Pieniądze to nie problem

DS
opublikowano: 23-09-2010, 00:00

Można o połowę zmniejszyć koszty udziału w targach lub misjach zagranicznych

Można o połowę zmniejszyć koszty udziału w targach lub misjach zagranicznych

Jeśli firma chce sprzedawać usługi lub produkty za granicą albo szuka zagranicznych partnerów, może liczyć na wsparcie z funduszy strukturalnych

Do końca września przedsiębiorcy mogą się ubiegać o unijne dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki (MG). Dotację na ten cel można dostać z programu Innowacyjna gospodarka (działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji). Listą 11 targów i misji, w których uczestnictwo może być dofinansowane, dysponuje resort gospodarki. W większości są to imprezy wystawiennicze w Europie: hotelarskie, przemysłu obronnego oraz misje rządowe o charakterze gospodarczym z udziałem polskich ministrów. W tym roku MG przeznaczyło na ten cel 12 mln zł.

Dla kogo i na co

Dofinansowanie udziału w targach lub wystawach za granicą mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, a w przypadku osób fizycznych — miejsce zamieszkania w naszym kraju. O dotację może się ubiegać tylko ten przedsiębiorca, który będzie uczestniczył jako wystawca w targach lub wystawach i będzie ponosił koszty związane z wynajęciem powierzchni wystawienniczej albo z transportem eksponatów.

Nie mogą to być jednak dowolne imprezy. Dofinansowanie otrzymuje się wyłącznie na targi i wystawy zagraniczne, które zostały zakwalifikowane przez ministra gospodarki jako imprezy dotowane, czyli na polskie wystawy narodowe organizowane w danym roku, targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i takie imprezy targowe, w których przypadku starania o dofinansowanie może być ograniczone, jeśli wyczerpują się pieniądze na ten cel. Wykaz zatwierdzonych imprez targowo-wystawienniczych można znaleźć na stronach internetowych: www.konkurencyjnosc.gov.pl i www.eksporter.gov.pl.

Ile można dostać

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych netto (muszą być udokumentowane fakturami i dokumentami dokonania płatności). Wsparcie uczestnictwa w targach i wystawach wynosi jednorazowo nie więcej niż 25 tys. zł. Można się o taką dotację ubiegać wielokrotnie, ale zgodnie z zasadą de minimis (szczegóły znajdują się w rozporządzeniu ministra gospodarki z 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą, Dz. U. Nr 265 poz. 2218 z późn. zm.).

Częściowemu zwrotowi (50 proc.) podlegają wydatki kwalifikowane na:

— transport eksponatów, ich ubezpieczenie, odprawę celną i spedycję,

— wynajem powierzchni wystawienniczej lub sal,

— zabudowę powierzchni, montaż, scenografię,

— obsługę techniczną,

— przygotowanie i wydruk zaproszeń materiałów informacyjnych i reklamowych,

— przejazd i zakwaterowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie,

— przeprowadzenie badania rynku zagranicznego.

Dla uczestników misji

Pomocy udziela się także na wyjazdowe misje gospodarcze związane z udziałem w targach i wystawach za granicą i zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Lista zaakceptowanych wyjazdowych misji gospodarczych znajduje się na stronie www.eksporter.gov.pl.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych i udokumentowanych fakturami i dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto, poniesionych przez uczestniczącego w misji przedsiębiorcę — więcej niż 7,5 tys. zł.

Kwalifikowane koszty udziału w misjach handlowych to:

— koszty przejazdu i zakwaterowania przedsiębiorcy uczestniczącego w misji do wysokości obowiązujących limitów ustalanych dla danego kraju na nocleg w hotelu i limity stawek w podróży samochodem z tytułu wyjazdu służbowego poza granicami kraju;

— koszty zwiedzania targów lub wystawy;

— koszty przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji;

— koszty obsługi technicznej misji.

Przedsiębiorca może w jednym roku dostać dofinansowanie części kosztów kwalifikowanych uczestnictwa w maksymalnie pięciu wyjazdowych misjach. Organizator misji musi najpóźniej na dziewięć tygodni przed wyjazdem złożyć wniosek o dofinansowanie w Departamencie Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. Z kolei przedsiębiorca, który zamierza wziąć udział w misji objętej dofinansowaniem, powinien złożyć wniosek o wsparcie najpóźniej sześć tygodni przed jej rozpoczęciem.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu