Syndyk ISD Huty Częstochowa wypłacił pracownikom zaległe wynagrodzenia

  • PAP
opublikowano: 30-09-2019, 16:09

Syndyk ISD Huty Częstochowa wypłacił pracownikom zaległe wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia do 19 września br., korzystając m.in. z pożyczki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – poinformował w poniedziałek częstochowski sąd.

Jak dodał, wynagrodzenia od 20 września powinien wypłacić już aktualny pracodawca, dzierżawca majątku huty, spółka Sunningwell International Polska.

19 września br. syndyk ISD Huty Częstochowa podpisał z tą spółką umowę dzierżawy przedsiębiorstwa – na okres 12 miesięcy, z prawem pierwokupu zakładu. Dzierżawca zobowiązał się m.in. do uruchomienia produkcji w październiku 2019 br., przeciwnie syndyk może rozwiązać umowę dzierżawy.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz, 17 września br. obecny syndyk zakładu złożył wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników ISD Huty Częstochowa na wypłaty wynagrodzeń za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 3 września 2019 r.

Syndyk 25 września otrzymał środki z FGŚP i tego samego dnia zrobił 1136 przelewów do pracowników, tytułem wypłat za ten okres (w takiej części, w jakiej Fundusz pożyczył środki).

Sędzia Bogacz przekazał też, że dzień później syndyk wypłacił pracownikom wynagrodzenia za okres od 4 do 19 września (do dnia podpisania umowy dzierżawy). Wynagrodzenia za okres od 20 do 30 września powinien wypłacić już aktualny pracodawca – spółka Sunningwell International Polska.

Zgodnie z umową dzierżawy strony ustaliły wysokość czynszu dzierżawnego na 1,8 mln zł netto. Przed zawarciem umowy dzierżawca wpłacił kaucję w wysokości ponad 6 mln zł oraz trzymiesięczny czynsz (czynsz za kolejne trzy miesiące ma zostać uiszczony do 2 października br.)

Strony umowy dzierżawy ustaliły też m.in., że dzierżawca nie może nikogo zwolnić bez zgody syndyka oraz że nakłady na Hutę mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą syndyka.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. 4 września częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z zastosowaniem pre-pack (na rzecz Sunningwell International Polska lub Corween Investments).

Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej sąd wyjaśniał m.in., że to rozwiązanie umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy.

Biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, 9 września br. sąd wysłuchał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku huty - oferty przedstawiły Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska - a następnie wyraził zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa, powierzając wybór dzierżawcy syndykowi.

Przed wyborem dzierżawcy poprzedni syndyk ISD Huty Częstochowa złożył do sądu wniosek o jego odwołanie – ze względów zdrowotnych. Następnie, w ub. tygodniu, sąd powołał nowego syndyka.

Choć ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji, sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych ma umożliwiać wznowienie produkcji w okresie ok. miesiąca. Pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.

Sąd w postępowaniu upadłościowym posługiwał się m.in. z opinią biegłego, z której wynika m.in. że z chwilą ogłoszenia upadłości zakład zatrudniał 1188 pracowników. Biegły wskazał m.in. że ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym; przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy kwalifikacji i zasobów ludzkich.

Według związków podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli ISD, poinformował związki, że nie ma odpowiednich środków. Właścicielem huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD).

Przedstawiciele spółki Sunningwell International Polska w wypowiedziach medialnych w ostatnich miesiącach deklarowali ponad 25-letnią działalność na rynku stali i doświadczenia inwestycyjne m.in. w Rosji oraz Chinach. W 2016 r. spółka złożyła wraz z grupą chińskich inwestorów ofertę na zakup od EDF Elektrowni Połaniec (ostatecznie nabyła ją Enea).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane