Jak działa Catalyst i BondSpot

Jan Mazurek, miesięcznik Kapitałowy
opublikowano: 04-03-2011, 16:21

System pomaga przedsiębiorcom pozyskać kapitał.

Catalyst to system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony przez spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółkę akcyjną BondSpot (dawniej: MTS CeTO).


Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków rozwoju rynku finansowych instrumentów dłużnych, który pomoże pozyskać finansowanie przedsiębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot prowadzone są notowania obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych oraz listów zastawnych.

Zobacz więcej

Cztery kroki do Catalyst


Architektura Catalyst umożliwia notowania emisji o rożnych wielkościach i charakterystyce. W strukturze Catalyst w ramach czterech platform obrotu funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę oraz dwa rynki dedykowane klientom hurtowym, prowadzone przez BondSpot:


1) rynek detaliczny regulowany prowadzony przez Giełdę
2) rynek regulowany prowadzony przez BondSpot
3) alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę
4) alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot.

Wartość nominalna wprowadzanych do obrotu dłużnych instrumentów finansowych dla segmentu detalicznego w Alternatywnym Systemie Obrotu winna stanowić równowartość co najmniej 400.000 euro. Na obu rynkach prowadzonych przez BondSpot próg wejścia wynosi 5.000.000 złotych.


Na wszystkich rynkach Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych – oznacza to, że kurs instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposob ciągły a transakcje zawierane są po różnych cenach. Wszystkie rynki Catalyst są kierowane zleceniami, zatem o kursach decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów.


Rozliczenia transakcji zawartych na Catalyst są przeprowadzane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt, który sprawuje również nadzór nad zgodnością liczby papierów wartościowych znajdujących się w obrocie z wielkością emisji a także pośredniczy w realizacji świadczeń wynikających z instrumentów finansowych, np. wypłaty odsetek od obligacji.


Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie rynku Catalyst są „Zasady Działania Catalyst”. Jest to regulacja ramowa, określająca ogólne warunki funkcjonowania zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych, zakres obowiązków informacyjnych, zasady kierowania tych instrumentów do obrotu zorganizowanego, uczestniczenia w obrocie i obrotu, upowszechniania informacji o transakcjach, systemie gwarantowania rozliczeń transakcji i opłatach. Dla każdego z rynków obowiązują szczególne regulacje zawarte w odnośnych regulaminach.
Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta i pozwala na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki. Dopuszczenie przez Giełdę dłużnych instrumentów finansowych do obrotu lub wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę pozwala również na notowanie ich na obu rynkach prowadzonych przez BondSpot.


Również dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie do alternatywnego obrotu organizowanego przez BondSpot daje możliwość prowadzenia notowań na obu rynkach prowadzonych przez Giełdę. Wysokie standardy obowiązujące na Giełdzie, przyczyniły się do wysokiego zaufania wśród inwestorów oraz emitentów instrumentów finansowych.


Zostały one wdrożone również na wszystkich rynkach funkcjonujących w ramach Catalyst, co stwarza przedsiębiorcom warunki dla efektywnego pozyskania kapitału dłużnego oraz zaistnienia na rynku publicznym.


© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jan Mazurek, miesięcznik Kapitałowy

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Jak działa Catalyst i BondSpot