Magiczne słowo: fundusze Pieniądze to nie wszystko

Martyna Mroczek
20-11-2008, 00:00

W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie mieliby szansy na dofinansowanie z Unii bez wsparcia instytucji finansowych.

Jak dogadać się z bankiem i wspólnie wykorzystać Brukselę?

W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie mieliby szansy na dofinansowanie z Unii bez wsparcia instytucji finansowych.

Aby uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych, beneficjent musi najpierw zgromadzić środki na sfinansowanie całego przedsięwzięcia, a następnie ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów. Poziom i wysokość wsparcia unijnego w finansowaniu danej inwestycji zależy od rodzaju projektu oraz programu operacyjnego, w ramach którego projekt będzie realizowany. Beneficjent nie musi finansować całości przedsięwzięcia ze środków własnych. Może korzystać ze źródeł zewnętrznych. I tu kłaniają się banki.

— Środki na współfinansowanie i prefinansowanie projektów w dużej części pochodzą z banków. Beneficjenci przede wszystkim potrzebują kredytów. Rzadziej korzystają z leasingu, pomocy w organizacji emisji obligacji i innych usług finansowych — mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor w Związku Banków Polskich (ZBP).

Dla przedsiębiorców korzystających z funduszy UE banki przygotowały kredyty wszelkiego rodzaju — długo-, średnio- i krótkoterminowe. Pierwsze przewidują spłatę zadłużenia nawet po 20 latach i z reguły są stosowane przez podmioty planujące więcej niż jedną inwestycję. Banki komercyjne raczej niechętnie udzielają kredytów długoterminowych i dlatego często odsyłają do międzynarodowych instytucji finansowych, np. Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Pieniądze to nie wszystko

Oprócz pieniędzy banki kuszą także doradztwem w trakcie ubiegania się o środki unijne.

— Usługi doradcze banku to pomoc w wyborze programu operacyjnego, priorytetu i działania, konstrukcji finansowania inwestycji, czyli montażu finansowego i doboru odpowiednich produktów bankowych — wylicza Joanna Son-ntag, naczelnik wydziału w departamencie korporacyjnych produktów kredytowych ING.

Banki deklarują również pomoc przy realizacji i rozliczeniu inwestycji, a nawet organizują warsztaty dla przedsiębiorców z praktycznej wiedzy o środkach unijnych.

Pokonaj konkurencję

Nie każdy może jednak skorzystać z tych ofert. Chętnych do unijnej pomocy jest bowiem wielu, a pula środków — ograniczona.

— Żeby skorzystać z funduszy, należy przygotować dobry projekt i wpisać się w kryteria programowe. Nie można też zapominać o wymogu zdolności kredytowej — wtedy o kredyt w banku nietrudno. Natomiast tzw. start-upy czy podmioty działające w sferze dużego ryzyka raczej odesłałbym do funduszy pożyczkowych czy venture capital — radzi Arkadiusz Lewicki.

Najważniejszym kryterium dla banku jest zdolność kredytowa firmy.

— W procesie udzielania kredytów unijnych podejście banku jest identyczne jak w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych, co oznacza, że oceniając zdolność kredytową potencjalnego klienta, bierzemy pod uwagę możliwość nieprzyznania dotacji — potwierdza Joanna Sonntag.

Osiem kroków do unijnej kasy

Mariusz Nowak

kierownik zespołu ds. wsparcia i zarządzania produktami w Fortis Banku

Po dofinansowanie ze środków unijnych warto wędrować w twarzystwie eksperta. Najlepiej tak:

1 Firma ma pomysł na realizację inwestycji, nawiązuje kontakt ze swoim doradcą bankowym w celu omówienia możliwości i zasad skorzystania z dotacji unijnej.

2Bank przeprowadza wstępną analizę możliwości finansowania planowanego przez firmę przedsięwzięcia.

3Firma przygotowuje wniosek do banku o dofinansowanie oraz biznes plan — pomocą służą na tym etapie specjalistyczne firmy doradcze, które może polecić klientowi doradca.

4Bank wydaje promesę kredytową. Dla instytucji oceniającej wniosek będzie to potwierdzenie, że firma ma zapewnione źródła finansowania projektu. Część przedsiębiorstw już na tym etapie decyduje się na zawarcie umowy kredytowej.

5Firma składa wniosek o dofinansowanie do właściwej dla danego programu operacyjnego instytucji, która ocenia projekt oraz podpisuje umowę o dofinansowanie, jeśli projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów.

6Firma zawiera umowę kredytową z bankiem (jeśli nie została zawarta wcześniej) oraz dokonuje cesji praw z dotacji na bank.

7Firma realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku i umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z umową kredytową. Bank wraz z firmą monitoruje przebieg projektu.

8Po zakończeniu realizacji projektu firma przygotowuje raport końcowy oraz wniosek o płatność. Jeśli przedstawiona dokumentacja jest poprawna, firma otrzymuje wypłatę dotacji z instytucji rozdzielającej środki unijne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Martyna Mroczek

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / / Magiczne słowo: fundusze Pieniądze to nie wszystko