Rząd ocenia i proponuje

Jacek Pochłopień
opublikowano: 12-07-1999, 00:00

RZĄD OCENIA I PROPONUJE

Ubezpieczenia kredytów

Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych działa skutecznie, ale jej możliwości nie są w pełni wykorzystane. Świadczy o tym bardzo niski stosunek zbioru składki brutto do kapitałów własnych (22 proc.). Przy prawidłowym przebiegu ubezpieczeń proporcje te powinny być o rząd wielkości wyższe. Uwagę zwraca wysoki stopień reasekuracji (50 proc.) i niski wskaźnik szkodowości (70 proc. mierzony składką brutto, czyli bez udziału reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach), które potwierdzają niewykorzystanie potencjału KUKE. Korporacja powinna zmienić styl działania, m.in. w większym niż do tej pory stopniu zająć się transakcjami na rynkach o podwyższonym ryzyku. Należy znowelizować ustawę o zasadach udzielania gwarancji na rachunek Skarbu Państwa i umożliwić Korporacji Ubezpieczeniowej Kredytów Eksportowych zaoferowanie gwarancji przetargowych, gwarancji wykonania i dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancji dla bezpośrednich inwestycji polskich firm za granicą.

Finansowanie kredytów

Na razie przedsiębiorstwa nie mogą uzyskiwać tego typu kredytów ze środków publicznych. Utworzenie banku wyspecjalizowanego w finansowaniu transakcji eksportowych kosztowałoby budżet państwa 100 mln USD na sfinansowanie kapitału założycielskiego i wymagałoby pokrycia kosztów działalności tej instytucji przez pierwsze 2-3 lata. Jest to zatem projekt nieopłacalny. Istniejąca infrastruktura bankowa pozwala na zlecenie obsługi kredytu rządowego bankowi polskiemu wybranemu według kryteriów konkurencyjnych. Należy rozważyć możliwość wyboru jednego z istniejących banków państwowych i stworzenia w nim jednostki organizacyjnej dla obsługi kredytów eksportowych.

Poręczenia i gwarancje

Uzyskanie przez firmę poręczeń kredytów obrotowych na zakup materiałów i komponentów do produkcji jest możliwe tylko w przypadku, gdy wartość jednostkowa eksportowanego wyrobu wynosi ponad 10 mln ecu (euro), a cykl jego produkcji trwa minimum 6 miesięcy. Nikt jeszcze z takiej formy pomocy nie skorzystał. Trzeba zrezygnować z określania minimalnego cyklu produkcyjnego oraz ustalić minimalny próg wartości nie dla jednostkowego produktu, ale całego kontraktu.

Kredyty pomocowe

Co roku w ustawie budżetowej określany jest limit kredytów i pożyczek, które mogą być udzielane innym rządom na zakup polskich towarów i usług (w 1999 roku 760 mln zł). Jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić skuteczność tego instrumentu. Do tej pory z kredytu skorzystały: Wietnam (70 mln USD — około 280 mln zł), Jemen (63 mln USD — 252 mln zł), prowadzone są rozmowy na temat zawarcia umowy z Chinami (40 mln USD — 160 mln zł).

Oprocentowanie kredytów

Corocznie w ustawie budżetowej przyjmowany jest limit wypłat na pokrycie dopłat do oprocentowania kredytów na kontrakty eksportowe. W 1999 roku było to 6,7 mln zł. W 1998 roku rozpatrzono pozytywnie zaledwie jeden wniosek, podobnie w pierwszym kwartale tego roku. Atrakcyjność tego instrumentu znacznie zmniejsza obowiązek ubezpieczenia transakcji w KUKE. Pociąga to za sobą koszty porównywalne z kwotą dopłat. Konieczne jest m.in. podwyższenie pułapu dopłaty i wydłużenie okresu kredytowania. Proponowane jest wprowadzenie nowych średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, udzielanych przez banki komercyjne według stałej stopy referencyjnej CIRR. Stopy CIRR ustalane są dla głównych walut krajów OECD i kalkulowane na bazie oprocentowania 2,5- oraz 7-letnich obligacji rządowych. Ich wysokość jest weryfikowana co miesiąc. Stabilizacja oprocentowania jest możliwa dzięki przepływowi środków między budżetem a bankiem kredytującym, w zależności od kierunku odchyleń między stopą CIRR a rynkową, która wyznacza koszty pozyskania kapitału.

Promocja eksportu

CZAS NA ZMIANĘ: Program wspierania eksportu, który funkcjonował do tej pory, był przestarzały, nie odpowiadał nowoczesnym realiom — podkreśla Igor Mitroczuk, dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. fot. Borys Skrzyński

Priorytetowo będzie traktowane dofinansowanie udziału polskich firm w targach i wystawach za granicą. Listy imprez objętych dofinansowaniem będą przygotowywane z odpowiednim wyprzedzeniem (w ostatnich latach publikowane były z ogromnym opóźnieniem). Resort zapewnia, że priorytetowo będą traktowane małe i średnie firmy. Trudności z uzyskaniem zwrotu kosztów udziału w imprezie mogą mieć przedsiębiorstwa, które w niej uczestniczyły przez kilka lat.

Działania traktatowe

W programie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki jest również mowa o innych posunięciach, które mają przyczynić się do wzrostu eksportu. Idzie m.in. o działania traktatowe (np. w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy o popieraniu i ochronie inwestycji z RPA, Tajwanem, Libią, Kubą i Koreą Płn.), powinny zostać ratyfikowane i wprowadzone w życie porozumienia wynegocjowane w ramach WTO (m.in. protokołu w sprawie handlu usługami finansowymi).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Pochłopień

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Rząd ocenia i proponuje