Pożyczki będą teraz miały trudniejsze życie

Paweł Jakubczak
opublikowano: 19-12-2006, 00:00

Od 1 stycznia wejdą w życie nowe przepisy podatkowe. Warto o nich pamiętać.

 

Zmiany podatkowe ważne dla przedsiębiorców w przyszłym roku znajdą się w ordynacji podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłatach skarbowych. Również w CIT, o czym pisaliśmy w „PB” z 21 listopada.

Z ordynacji podatkowej usunięto przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej organów podatkowych.

— Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec organów podatkowych będą dochodzone w trybie przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności skarbu państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej — mówi Mariusz Gumola, prawnik w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Od 1 stycznia podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą udzielać pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Centralizacja interpretacji

Z punktu widzenia podatników najważniejsze zmiany w ordynacji podatkowej obejmą interpretacje prawa podatkowego. Wchodzą one w życie 1 lipca 2007 r. Kompetencje do wydawania interpretacji indywidualnych odebrano organom podatkowym pierwszej instancji (tj. naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celnych) i powierzono ministrowi finansów. Wyjątkiem są interpretacje podatków samorządowych. Nadal wydają je wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie lub marszałkowie województw.

Uprawnieni do występowania o interpretacje indywidualne będą także ci, którzy mogą dopiero uzyskać status podatnika, płatnika, inkasenta (np. podmioty planujące działania w Polsce). Uporządkowano również przepisy o formie trybu zaskarżania interpretacji.

— Ustawodawca wprowadził zasadę, że indywidualne interpretacje prawa podatkowego podlegają kontroli sądów administracyjnych — wyjaśnia Mariusz Gumola ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Od 1 stycznia 2007 r. trzeba zapłacić półprocentowy podatek od pożyczki udzielanej przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

— To istotna przeszkoda dla wspierania spółki przez wspólnika w razie przejściowych kłopotów z płynnością finansową — tłumaczy Arkadiusz Gerwel ze spółki Ożóg i Wspólnicy.

Bez zwolnienia

— 1 stycznia 2007 r. z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znika zwolnienie pożyczek na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej — dodaje Marek Kolibski, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy.

Pożyczki te obecnie są zwolnione od opodatkowania pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze z pożyczki zostały w 12 miesięcy wydane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej albo na wykorzystanie w tym celu pożyczonych rzeczy oznaczonych co do gatunku. W związku z likwidacją zwolnienia takie pożyczki podlegają dwuprocentowemu opodatkowaniu. Podatek trzeba będzie zapłacić również od transakcji sprzedaży i zamiany: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udziału w tych prawach. Opodatkowaniu będą podlegać zwolnione z VAT umowy spółki i jej zmiany oraz takie zdarzenia restrukturyzacyjne, jak sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa wyłącznie na kupujących, a nie jak obecnie, solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej, czyli na kupującym i sprzedającym.

Opłata skarbowa

Istotne zmiany przynosi nowo uchwalona ustawa o opłacie skarbowej. Likwiduje znaczki opłaty skarbowej, co jest konsekwencją informatyzacji urzędów. Na elektroniczny formularz znaczków nie nakleimy. Od 2007 r. opłatę skarbową będzie się płaciło gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przelewem na rachunek bankowy gminy. Zgodnie z przepisami przejściowymi projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, znaczkami opłaty skarbowej będzie można płacić ten podatek jeszcze przez dwa lata, do końca 2008 r., ale tylko wtedy, gdy opłata skarbowa nie przekroczy 100 zł.

— To skomplikuje wnoszenie opłaty. Bardzo często zakup znaczków i ich naklejenie jest o wiele prostsze niż zapłata podatku w dniu wnoszenia pisma lub pełnomocnictwa — uważa Marek Kolibski.

Za niektóre czynności nie trzeba będzie uiszczać opłaty skarbowej, na przykład za podania i załączniki, a także za żądania, wnioski, odwołania i zażalenia. Znika też opłata od weksli oraz od dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela. Nadal zapłacimy ją od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika.

Kolejną nowością jest uchylenie opłaty administracyjnej, uregulowanej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Była ona pobierana od wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. W nowym roku w takim przypadku zapłaci się opłatę skarbową —informuje Marek Kolibski.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Jakubczak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu