Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym

  • Komunikat partnera
opublikowano: 06-04-2021, 13:05

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 05 marca 2021 r.: zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

•koparki marki Hyundai Robex-320 NLC-9, oznaczonej indywidualizującym numerem PIN HHKHZ901AC0000303, rok produkcji 2012 (bez wyposażania dodatkowego), będącej przedmiotem opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 03.06.2020 r.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 100% (sto) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 172 742,00 zł netto (sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1.sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2.warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w MBS o numerze: 26 84360003 0000 0026 8337 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2021 roku;

3.wadium wynosi 17 274,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 20/100).

Tryb składania ofert:

1.oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

1.otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat ruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane