Ranking sektorów po lutym. Motoryzacja pnie się w górę, trwa recesja w usługach.

W niektórych sektorach przemysłowych koniunktura jest lepsza niż przed kryzysem. Dotyczy to na przykład motoryzacji. Znacznie gorsza sytuacja jest w usługach, choć w niektórych istotnych sektorach – jak transport – widać przebłyski znaczącej poprawy.

Ranking sektorów powstaje na podstawie ogólnego wskaźnika koniunktury, publikowanego przez GUS i będącego wynikiem comiesięcznych badań ankietowych wśród przedsiębiorstw. Wskaźnik pokazuje odsetek netto firm, które oceniają swoją sytuację jako lepszą (czyli wartość ujemna oznacza, że więcej jest firm, które oceniają swoją sytuacje jako gorszą). A do rankingu używamy rocznej zmiany tego wskaźnika. Pozwala on zorientować się szybko w strukturze zmian gospodarczych w Polsce. Specyfika rankingu sprawia, że nie widać w nim ogólnego poziomu nastrojów, ale zmianę nastrojów – chcemy bowiem pokazać dynamikę poszczególnych sektorów.

book icon
Treść dostępna dla subskrybentów pakietu Premium
Premium
Zyskaj dostęp do analiz i danych
Zostań subskrybentem Premium już teraz!
Analizy PB
Nowy klient
Premium Offer
POZNAJ PB PREMIUM
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
129 zł 12,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące*
WYBIERZ
* każdy kolejny miesiąc 129,00 zł
Rabat 36%
Premium Offer
CZYTAJ PRZEZ CAŁY ROK
ARTYKUŁY + ANALIZY + DANE
990 zł / rok
Oszczędź 558 zł
WYBIERZ