PIT-11 tylko do jutra

opublikowano: 29-01-2020, 22:00

W piątek mija ważny termin dla płatników podatku dochodowego. Gdy go przekroczą, narażą się na sankcje. Wybronić z nich może czynny żal

Jeszcze tylko dziś i jutro pracodawcy, a także inni płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają czas na terminowe przesłanie fiskusowi danych o tym, ile w 2019 r. zarobili ich pracownicy lub zleceniobiorcy i jakiej wysokości zaliczki podatkowe z tego tytułu zostały odprowadzone. Jak już pisaliśmy w „Pulsie Biznesu”, z tego obowiązku należy wywiązać się do końca stycznia.

ANONIM WYKLUCZONY:
ANONIM WYKLUCZONY:
Czynny żal może mieć dowolną formę. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego można złożyć na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu organu podatkowego. W doktrynie podkreśla się, że absolutnie nie może być ono anonimowe — zwraca uwagę adwokat Jarosław Ziobrowski, partner w kancelarii Kurpisz i Ziobrowski.
Fot. WM

Fiskusowi tylko online

Firmy, które mają etatowych pracowników, zatrudniają kogoś na umowy zlecenia lub wypłacają współpracownikom należności z praw majątkowych, muszą dla tych osób sporządzić imienne informacje o wysokości ich ubiegłorocznych zarobków, czyli PIT-11 (o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek) i PIT-R (o wypłacanych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich). Nim jednak przekażą je podatnikom, na co mają czas do 2 marca, wcześniej — do 31 stycznia — muszą te dokumenty przesłać urzędom skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania każdej z tych osób.

W tym samym terminie płatnicy ci są ponadto zobowiązani do wypełnienia np. zbiorczych deklaracji o zaliczkach na podatek pobranych od wspomnianych należności — na formularzach PIT-4R oraz PIT-8AR. Te dokumenty muszą wysłać urzędom skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną — albo jego siedziby (bądź miejsca prowadzenia działalności), jeżeli jest osobą prawną.

Te informacje i deklaracje płatnicy przesyłają skarbówce w formie elektronicznej. Podatnikom będą mogli przekazać PIT w postaci papierowej, ale też np. na e-maile pracowników lub w intranecie, czyli na służbowych platformach elektronicznych, do których dostęp ma tylko zalogowany pracownik. Artur Kaczmarek,ekspert z firmy e-file, zwraca przy tym uwagę, że aktualnie według organów podatkowych udostępnianie PIT-11 w ten ostatni sposób jest dopuszczalne, ale tylko za zgodą pracownika.

Ministerstwo Finansów w komunikacie zwraca płatnikom uwagę na konieczność wyboru właściwych aktualnych wzorów formularzy. Zaznacza nawet, że do końca stycznia PIT-11 można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji, oznaczonej nr 25. Ma to zapobiec przesyłaniu tych informacji na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach, w których nie ma miejsca na wpisanie przychodów zwolnionych od podatku, uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Tę tzw. ulgę dla młodych pracowników wprowadzono w ubiegłym roku. Wypełniając PIT-11 w poprzednich wersjach nie można jej uwzględnić. Jednocześnie resort zapowiedział, że od lutego zostanie przywrócona możliwość przesłania formularzy w wariantach wcześniejszych, co umożliwi składanie korekt deklaracji za ubiegłe lata.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Lepiej nie zwlekać

Eksperci radzą nie czekać do ostatniej chwili z przesyłaniem dokumentów urzędom skarbowym. Wystarczy, że system online zawiedzie, aby termin ich wysyłki został przekroczony, co jest uchybieniem obowiązkom płatnika, podlegającym odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym, jak można wyczytać w pouczeniu umieszczonym na formularzu PIT-11.

— Za nieterminowe złożenie informacji PIT-11 przez pracodawcę grozi grzywna — wyjaśnia Artur Kaczmarek.

Radzi, aby w razie przekroczenia terminu przesłać PIT niezwłocznie, ale zarazem należy złożyć tzw. czynny żal.

— Czynny żal to nieformalne, potocznie używane określenie dla powiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Podstawowym sposobem na uniknięcie kary za tego rodzaju czyny jest złożenie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, np. do urzędu skarbowego, takiego zawiadomienia. Reguluje to art. 16 Kodeksu karnego skarbowego — mówi adwokat Jarosław Ziobrowski, partner w kancelarii Kurpisz i Ziobrowski.

Zgodnie z tym przepisem sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie podlega karze, jeśli po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o tym organ powołany do ścigania — ujawniając istotne okoliczności czynu, a w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

— Zawiadomienie może zostać złożone w każdej formie. Zarazem kodeks nie przewiduje żadnego konkretnego wzoru dla skutecznego złożenia czynnego żalu. Musi z niego jednak wynikać, kto go wnosi, np. osoba upoważniona do działania w imieniu spółki, oraz że zawiadamiający dopuścił się danego występku i — oczywiście — o jaki czyn chodzi i jakie były jego okoliczności — wyjaśnia adwokat.

Sankcje za nieterminowe deklaracje

Z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że:

  • kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych,
  • płatnik i podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jako płatnicy składek, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji dotyczących przekazania składek, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
  • jeżeli powyższe złożone informacje są nieprawdziwe, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych,
  • w wypadku mniejszej wagi (czyli przy niskim stopniu szkodliwości społecznej) wymienionych wyżej przewinień (określonych w kodeksie jako czyny zabronione) ich sprawcy podlegają karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane