Prokurent zamiast pełnomocnika ogólnego

KOMENTARZ PRAWNIKA
opublikowano: 24-01-2016, 22:00

Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego przedsiębiorcy uprawnieni są do udzielenia pełnomocnictw, w tym także tzw. pełnomocnictw ogólnych, jak również do ustanawiania prokurentów.

Pojawia się pytanie, czym różni się pełnomocnictwo ogólne od prokury, oraz które z powyższych rozwiązań jest bardziej korzystne dla mocodawcy.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do podejmowania w imieniu mocodawcy tzw. czynności zwykłego zarządu. Przepisy prawa cywilnego nie definiują pojęcia czynności zwykłego zarządu, niemniej powszechnie przyjmuje się, że są nimi bieżące, drobne czynności związane z prowadzeniem działalności. Natomiast jeżeli dana czynność przekracza zwykły zarząd (np. nabycie lub zbycie nieruchomości, zaciągnięcie kredytu), wówczas pełnomocnik ogólny nie jest uprawniony do jej dokonania. W takim wypadku konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa uprawniającego do dokonania konkretnej czynności lub tzw. pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego do dokonywania czynności określonego rodzaju — np. do podpisywania w imieniu mocodawcy pewnej kategorii umów, składania zamówień, podpisywania ofert. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i nie jest konieczne uwidacznianie go w żadnym rejestrze.

Natomiast prokura stanowi rodzaj pełnomocnictwa, na mocy którego prokurent jest uprawniony do wykonywania w imieniu przedsiębiorcy wszystkich czynności sądowych oraz pozasądowych, za wyjątkiem tych, które zostały wprost wskazane przez Kodeks cywilny (tj. zbycie przedsiębiorstwa lub oddanie go do czasowego korzystania oraz zbycie lub obciążenie nieruchomości). Zatem nawet bez przeprowadzania wnikliwej analizy jasne jest, że prokurent dysponuje szerszym zakresem uprawnień niż pełnomocnik ogólny. Prokurent samoistny uprawniony jest między innymi do zawierania umów, w tym np. umów sprzedaży i umów o pracę, przyjmowania darowizn, podpisywania weksli i czeków, zaciągania kredytów czy też udzielania pełnomocnictw procesowych. W toku postępowań sądowych prowadzonych z udziałem mocodawcy prokurent występuje w charakterze świadka. Podobnie jak w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, prokura również winna być udzielona na piśmie (w przypadku spółek kapitałowych prokura udzielana jest na mocy pisemnej uchwały zarządu), jednakże podlega ona ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, udzielając prokury, należy precyzyjnie określić jej rodzaj (samoistna, łączna lub oddziałowa). Udzielenie prokury pociąga za sobą również koszty związane z jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomijając w tym miejscu kwestie kosztów oraz procedurę związaną z wpisem prokurenta do Krajowego Rejestru Sądowego, należy wskazać, że udzielenie prokury stanowi dla mocodawcy będącego przedsiębiorcą bardziej korzystne rozwiązanie. Wynika to z faktu, że prokurent posiada znacznie szerszy zakres uprawnień i w praktyce może samodzielnie zastępować zarząd (o ile jest prokurentem samoistnym). © Ⓟ

PIOTR STOLARCZYK, radca prawny, kancelaria Jedynak Rogowska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu