Novita <NOWT.WA> RB 3/04 - ustanowienie hipoteki i zastawu na aktywach o znacznej wartości

Novita <NOWT.WA> RB 3/04 - ustanowienie hipoteki i zastawu na aktywach o znacznej wartości RB 3/04 - USTANOWIENIE HIPOTEKI I ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI W dniu wczorajszym Novita S.A. ustanowiła na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, jako zabezpieczenie spłaty 6.000.000 ,- PLN kredytu udzielonego Spółce ( raport nr 2/04) : 1/ hipotekę zwykłą w kwocie 6 .000.000,- PLN oraz hipotekę kaucyjną do kwoty 350.000 ;- PLN na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej, składającej się z działek gruntu o powierzchni 10.85,95 ha pozostających w użytkowaniu wieczystym Novity S.A. oraz budynków i budowli stanowiących własność Novity S.A. - wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Novity S.A., wg stanu na 31.01.04 r., wynosi 23.848.034,87 PLN; 2/zastaw rejestrowy na linii technologicznej igłowania wodnego o przyjętej wartości na zabezpieczenie wynoszącej 3.886 tys.EUR (18.752.670,20 PLN, wg średniego kursu ustalonego przez NBP) - wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Novity S.A., wg stanu na 31.01.04 r., wynosi 16.798.901,92 PLN. W dniu wczorajszym Novitex Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Novity S.A., ustanowił na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze, jako zabezpieczenie spłaty ww.kredytu udzielonego Novicie S.A., hipotekę zwykłą w kwocie 6 .000.000,- PLN oraz hipotekę kaucyjną do kwoty 350.000 ;- PLN na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej, składającej się z działek gruntu o powierzchni 2.28,48 ha pozostających w użytkowaniu wieczystym Novitexu Sp.z o.o. oraz budynków i budowli stanowiących własność Novitexu Sp. z o.o., - podmiotu w 100 % zależnego od Novity S.A. - wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Novitexu Sp. z o.o ,wg stanu na 31.01.04 r., wynosi 10.547.879,64 PLN. Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Novity S.A. i Novitexu Sp. z o.o. Nie istnieją powiązania pomiędzy BRE Bank S.A. a Novitą S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi , a także pomiędzy BRE Bank S.A. a Novitexem Sp. z o.o. i osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi. Data sporządzenia raportu: 06-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ