsetkami. Elektrobudowa dąży do polubownego rozwiązania tego konfliktu. Kontrakt z Orlenem już zresztą obciążył wyniki Elektrobudowy.

Przez pierwsze trzy kwartały 2018 r. spółka zanotowała 55,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,14 mln zł zysku rok wcześniej. Wśród głównych czynników powodujących tak ogromną stratę wymienia się pomniejszenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 60,3 mln zł w związku z opóźnieniem w realizacji umowy na budowę instalacji Metatezy, jak również stratę wygenerowana na kontrakcie w trakcie pierwszego półrocza 2018 r. Problemem były także rosnące koszty i konieczność przeszacowania niektórych kontraktów. To właśnie strata ta i pogarszające się wskaźniki zaniepokoiły banki. Kawę na ławę wyłożył na początku marca ING, który zawiadomił Elektrobudowę o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przez spółkę warunków umowy.

„W ocenie banku naruszenie warunków dotyczyło m.in. niespełnienia na koniec III kwartału 2018 r. klauzuli finansowej dotyczącej stosunku zadłużenia oprocentowanego do EBITDA w związku z wykazaną na koniec III kwartału 2018 r. stratą, wynikającą przede wszystkim z utworzenia rezerw w wysokości 60,3 mln zł oraz wysokim prawdopodobieństwem niespełnienia na koniec roku 2018 roku klauzuli oraz dodatkowej klauzuli dotyczącej kapitału własnego” — tłumaczył bank.

W międzyczasie Elektro-budowa podpisywała aneksy zmniejszające limity w innych bankach (Handlowym, PKO BP i mBanku).

W odwrocie

Kapitalizacja Elektrobudowy spadła już do około 100 mln zł. Tylko na sesji w środę 24 kwietnia kurs zanurkował o 20 proc, a w rok o ponad 70 proc. W akcjonariacie spółki dominują otwarte fundusze emerytalne. Największym jest OFE Aviva Santander (12,07 proc.), a niewiele mniej walorów należy do OFE PZU Złota Jesień (11,81 proc.). Pakietem ponad 5-procentowym dysponuje 10 funduszy, czyli wszystkie funkcjonujące wciąż na rodzimym rynku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Torchała

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu