Poradniki KPK AntyCOVID-19 - Leasingowe instrumenty finansowe w czasie COVID-19

  • Materiał partnera
opublikowano: 23-12-2020, 09:23
aktualizacja: 29-12-2020, 09:03

Ograniczenia sanitarne w pierwszej połowie 2020 r. wpłynęły negatywnie na całą gospodarkę począwszy od sektora usług, a kończąc na produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Z pomocą przedsiębiorcom pospieszyła branża leasingowa.

Według danych Polskiego Związku Leasingu w pierwszej połowie roku 2020 polska branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 29,8 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -24 proc. r/r. Wraz z przystosowywaniem się społeczeństwa do funkcjonowania w czasach pandemii COVID-19, w drugiej połowie bieżącego roku przedsiębiorstwa częściej były zainteresowane finansowaniem przez firmy leasingowe. W wyniku tego trzeci kwartał 2020 r. okazał się lepszy o 4 proc. od analogicznego kwartału roku 2019, a wartość nowych kontraktów wyniosła 18,8 mld zł. Pomimo lepszych nastrojów na rynku leasingowym oraz poprawy wyniku w trzecim kwartale branża leasingowa odnotowuje ujemną dynamikę -15,2 proc. r/r.

Leasing doceniony

W opinii małych przedsiębiorców leasing jest bezpieczniejszą i przyjaźniejszą dla firm formą finansowania niż kredyt. Przedsiębiorcy korzystający aktualnie z leasingu są znacznie bardziej utwierdzeni w tym poglądzie niż ci, których firmy nigdy nie korzystały z tej formy finansowania.

Wiele firm od niemal trzech kwartałów boryka się z trudnościami, część z nich nadal nie powróciła do pełnej sprawności, mimo pomocy udzielanej przez sektor publiczny. Wsparcie krajowe to nie jedyna ręka wyciągnięta do przedsiębiorstw, na pomoc przychodzą również środki UE. Promotorem instrumentów finansowych UE na polski rynku jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.

Instrumenty finansowe UE, likwidują bariery ograniczające dostęp do finansowania - m.in. takie, jak brak wkładu własnego czy finansowanie o podwyższonym ryzyku (szczególnie w czasach pandemii). Niestety nie są one lekarstwem na wszystko. Przedsiębiorca wnioskujący o finansowanie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji UE musi posiadać zdolność kredytową do spłaty zobowiązania.

W odróżnieniu od większości wsparcia UE, przedsiębiorca nie musi czekać na ogłoszenie konkursu wg odgórnie ustalonego harmonogramu naborów, w przypadku instrumentów finansowych z programów ramowych UE nabór odbywa się w trybie ciągłym. Aby skorzystać z takiego finansowania właściciel firmy lub jego pełnomocnik musi skontaktować się z pośrednikiem finansowym tj. spółką leasingową, złożyć wniosek o finansowanie niczym nieróżniący się od standardowego wniosku o finansowanie komercyjne, co ważne nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów do skorzystania z pomocy UE. Po złożeniu wniosku oraz wymaganych dokumentów spółka leasingowa analizuje je. Pozytywna ocena wniosku o finansowanie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu pomocy UE. Przedsiębiorca nie podpisuje żadnych dodatkowych dokumentów.

Program COSME 2014-2020

Jednym ze zmienionych instrumentów finansowych jest Program COSME. Program gwarancji skierowany do przedsiębiorstw bez ograniczeń branżowych. W Polsce, w obszarze leasingu funkcjonuje dwóch pośredników finansowych tego programu - PKO Leasing SA oraz Pekao Leasing SA. Obie instytucje uruchomiły specjalną ofertę dla firm.

PKO Leasing SA uruchomił pierwszą na polskim rynku ofertę leasingu zwrotnego płynnościowego. W ramach gwarancji COSME-COVID spółka ta przeznaczyła 500 mln zł na wsparcie płynności finansowej MŚP.

PKO Leasing SA uruchomił właśnie specjalną ofertę skierowaną do właścicieli samochodów osobowych do 3,5 tony, będących klientami PKO Leasing, jak i PKO Banku Polskiego. Poprzez transakcję leasingu mogą oni odzyskać środki wydane na zakup pojazdu przy jednoczesnej możliwości jego dalszego użytkowana. Jednym z warunków skorzystania z oferty jest aktywna umowa leasingu lub posiadanie konta firmowego przez minimum 6 miesięcy w PKO Leasing SA lub PKO BP SA. To pierwszy w Polsce leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją COSME-COVID. PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały kolejną umowę o udzielenie gwarancji COSME – na portfel o wartości 1,9 mld zł.

Leasing zwrotny płynnościowy z gwarancją COSME-COVID obejmuje finansowanie pojazdu o wartości do 250 tys. zł. Leasingodawca finansuje wartość przedmiotu do 80 proc. wyceny wykonanej przez firmę DEKRA. Dzięki takiemu finansowaniu przedsiębiorca może zyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność firmy. Taka forma finansowania inwestycji była dotychczas mało popularna, jednak zmiennym otoczeniu rynkowym oferta leasingu płynnościowego zwrotnego może spotkać się z większym zainteresowaniem klientów.

Oferta PKO Leasing w ramach programu COSME jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP wg definicji unijnej. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy).

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, PKO Leasing zaproponuje im m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Możliwe będzie również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej. Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup samochodu osobowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, tzn. ciągników siodłowych, naczep i przyczep. Z oferty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, w tym producenci, usługodawcy, firmy budowlane, przewoźnicy, firmy oraz rolnicy.

Drugim polskim pośrednikiem finansowym Programu COSME w obszarze leasingowym jest Pekao Leasing SA. Dzięki obejmowaniu transakcji leasingowych gwarancją COSME, Pekao Leasing otworzył się na finansowanie o podniesionym ryzyku, co na warunkach rynkowych, bez gwarancji COSME, byłoby trudne lub wręcz niemożliwe.

Leasing z gwarancją COSME może finansować pojazdy (z wyłączeniem samochodów osobowych, motocykli, quadów) oraz maszyny i urządzenia. Oferowany jest w formie leasingu operacyjnego oraz finansowego. Transakcja może być zawierana w złotych lub w euro. Pekao Leasing w ramach oferty udziela finansowania z minimalnym okresem umowy 60 miesięcy dla transportu drogowego oraz instalacji fotowoltaicznych lub 72 miesięcy w przypadku maszyn i urządzeń. Maksymalny czas, bez względu na przedmiot finansowania, nie może przekroczyć 120 miesięcy. Wartość finansowania nie może przekroczyć 1,5 mln EUR lub odpowiedniej wartości przeliczonej PLN po aktualnym kursie. Klienci zawierający umowę leasingu lub pożyczki z Pekao Leasing z gwarancją COSME będą mogli korzystać z opłaty wstępnej nie większej niż 5 proc. wartości netto środka trwałego. Z oferty Pekao Leasing skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP wg definicji unijnej.

Europejski Fundusz Gwarancyjny

Co w przyszłości? Już niebawem pojawi się w ofercie polskich firm leasingowych oferta z zabezpieczeniem nowego wsparcia UE w postaci Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Polska w połowie października oficjalnie przystąpiła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na problemy finansowe spowodowane wystąpieniem COVID-19. EFG operuje kapitałem w wysokości 25 mld EUR, co ma pozwolić na wygenerowanie wsparcia inwestycji w wysokości około 200 mld EUR. Szacuje się, że polski wkład wynoszący około 1 mld EUR może pozwolić na wygenerowanie co najmniej 20 mld zł preferencyjnego finansowania dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Jego celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Pierwsze polskie instytucje finansowe przystąpiły do naboru pośredników finansowych w tym również spółki leasingowe.

Wsparcie dla przedsiębiorców z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe, prywatne fundusze kredytowe itp. Mogą one w tym celu skorzystać z pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, udziałów w ryzyku, zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancji udzielanych przez Grupę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).

Więcej informacji na https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/antycovid19/

Dyżury eksperckie 29 grudnia w godz. 8.00-16.00
Numer telefonu - 22 295 35 97 , numer spotkania 1756058707##
Magdalena Typa i Adrian Pieńkowski
Numer telefonu - 22 295 35 97 , numer spotkania 1756058707##
Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw” przez Ministra właściwego do spraw gospodarki przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Sobieraj

Polecane