PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _140_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości

SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
02-04-2003, 16:55

PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _140_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR _140_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O ZBYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_138_E / ARBITER / 2003 z dnia 1.04.2003
informuje, że w dniu 1.04.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych:
· nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA 00-950 Warszawa ul. Senatorska 18
· data i sposób zbycia aktywów: 2.04.2003 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
· charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 2.04.2003 r. (po transakcji nabycia w dniu 1.04.2003)
· Przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002333 o wartości nominalnej: 61 750 000.00 zł terminie wykupu: 29.10.03
· wartość transakcji: 59 759 735.75 zł (cena 9 677.69 zł za 1 szt.) co stanowi: 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
· Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
· Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _140_E / ARBITER / 2003: Informacja o ZBYCIU aktywów o znacznej wartości