Jak szybko uzupełnić wakat w radzie nadzorczej

Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
opublikowano: 30-09-2018, 22:00

Członkowie rady nadzorczej są zasadniczo powoływani przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. lub walne zgromadzenie spółki akcyjnej.

W ten sam sposób uzupełnia się skład rady nadzorczej w przypadku powstania wakatu. Spółka musi dbać o to, aby jej rada nadzorcza była należycie obsadzona. Dokładną liczbę jej członków określają przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia umowy (statutu) spółki.

Jeżeli w radzie nadzorczej pojawia się wakat, spółka powinna niezwłocznie uzupełnić jej skład. Rada nadzorcza, która nie ma wymaganej liczby członków, jest określana mianem organu „kadłubowego”. Przyjąć należy, że niewłaściwe obsadzona rada nie może realizować swoich kompetencji. Dotyczy to w szczególności podejmowania uchwał. W przypadku spółek o niewielkiej liczbie wspólników powołanie brakujących członków rady nie jest kłopotliwe. Wspólnicy mogą bowiem podjąć uchwałę w sprawie uzupełnienia wakatów w radzie w sposób nieformalny. Nie ma konieczności oficjalnego zwoływania zgromadzenia wspólników, jeżeli zbiorą się wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki. Warunkiem jest to, że nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W podobny sposób może działać walne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

W przypadku spółki mającej liczniejsze grono wspólników zebranie ich wszystkich w jednym miejscu może okazać się utrudnione. W takimrazie powołanie brakujących członków rady nadzorczej wymagać będzie oficjalnego zwołania zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia). Do czasu jego zwołania rada będzie jednak niewłaściwie obsadzona. Wyjściem z tej sytuacji jest przyznanie wspólnikom (akcjonariuszom) tzw. uprawnień osobistych. Określony wspólnik lub akcjonariusz może dysponować prawem do bezpośredniego powołania członka rady nadzorczej. W takim przypadku może on podjąć decyzję o powołaniu danej osoby na wolne miejsce w radzie bez konieczności uzyskania akceptacji pozostałych wspólników (akcjonariuszy). W umowie (statucie) spółki trzeba jednak wprost zapisać, który wspólnik ma takie uprawnienie.

Innym rozwiązaniem jest powoływanie brakujących członków rady w trybie tzw. kooptacji. Sprowadza się ona do tego, że w razie powstaniawakatu pozostali członkowie rady tymczasowo powołują brakującego członka. Uzupełnianie składu rady w trybie kooptacji będzie dopuszczalne, o ile umowa (statut) spółki jednoznacznie określi jej zasady. Kooptacja stanowi rozwiązanie tymczasowe, pozwalające na dalsze, niezakłócone funkcjonowanie rady nadzorczej. Zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) powinno zatwierdzić wybór dokooptowanego członka, ewentualnie powołać w jego miejsce inną osobę. Bez zatwierdzenia mandaty dokooptowanych członków rady wygasają.

Wszystkie rozwiązania pozwalające na szybkie powołanie brakujących członków rady wymagają odpowiednich zapisów w umowie spółki. W innym przypadku wakat nie będzie uzupełniony, o ile nie zbierze się walne zgromadzenie wspólników celem podjęcia stosownej uchwały. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Borkowski, radca prawny w GWW

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu