Lektury

Marek Matusiak
opublikowano: 14-04-2000, 00:00

LEKTURY

Do AAA jeszcze daleko

Agencja ratingowa Fitch IBCA nadal uważa Polskę za wiarygodnego dłużnika i dlatego — mimo ostatnich wstrząsów politycznych i gospodarczych — podtrzymała ocenę BBB+ (długoterminowy dług w walutach obcych), A+ (długoterminowy dług w złotych) i F+ (krótkoterminowy w walucie obcej). Analitycy agencji tradycyjnie uznają naszą gospodarkę za jedną z najlepszych w regionie, wskazując, że przyspieszeniu ulega nawet prywatyzacja przez sprzedaż państwowych aktywów inwestorom strategicznym.

Podczas gdy perspektywa średnioterminowa jest pozytywna, to w krótkim okresie sytuacja gospodarcza Polski nie wygląda dobrze —piszą w raporcie. Kryzys w Rosji i spowolnienie wzrostu w Europie Zachodniej osłabiły rozwój ekonomiczny naszego kraju. Chociaż już następuje odbicie, to deficyt na rachunku obrotów bieżących może przekroczyć 7 proc. PKB. Z punktu widzenia wiarygodności kredytowej najgorszy jest właśnie ten deficyt oraz fatalne wyniki eksportu. Na szczęście bilans płatniczy poprawiają bezpośrednie inwestycje z zagranicy, a eksport podnosi się dzięki zmianie polityki kursowej i ożywieniu w Europie Zachodniej.

„Home & Market“

Kiedy zginie faktura

Bywa, że zginie faktura. Pojawiają się więc kłopoty w księgowości. Co bardziej zapobiegliwi próbują zaginioną fakturę zastąpić kserokopią, zapominając o tym, że kserokopia faktury w żadnym razie nie może stanowić podstawy do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania. Jedyną możliwością jest pozyskanie od kontrahenta duplikatu wydanej faktury, on zaś nie może odmówić. Z jednym zastrzeżeniem: taka prośba o wystawienie duplikatu nie będzie uznana, jeśli zostanie zgłoszona po trzech miesiącach od wydania towaru.

A jeśli brak oryginału faktury zostanie stwierdzony dopiero później? Przepisy ustawy o rachunkowości zezwalają w uzasadnionych wypadkach, gdy nie ma możliwości uzyskania właściwego dowodu dokumentującego transakcję, poświadczyć ją dowodem zastępczym, sporządzonym przez osobę, która operację kupna przeprowadzała. Jest to dokument wewnętrzny, zwykle oświadczenie wraz z uzasadnieniem, dlaczego taki dokument, a nie faktura, jest podstawą rozliczenia.

Nie dotyczy to jednak transakcji opodatkowanych podatkiem VAT. Wystawiony przez dokonującego zakupu pracownika dokument wewnętrzny musi nosić wszystkie możliwe cechy dokumentu zewnętrznego. A więc datę, podpisy osób dokonujących transakcji, nazwę towaru, cenę jednostkową i zakupioną ilość oraz wartość całkowitą transakcji.

Możliwość wystawienia dokumentów wewnętrznych przewidziana jest w przepisach o prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów.

„Supermarket News“

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu