Samofakturowanie jako narzędzie do optymalizacji VAT

Magdalea Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJASp. z o.o.; Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
opublikowano: 06-09-2018, 22:00

Otrzymanie faktury dokumentującej dostawę nawet kilka miesięcy po niej może wywołać różne konsekwencje po stronie nabywcy.

W przypadku dostaw opodatkowanych VAT przez sprzedawcę otrzymanie faktury z opóźnieniem powoduje jedynie odroczenie momentu odliczenia VAT naliczonego w czasie. W transakcjach opodatkowanych VAT przez nabywcę może to mieć natomiast wpływ na terminowe rozliczenie podatku. W takim przypadku nabywca wykazuje należny i naliczony podatek VAT z tej transakcji zgodnie z dniem powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, czyli niejednokrotnie wcześniej niż otrzyma dokumentującą ją fakturę.

Może to doprowadzić do konieczności przygotowania wielu korekt deklaracji VAT po stronie nabywcy oraz powstania zaległości w VAT, jeżeli korekta deklaracji nie zostanie przeprowadzona w ustawowym terminie. Niezachowanie trzymiesięcznego terminu na przeprowadzenie korekty powoduje, że nabywca rozlicza VAT należny w korekcie deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy dla transakcji, jednak naliczony VAT odlicza dopiero w bieżącej deklaracji VAT.

Dla takich podatników i transakcji skutecznym narzędziem optymalizacyjnym może być wprowadzenie samofakturowania. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu warunków ustawowych, nabywca może udokumentować dostawę fakturą wystawioną przez siebie w imieniu sprzedawcy. Warunkiem koniecznym jest, aby podatnicy zawarli umowę o samofakturowanie, uwzględniającą procedurę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę. Sposób potwierdzenia faktur przez sprzedawcę nie został sprecyzowany w przepisach. Sprzedawca i nabywca mogą zatem dowolnie ukształtować ten proces, tak, aby był dla nich optymalny i gwarantował przejrzystość w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych.

Wystawianie przez nabywców faktur niesie za sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla nich samych. Pierwszą z nich jest możliwość rozliczenia podatku VAT z transakcji na bieżąco, tj. w deklaracji VAT za miesiąc dostawy lub świadczenia usługi, czyli zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Niewątpliwie wpływa to na płynność finansową nabywcy. W mechanizmie reverse charge do rozliczenia podatku naliczonego i należnego zobowiązany jest nabywca, który w praktyce nie ma realnego wpływu na wystawienie faktury przez sprzedawcę. Jest on zatem narażony na poniesienie finansowych konsekwencjiz tytułu nierozliczenia danej transakcji w ustawowym terminie. Samofakturowanie niesie korzyści też dla sprzedawcy, ponieważ może on otrzymać należność wynikającą z faktury w krótszym czasie, a sam nabywca w momencie wystawienia faktury dysponuje już danymi do jej uregulowania.

Wybór samofakturowania w relacjach z polskimi dostawcami ma znaczenie szczególnie w przypadku dostaw dokonywanych wprost z magazynów sprzedawcy. Pozwala to bowiem w bardzo dokładny sposób kontrolować liczbę fakturowanych dostaw. Szczególnego znaczenia samofakturowanie nabiera jednak przy reverse charge, gdzie nabywca uzyskuje narzędzie do kontroli dostaw pod kątem momentu powstania obowiązku podatkowego. Może to bowiem pozwolić realnie ograniczyć koszty związane z przygotowywaniem korekt deklaracji VAT w celu wykazania w terminie zaległych transakcji. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalea Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJASp. z o.o.; Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy