Spółka w nowej formie

opublikowano: 28-05-2015, 00:00

Zmiana formy prawnej spółki kapitałowej oznacza sukcesję podatkową jej dotychczasowych praw i obowiązków.

Jeżeli w dniu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową z wcześniejszej działalności pozostaną zyski niepodzielone albo zgromadzone na kapitale zapasowym, to wspólnik będzie musiał zapłacić podatek. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał o tym w interpretacji podatkowej wydanej w tym miesiącu. Z rozpatrywanej sprawy wynika, że zasada ta jest dobrze znana podatnikowi, który wystąpił o wykładnię. Podatnik chciał potwierdzić swoje obowiązki i prawa w związku z planowanym przekształceniem spółki z o.o., w której ma udziały, w spółkę jawną lub komandytową. Po przekształceniu spółka osobowa stanie się następcą prawnym kapitałowej, a udziałowcy jej wspólnikami. Struktura ich udziałów nie zmieni się, ponadto nie otrzymają żadnych pieniędzy w wyniku przygotowywanego przedsięwzięcia. Nie będą też wnoszone nowe udziały, także przez osoby trzecie. To oznacza, że majątek spółki osobowej nie zwiększy się w porównaniu z majątkiem z chwili przekształcenia. Wspólnik stwierdził w konsekwencji, że ta zmiana nie będzie wymagała od niego zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Do opodatkowania będzie musiał wykazać jedynie przychód z niepodzielonych zysków oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy, jeżeli takie w ogóle wystąpią w spółce na dzień jej przekształcenia. Planowana operacja polega tylko na zmianie formy prawnej spółki, a nie rozwiązaniu dotychczasowego podmiotu i utworzeniu nowego. Do sytuacji tej odnosi się art. 93a par. 2 pkt 1b ordynacji podatkowej, regulujący sukcesję uniwersalną — czyli że ta druga spółka wstępuje we wszelkie przewidziane w prawie podatkowym prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Dyrektor katowickiej izby przyznał podatnikowi rację. Wyjaśnił też, że jeżeli w chwili przekształcenia wystąpią wspomniane przez niego zyski, wówczas podstawą obowiązku podatkowego będzie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. © Ⓟ

Reguły przekształceń

Przekształcenia spółek prawa handlowego reguluje kodeks spółek handlowych. Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o. oraz akcyjna mogą być przekształcane w inną spółkę handlową. Spółka przekształcana staje się przekształconą z chwilą wpisu przekształconej do rejestru (to dzień przekształcenia), sąd z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej — pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przed przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Spółka w nowej formie