Przepisy, które weszły w życie

Aneta Królak
opublikowano: 17-05-2000, 00:00

Przepisy, które weszły w życie

Dziennik Ustaw nr 9 z 11.02.2000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 stycznia 2000 r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo na drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe.

- Obwieszczenie Ministra Finansów z 31 grudnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dziennik Ustaw nr 10 z 18.02.2000

- Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.

- Oświadczenie rządowe z 31 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r.

Dziennik Ustaw nr 12 z 23.02.2000

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, pośrednictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.

- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw nr 13 z 29.02.2000

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania ZUS przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej.

Dziennik Ustaw nr 13 z 29.02.2000

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aneta Królak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu