Korekta VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności

opublikowano: 11-02-2019, 22:00

Wierzytelności, które nie są regulowane przez zobowiązanego w terminie, są zawsze dużym problemem dla przedsiębiorców.

MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

PATRYK GASZYŃSKI, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Proces windykacji jest długotrwały i czasochłonny — i nie zawsze przynosi spodziewany efekt. Dodatkowo, brak płatności od nabywcy skutkuje tym, że sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia kosztu podatku VAT z własnych środków.

Do końca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali płatności za wyświadczone usługi lub sprzedany towar, musieli czekać około pięć miesięcy, aby daną wierzytelność uznać za nieściągalną (uprawdopodobnioną). W konsekwencji tegopodatnik miał prawo dokonać korekty należnego podatku VAT, który został wykazany i zapłacony z nieuregulowanej wierzytelności dopiero po upływie tego terminu. Od 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, zgodnie z którą skróceniu uległ termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności ze 150 do 90 dni. Pozostałe warunki do dokonania korekty wskazane w ustawie o VAT nie uległy zmianie. Pierwszy — dostawa towarów lub świadczenie usług zostały dokonane na rzecz kontrahenta, który w momencie dostawy był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Drugi — od daty wystawienia faktury dokumentującej dokonanie czynności nie upłynęły dwa lata, które liczone są od końca roku, w którym faktura została wystawiona. I trzeci warunek — na dzień poprzedzający złożenie deklaracji VAT, w której korygowana jest podstawa opodatkowania i podatek VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności, wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji. Korekty VAT dokonuje się w deklaracji VAT za okres, w którym upłynął 90. dzień od upływu terminu płatności wierzytelności.

Co z fakturami nieuregulowanymi w 2018 r.? Ustawodawca wprowadzając nowy termin na uprawdopodobnienie wierzytelności wskazał, że regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 mają zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Dotyczy to jednak tylko tych wierzytelności, dla których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona w 2019 r., tj. w tym roku upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności. Przykład: podatnik sprzedał towar 15 września 2018 r. z 14-dniowym terminem płatności, a kontrahent nie uregulował tego zobowiązania w przewidzianym terminie, tj. do 29 września 2018 r. Jako że przy zastosowaniu nowych regulacji ta wierzytelność zostanie uprawdopodobniona jeszcze w 2018 r. (28 grudnia 2018 r.), podatnik musi czekać 150 dni na możliwość korekty VAT. Gdyby jednak termin płatności wierzytelności upłynął po 3 października 2018 r., podatnik stosowałby nowe regulacje i dokonał korekty po 90 dniach.

Dzięki skróceniu terminu na uprawdopodobnienie wierzytelności z 150 do 90 dni wielu podatników ma możliwość szybszego odzyskania należnego podatku VAT, który ponieśli z własnych pieniędzy w celu wywiązania się z obowiązków ustawowych. Przy wierzytelnościach o dużej wartości skrócony termin może pozytywnie wpłynąć na płynność finansową podatnika.

Sprawdź program warsztatu "Podatki 2019", 13 marca 2019, Warszawa >>

1cae78be-dad3-11e9-8a34-2a2ae2dbcce4
Polityka gospodarcza
Nie uciekniesz przed skutkami polityki gospodarczej. Zapisz się na nasz newsletter, by nie przegapić newsów, analiz i komentarzy. Zamieniamy słowa polityków na pieniądze
ZAPISZ MNIE
Polityka gospodarcza
autor: Marcin Goralewski
Wysyłany raz w tygodniu
Marcin Goralewski
Nie uciekniesz przed skutkami polityki gospodarczej. Zapisz się na nasz newsletter, by nie przegapić newsów, analiz i komentarzy. Zamieniamy słowa polityków na pieniądze
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy