Ile oszczędzisz z IP Box

opublikowano: 16-05-2019, 22:00

Innowatorzy otrzymali atrakcyjną ulgę. Przepisy rodzą wiele pytań o jej stosowanie, a projekt objaśnień MF nie na wszystkie odpowiada

Resort finansów pracuje nad objaśnieniami dotyczącymi korzystania z tzw. IP Box (Innovation Box), czyli preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulgę wprowadzono w tym roku, jednak przepisy okazały się na tyle niejasne dla biznesu, że wymagają objaśnień. Na razie znany jest ich projekt przygotowany w Ministerstwie Finansów (MF) i poddany konsultacjom.

Uprzywilejowane dochody

IP Box umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z bardzo niskiej, bo wynoszącej 5 proc. stawki podatku dochodowego, zarówno od osób prawnych (CIT), jak i od osób fizycznych (PIT). Można ją zastosować do dochodów z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP, m.in. patentu, praw ochronnych na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub produktu leczniczego. Poza tym — ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, a także z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

Przedsiębiorca powinien przy tym spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi prowadzić działalność B+R związaną bezpośrednio z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, objąć wyniki przeprowadzonych prac B+R ochroną praw własności intelektualnej, tzw. kwalifikowanym IP, i właściwie wyliczyć wartości kwalifikowanego dochodu według tzw. wskaźnika nexus (patrz przykład obok).

— Wprowadzenie tej preferencji to fantastyczna wiadomość dla wszystkich innowatorów i firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową, niemniej jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Przepisy o IP Box są na tyle ogólne, że sposób prawidłowego korzystania z nowej ulgi pozostaje zagadką nie tylko dla samych zainteresowanych, tj. przedsiębiorców innowatorów, ale również dla lubujących się w zawiłościach doradców podatkowych — mówi Bartosz Mroczkowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zauważa przy tym, że Ministerstwo Finansów jednak zdaje sobie sprawę z tych niejasności i co jakiś czas udziela wyjaśnień co do tego, jak powinna być stosowana nowa preferencja. Przedstawiło pierwszy projekt objaśnień do przepisów o IP Box z jednoczesnym zaproszeniem praktyków, doradców, firm innowacyjnychdo udziału w konsultacjach podatkowych w tej sprawie.

Zaliczki bez ulgowych rozliczeń

— Pomimo braku finalnych objaśnień na podstawie ich projektu i informacji przekazywanych co jakiś czas przez resort, można wysnuć ciekawe wnioski co do kierunku interpretacji stosowania przepisów o IP Box — ocenia Bartosz Mroczkowski.

Analizując projektowane objaśnienia, doradca zwraca uwagę, że IP Box będzie można zastosować dopiero w rozliczeniu rocznym, analogicznie jak w przypadku ulgi B+R. Nie można go zatem uwzględnić w zaliczkach na podatek.

— To oznacza, że pomimo wyboru przedsiębiorcy, że dany dochód chce opodatkować preferencyjnie, przez cały rok musi być opodatkowany według skali podatkowej lub liniowych 19 proc. i dopiero w rozliczeniu rocznym wykazać nadpłatę wynikającą z zastosowania stawki 5 proc. — komentuje przedstawiciel Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Inna istotna — jego zdaniem — zasada płynąca ze stanowiska fiskusa to prawo do korzystania z preferencyjnego opodatkowania już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej. Podatnik nie musiałby więc czekać na pozytywną decyzję w tej sprawie. Co więcej, okres tego warunkowego korzystania ze stawki 5 proc. wydłużałby się o czas ewentualnej procedury odwoławczej dotyczącej przyznania ochrony prawnej. W przypadku odmowy podatnik musi zapłacić podatek za dany rok zgodnie z obowiązującą go stawką. Nie będzie jednak obciążony odsetkami za zwłokę. MF odnosi się też do jednoczesnego korzystania z IP Box i ulgi B+R. Jego zdaniem obie preferencje można łączyć i stosować w tym samym roku wobec różnych kategorii dochodów.

— To oznacza, że jeżeli w danym roku przedsiębiorca rozliczy w uldze B+R koszty kwalifikowane poniesione na wytworzenie autorskiego prawa do programu komputerowego, to w tym samym roku nie może już opodatkować stawką 5 proc. dochodów z udostępnienia czy sprzedaży tego prawa — wyjaśnia Bartosz Mroczkowski.

Zwraca uwagę na to, jak MF interpretuje korzystanie z preferencji IP Box w kontekście obowiązku raportowania o schematach podatkowych.

— Resort wskazuje, że z preferencyjnej stawki może skorzystać tylko podatnik, który bezpośrednio prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą o charakterze badawczo-rozwojowym. W praktyce obowiązek raportowania takiej działalności jako schemat podatkowy nie powinien wystąpić — komentuje doradca.

Kolejne kwestie do wyjaśnienia

Bartosz Mroczkowski uważa, że projekt objaśnień odnosi się do wielu problemów zgłaszanych w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych regulacji, ale nie rozwiewawszystkich wątpliwości. Do takich należy sposób wyliczania dochodu z kwalifikowanego IP opodatkowanego stawką 5 proc. oraz metodologia liczenia dochodu z kwalifikowanego IP zawartego w cenie danego towaru lub usługi, czyli najprawdopodobniej najczęściej występującego przypadku.

— Wprawdzie objaśnienia nie odnoszą się do wszystkich wątpliwych kwestii, które zgłaszali przedsiębiorcy, jednak stanowią bardzo istotny krok umożliwiający im właściwe skorzystanie z mechanizmu IP Box — przyznaje Anna Zaleska, starszy menedżer w zespole biznes i innowacje w Crido.

Jak podkreśla, w objaśnieniach MF wskazano m.in. przykłady sposobów rozliczania straty z kwalifikowanego IP czy prawidłowej kalkulacji wskaźnika nexus. Wyjaśniono też, w jaki sposób opodatkować dochód z kwalifikowanego IP w podatkowej grupie kapitałowej.

— Gdy wykształci się praktyka stosowania IP Box, w tym orzecznictwo, a przedsiębiorcy zauważą istotne korzyści ze stosowania tego mechanizmu, wówczas można będzie spodziewać się wzrostu zainteresowania tą formą wspierania działań innowacyjnych — prognozuje Anna Zaleska.

Przypomina też o obowiązkach ewidencyjnych podatników korzystających z IP Box. Ewidencja rachunkowa musi być prowadzona w taki sposób, aby wynikały z niej jasno przychody i koszty związane z określonymi prawami. Jeżeli dokonywane w niej zapisy nie umożliwią ustalenia dochodu (lub straty) z kwalifikowanych IP, podatnik nie będzie mógł rozliczyć go według preferencyjnej stawki podatkowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu