Pytanie Czytelnika

Monika Niewinowska
17-10-2005, 00:00

Recyklerzy nie mają łatwo?

- Firmy działające w branży recyklingowej mają kłopoty z uzyskiwaniem dotacji europejskich. Problem leży w tradycyjnej strukturze firm z tego sektora, która aby mogła być efektywna, jest i powinna być rozproszona w skali całego kraju i składać się z dziesiątek lub setek punktów skupu, np. makulatury. Tymczasem, według wymogów działania 2.2.1., aby projekt mógł być uznany za jeden projekt inwestycyjny, musi być realizowany w ramach jednego powiatu. Stanowi to w praktyce istotne ograniczenie dla firm recyklingowych w ubieganiu się o dotacje, ponieważ gdyby nie ten zapis, projekty spełniały inne istotne wymogi tego działania, takie jak wysoki koszt inwestycji i ilość nowo tworzonych miejsc pracy i miałyby duże szanse na uzyskanie wsparcia.

Oczywiście, firmy recyklingowe mogłyby złożyć wnioski o dofinansowanie szeregu mniejszych projektów, tak aby dostosować się do wymogu nieprzekroczenia 1 powiatu, ale oznacza to istotne zmniejszenie ich szans na uzyskanie dotacji, ponieważ wówczas projekty te nie są bardzo kosztowne, dotyczą mniejszej liczby nowych miejsc pracy, a także, ze względu na specyfikę branży, dotyczą najczęściej dużych miast, które w programie są mniej korzystnie traktowane.

Dla firm recyklingowych wykluczone jest także ubieganie się o dotacje w ramach działania 2.4, które zakłada wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, ponieważ o środki w ramach tego działania mogą ubiegać się tylko podmioty, które poza swoją główną działalnością muszą mieć np. swoją oczyszczalnię ścieków.

doradca ds. europejskich

Od redakcji

Ministerstwo Gospodarki i Pracy wyjaśnia, że opracowując program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nie miało na celu dyskryminacji jakiejkolwiek z branż, a szczególnie tak ważnej z punktu widzenia ochrony środowiska jak recyklingowa. Wręcz przeciwnie, w działaniach wspierających inwestycje projekty przyjazne środowisku otrzymują dodatkowe punkty. Na przykład w działaniu 2.2.1 projektom dotyczącym recyklingu łatwo jest uzyskać 20 pkt za ochronę środowiska. Ze względu na specyfikę młodego sektora stosunkowo łatwo jest tym projektom uzyskać również punkty za „poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług” oraz za „zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju gospodarki”. Projekty dotyczące recyklingu mogą być składane we wszystkich 6 kategoriach, szczególnie jednak jest do nich dostosowana „nowa inwestycja wpływ na poprawę stanu środowiska” — składanych jest tu zazwyczaj mniej wniosków niż w innych kategoriach. Zatem istnieją duże możliwości uzyskania wsparcia dla recyklerów w ramach działania 2.2.1.

W działaniu 2.4 ograniczenia dla firm recyklingowych wynikają z celu działania 2.4 tj. „wspieranie przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska”. Działanie to ma wspomagać przede wszystkim realizację zobowiązań przedakcesyjnych Polski w zakresie wdrażania wybranych dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska. Z tego względu Komisja Europejska zgodziła się na wspieranie dużych przedsiębiorstw (Komisja Europejska dąży do ograniczania wsparcia dla dużych przedsiębiorstw). Środki są przeznaczone głównie dla dużych zakładów zatrudniających wiele osób, które musiałyby zakończyć swoją działalność, jeżeli nie dostosowałyby swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska wymaganych dyrektywami.

Recyklerzy, jako wytwórcy odpadów, mogą uzyskać wsparcie z działania 2.4, ale jedynie na projekty polegające na dostosowaniu własnej, istniejącej infrastruktury do wymogów właściwych przepisów i prowadzące do ograniczenia ilości i/lub szkodliwości wtórnie powstających odpadów.

Pozostaje jeszcze działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Wsparcie mogą tu uzyskać małe i średnie firmy, a projekty mogą być rozproszone w całej Polsce. Dodatkowe punkty przyznawane są w tym działaniu za pozytywny wpływ projektu na środowisko, jak i za tworzenie nowych miejsc pracy. Istotne jest również stosowanie nowych technologii. Do 29 grudnia trwać będzie — najprawdopodobniej ostatnia — runda aplikacyjna do tego działania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Pytanie Czytelnika