Rozstrzyganie na korzyść — minister dał wykładnię

opublikowano: 06-01-2016, 22:00

Organ podatkowy musi uzasadnić, dlaczego nie zastosuje wobec podatnika zasady in dubio pro tributario — zaleca MF.

Przedsiębiorcy z optymizmem mogą przyjąć wyjaśnienia ministra finansów (MF), jak w praktyce należy stosować zasadę rozstrzygania niejasności prawa podatkowego na korzyść podatnika, obowiązującą od tego roku, a zapisaną w art. 2a Ordynacji podatkowej. Minister wydał w tej sprawie interpretację ogólną (nr PK4.8022.44.2015), nie czekając, co przyniesie praktyka.

Minister już na wstępie interpretacji wyjaśnia, że wydaje ją, mając na względzie rozbieżne oceny treści art. 2a Ordynacji podatkowej, prezentowane w trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy i w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisu przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Przepis brzmi: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

— O wprowadzenie tej zasady w ubiegłym roku stoczono prawdziwy bój — przyznaje Marek Siudaj z Tax Care.

Zasada dla każdego

Wyboistą drogę legislacyjną nowelizacji wspominają też Pracodawcy RP, szczególnie rozpowszechnioną krytykę, że ostatecznie sformułowana wersja zasady in dubio pro tributario stanie się martwym przepisem. Mowa w nim o rozstrzyganiu wątpliwości co do przepisów. Pojawiały się głosy, że takich urzędnicy raczej mieć nie będą, a nową regułą należałoby objąć także wątpliwości co do stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy.

Według Pracodawców RP interpretacja MF wydaje się sugerować, że taka krytyka była przedwczesna.

Minister przyznaje w wykładni, że nowa zasada dotyczy tylko wątpliwości co do treści przepisów prawa. Jednocześnie jednak zastrzega: „z treści art. 2a nie można wyprowadzać twierdzenia, że w zakresie usuwania wątpliwości dotyczących stanu faktycznego obowiązuje norma odwrotna.

Należyte stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących postępowania podatkowego, a w szczególności przepisów normujących przeprowadzanie dowodów powinno zapewnić taki stopień wnikliwości badania stanu faktycznego, który prowadzi do ustalenia, jakie fakty w sprawie miały miejsce, a jakie nie zaistniały”.

— Tym sposobem, co niezwykle ważne dla podatników, zakres stosowania zasady in dubio pro tributario obejmuje także wątpliwości co do stanu faktycznego — komentuje Mariusz Korzeb z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Bezpośrednim adresatem nowego przepisu jest organ podatkowy.

Z interpretacji wynika, że na tę regulację może powoływać się także podatnik. Ponadto, można ją stosować w sprawach płatników,inkasentów, następców prawnych podatnika czy osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe. — Według resortu, skoro przepis wymaga, aby prawo podatkowe było jasne i zrozumiałe dla podatnika, to powinno być także takie dla innych podmiotów, będących w relacji z organami skarbowymi — podkreśla Marek Siudaj.

Uwaga na zalecenia

Minister definiuje też pojęcie rozstrzygania na korzyść podatnika. Ma być ono rozumiane jako optymalne dla niego rozwiązanie prawne spośród tych, które zarysowały się w trakcie wykładni przepisu. Jednak przyjęcie korzystnej dla podatnika wykładni nie zobowiązuje urzędów do takiego samego rozumienia korzyści innego podatnika na tle odrębnej sprawy. Mariusz Korzeb zwraca też uwagę na zalecenia MF, aby organ, który uzna za bezpodstawne zastosowanie przepisu art. 2a, wykazał to i uzasadnił.

Na przykład, gdy podatnik powoła nieadekwatne do stanu faktycznego przepisy, przyjmie błędne założenia interpretacyjne, myli się w rozumowaniu albo jego argumentacja będzie na tyle słaba w zestawieniu z przeciwną, że nie można uznać wątpliwości za niedające się usunąć. Sąd administracyjny będzie mógł uchylić decyzję fiskusa, gdy uzna, że istniały ustawowe przesłanki do zastosowania nowej reguły. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu