Czytasz dzięki

Rynek derywatów będzie bardziej bezpieczny

Materiał Partnera
opublikowano: 29-11-2013, 21:30

Rozmowa z Iwoną Sroką, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał decyzję o rejestracji repozytorium KDPW. Od kiedy i kto będzie musiał raportować o swoich kontraktach pochodnych?

Iwona Sroka: Rzeczywiście, 14 listopada 2013 r. weszła w życie decyzja ESMA (European Securities Market Authority) o zarejestrowaniu Repozytorium Transakcji KDPW (KDPW_TR) do celów przekazywania informacji określonych w art. 9 rozporządzenia EMIR. Decyzja ESMA oznacza także, że 12 lutego 2014 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji przez kontrahentów oraz CCP (w rozumieniu rozporządzenia EMIR) o zawartych kontraktach pochodnych, ich zmianie oraz rozwiązaniu. Kontrahentem, zgodnie z rozporządzeniem EMIR, jest przedsiębiorstwo finansowe lub niefinansowe zawierające transakcje na wyżej wymienionych klasach instrumentów pochodnych. Dotyczy on zatem wszystkich osób prawnych zawierających kontrakty pochodne zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim, ale nie dotyczy inwestorów indywidualnych. Takie firmy będą musiały nie tylko raportować zawierane transakcje od wspomnianego 12 lutego 2014 roku, ale także przekazać informację o swoich transakcjach zawartych przed 16 sierpnia 2012 r. i aktywnych w tym dniu (wejście w życie regulacji EMIR), a także zawartych w tym dniu lub później.

Co będzie konieczne do spełnienia tego obowiązku?

Raportowanie do repozytorium transakcji może być delegowane do innego podmiotu lub do CCP. Obowiązek raportowania można spełnić zatem na dwa sposoby: bezpośrednio, raportując do KDPW_TR, lub pośrednio — przez podmiot będący uczestnikiem raportującym KDPW_TR. W tym zakresie KDPW_CCP oferuje usługę raportowania rozliczanych przez siebie transakcji. Aby skorzystać z usługi oferowanej przez KDPW_CCP, uczestnik rozliczający izby dostarcza oświadczenie, wskazujące KDPW_CCP jako podmiot, który będzie przekazywał raporty o transakcjach do repozytorium transakcji. Jeśli chodzi o bezpośrednie uczestnictwo podmiotu w KDPW_TR — już teraz potencjalne podmioty mogą stać się uczestnikami Repozytorium Transakcji. A jest ich już kilkanaście. Zachęcamy także do przystępowania do już uruchomionego systemu testowego KDPW_TR, do którego dostęp jest bezpłatny. Wniosek o jego udostępnienie, jak również opis procedury obsługi certyfikatów oraz sam formularz certyfikacyjny znajdują się na stronie internetowej KDPW. Raportowanie będzie możliwe po uzyskaniu specjalnego identyfikatora.

Ile będzie trwało nadawanie numeru LEI i czy firma musi spełnić jakieś dodatkowe formalności?

Rzeczywiście, w związku z przyjętym przez ESMA założeniem, że obowiązującym identyfikatorem podmiotów prawnych, przekazywanym w raportach do repozytoriów transakcji, będzie Legal Entity Identifier (LEI), raportowanie będzie możliwe po uzyskaniu wspomnianego kodu. Zwracam uwagę, iż zobowiązani kontrahenci, czyli osoby prawne zawierające transakcje na instrumentach pochodnych, w tym klienci banków i domów maklerskich, również będą zobowiązani posługiwać się tym kodem. Do nadawania kodów LEI wykorzystamy rozwiązania internetowe, automatyzujące proces, dzięki czemu nie powinien on trwać dłużej niż skompletowanie i weryfikacja danych. Już wiadomo, jakie instrumenty trzeba raportować i czy ten zakres będzie poszerzany w przyszłości? Do repozytorium w KDPW mogą być zgłaszane wszystkie rodzaje kontraktów objętych obowiązkiem raportowania, wynikające z unijnych regulacji, także inne niż „standardowe” instrumenty pochodne. Obowiązek będzie dotyczył wszystkich klas instrumentów pochodnych, o których mowa w rozporządzeniu EMIR, takich jak: instrumenty pochodne na akcje, stopę procentową, towarowe instrumenty pochodne, kredytowe instrumenty pochodne, walutowe instrumenty pochodne oraz inne instrumenty pochodne.

Jakie koszty wiążą się za raportowaniem?

Polityka konkurencyjnych opłat to tylko jeden z elementów przyciągania uczestników do Repozytorium Transakcji w KDPW. Bardzo istotne w funkcjonowaniu takich podmiotów jest zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia i przechowywania informacji o instrumentach i stronach transakcji. KDPW ma prawie 20-letnie doświadczenie w tym względzie i bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo mamy wypracowane kanały komunikacji z instytucjami finansowymi. Kolejnązaletą repozytorium, będącego częścią KDPW, jest tzw. plan ciągłości działania — odpowiednie procedury na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. KDPW będzie pobierał typowe formy opłaty: za uczestnictwo w repozytorium (roczna, której wysokość zależy od typu uczestnictwa) oraz opłaty zmienne: za faktycznie przesłane do repozytorium informacje — zależne od ich liczby i struktury — i za przechowywanie informacji. Warto podkreślić, że do końca 2013 roku obecni i przyszli uczestnicy KDPW_TR są zwolnieni z wszystkich opłat. Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć polskiemu rynkowi usługę umożliwiającą wypełnienie obowiązku wynikającego z unijnych przepisów tu na miejscu i na konkurencyjnych warunkach. Mam nadzieję, że przyciągniemy także podmioty zobowiązane do raportowania z innych krajów.

Co to jest kod LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) to niepowtarzalny globalny numer identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Numery LEI nadawane będą uczestnikom rynku na całym świecie przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (Local Operating Unit — LOU) zintegrowanych w ramach globalnego systemu i umożliwią ocenę ryzyka kredytowego generowanego przez podmioty finansowe i niefinansowe w skali globalnej. W związku z tym, że posiadanie numeru LEI (w okresie przejściowym tzw. pre-LEI) jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych, zamiarem KDPW jest uzyskanie statusu jednostki Lokalnej Jednostki Operacyjnej LOU (początkowo tzw. pre-LOU) w terminie umożliwiającym uzyskanie od KDPW numeru pre-LEI przed wejściem w życie obowiązku raportowania, a więc przed 12 lutego 2014 r.

19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) niezbędny do nadawania identyfikatorów pre-LEI. Prefix będzie identyfikował kody nadane przez KDPW w systemie LEI. O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w zatwierdzaniu przez globalne regulacyjne ciało nadzorcze nad systemem LEI instytucji krajowej, jako jednostki pre-LOU. Niezależnie od starań o uzyskanie statusu pre-LOU (docelowo LOU) KDPW rozpoczął w listopadzie 2013 r. nadawanie numerów identyfikujących o statusie opartym na normie ISO17442, zgodnych ze standardem LEI, dając gwarancję, że kod ten, po uzyskaniu przez KDPW statusu jednostki pre-LOU, uzyska status kodu pre-LEI (docelowo LEI) automatycznie, bez konieczności zawierania z KDPW odrębnej umowy. Obowiązki wynikające z rozporządzenia EMIR nie dotyczą wyłącznie instytucji finansowych, lecz wszystkich osób prawnych zawierających kontrakty pochodne, zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim (OTC). Oznacza to, że w dniu wejścia w życie obowiązku raportowania (12 lutego 2014) dany podmiot prawny powinien już taki numer posiadać.

W listopadzie 2011 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy Grupa G20 zobowiązała Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board — FSB) do przygotowania zaleceń i harmonogramu wdrażania globalnego systemu LEI — systemu identyfikacji wszystkich podmiotów, które są stronami transakcji na rynkach finansowych. Międzynarodowa grupa robocza powołana przez FSB opracowała zalecenia dotyczące funkcjonowania tego systemu, które w czerwcu 2012 r. zostały opublikowane i przyjęte przez członków G20.

Zarządzanie globalnym systemem LEI, na który składa się Centralna Jednostka Operacyjna (Central Operating Unit — COU) wspierana przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (Local Operating Unit — LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie, powierzone zostało Regulacyjnemu Komitetowi Nadzorczemu (Regulatory Oversight Committee — ROC). Zadaniem COU jest utrzymanie standardów i spójność w wydawaniu kodów LEI przez LOU. Zadaniem LOU jest nadawanie numerów LEI zgodnie z wyznaczonymi standardami oraz modyfikacja danych podmiotów, którymte numery zostały nadane.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane