Kredyt Bank <BKRE.WA> 13/2003 inwestycja UNI Centrum

Kredyt Bank <BKRE.WA> 13/2003 inwestycja UNI Centrum 13/2003 INWESTYCJA UNI CENTRUM Zarząd Kredyt Banku SA informuje, że w ramach prowadzonych negocjacji pomiędzy Mostostalem Zabrze Holding SA, Business Center 2000 Sp. z o.o. (BC 2000) oraz Kredyt Bankiem S.A. dotyczących zakończenia realizacji inwestycji UNI Centrum uzgodniono że: - zawarcie nowej umowy o generalne wykonawstwo będzie poprzedzone przyjęciem porozumienia, na podstawie którego Strony uregulują kwestie wzajemnych rozliczeń finansowych; - ustalona zostanie procedura prowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości UNI Centrum i podziału przychodów z tego tytułu; - po podpisaniu wszystkich umów wynikających z ustaleń Stron i ich należytym wykonaniu Strony nie będą wobec siebie wnosić żadnych innych roszczeń, niż te, które z tych zawartych umów będą wynikały. Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że zgodnie z zawiadomieniem przekazanym Spółce Mostostal Zabrze Holding SA na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego zawartej w dniu 08 czerwca 2001 r. przez Kredyt Bank S.A. oraz spółkę BC 2000, stosownie do postanowień umów zastawu rejestrowego z dnia 08 czerwca 2001 r. oraz z dnia 31 stycznia 2003 r., Bank - jako zastawnik - złoży Mostostalowi Zabrze Holding S.A. oświadczenie o przejęciu na własność wszystkich należących do Mostostalu Zabrze Holding S.A. 88.255 sztuk udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy w kapitale zakładowym spółki BC 2000. Data sporządzenia raportu: 18-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ