NFI Zachodni <NFIWn.WA> 9/2004 zbycie akcji spółki Mostostal Wrocław S.A.

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 9/2004 zbycie akcji spółki Mostostal Wrocław S.A. 9/2004 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. Zarząd spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, iż w dniu 18 lutego 2004 r. Fundusz zbył na rzecz spółki "Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Nabywca") 189.638 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą: "Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka"). Zbycie zostało dokonane na podstawie umowy sprzedaży akcji Spółki, po cenie 11,16 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 2.116.360,10 zł. Zbyte akcje Spółki stanowią aktywa o znacznej wartości Funduszu albowiem akcje te stanowią 25 % kapitału zakładowego Spółki, wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 1.903.026,87 zł. Wartość nominalna wszystkich 189.638 zbytych akcji Spółki wynosi 644.769,20 zł. Fundusz po zbyciu akcji Spółki posiada obecnie 43.345 akcji Spółki stanowiących 5,71 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 43.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Fundusz informuje, że spółka zależna od Funduszu spółka "Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o." posiada 30,44 % akcji Nabywcy. Jednocześnie Fundusz informuje, że po nabyciu akcji Spółki na podstawie umowy, o której była mowa w raporcie bieżącym z dnia 17 lutego 2004 r. (nr 8/2004) posiadać będzie akcje Spółki stanowiące 27,71 % kapitału zakładowego Spółki. Data sporządzenia raportu: 18-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ