Talenty nie idą do banków

opublikowano: 16-09-2021, 20:00

Transformacja energetyczna, niedotrzymywanie wieloletnich kontraktów i walka o talenty – to tematy, które zdominowały tegoroczną debatę prezesów.

Jeden z dziennikarzy zażartował, podsumowując Europejski Kongres Finansowy: „w tym roku wszyscy chcą być zieloni, przed rokiem mówili, że chcą być fintechowi, ciekawe, o czym będą mówili w przyszłości”.

Można by dodać, że niezależnie od tematu mówią ciekawie. A już szczególnie podczas kończącej kongres debaty prezesów. Rozmowę poprzedzają panele ekspertów od makroekonomii, IT i ryzyka, podczas których prezentowane są wyniki ankiet rozprowadzanych wśród specjalistów z poszczególnych branż. Na koniec powstaje lista największych wyzwań sektora bankowego.

Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, prezentując opinie ekonomistów, zwrócił uwagę na problem narastającej nierówności w gospodarce: począwszy od inflacji przez rynek nieruchomości, bilans płatniczy, brak inwestycji po demografię.

Stolik IT reprezentował Piotr Alicki, prezes KIR. W dziedzinie technologii największym wyzwaniem jest brak kadr dla bankowości, która przestała być atrakcyjnym miejscem dla utalentowanych ludzi.

Marek Lusztyn, szef ryzyka w mBanku, jako wyzwania dla banków wymienił: nadużywanie abuzywności – co umożliwia klientom uchylanie się od skutków zawartych umów – konsekwencje transformacji energetycznej dla firm w kontekście ryzyka kontynuacji zdolności kredytowej i wreszcie rosnącą ekspozycję na obligacje skarbu państwa, których wartość przekroczyła 30 proc. aktywów sektora bankowego.

Duch franka
Duch franka
Temat frankowy nie był szerzej omawiany podczas debaty prezesów, tylko dlatego, że w gruncie rzeczy wszystko na ten temat zostało powiedziane. Niemniej problem kredytów walutowych był obecny podczas paneli i rozmów kuluarowych podczas EKF.
Łukasz Głowala

Banki straciły powab

Debatę prezesów rozpoczęła Elżbieta Czetwertyńska, prezes banku Citi Handlowy, od przeglądu podstawowych wyzwań, przed jakimi stoi sektor. Wymieniła: groźny dla kapitałów banków problem frankowy, postrzeganie równoprawności stron umowy, które może mieć fatalne konsekwencje również w kontekście hipotecznych kredytów złotowych przeżywających ostatnio bum, niską rentowność sektora i jej wpływ na pozycję banków na rynku kapitałowym i wreszcie zmiany na rynku pracy.

– Konkurujemy o talenty z firmami o większej elastyczności działania niż banki, które są instytucjami zaufania publicznego – powiedziała Elżbieta Czetwertyńska.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, skupił się na dwóch problemach: wartości papierów skarbowych w portfelach banków i talentach. Zwrócił uwagę, że ekspozycja banków generuje ryzyko wzrostu stóp procentowych, gdyż przecena portfeli odbije się na kapitałach banków, co z kolei będzie miało wpływ na potencjał rozwoju akcji kredytowej.

– Nie mówiąc o tym, że niektórzy mogą mieć problemy – dodał Cezary Stypułkowski.

Szef mBanku powiedział, że nie chce przedstawiać – zbyt daleko idących –analogii do Turcji, niemniej zbyt łatwo zapominamy o świecie zewnętrznym i wpływie papierów skarbowych na krajowy rynek. Mamy w systemie „zakodowane trwałe ryzyko” i w razie problemów nie będzie łatwo z nich wyjść ani skarbowi, ani bankom.

Druga kwestia podniesiona prze Cezarego Stypułkowskiego dotyczyła problemu z pozyskiwaniem talentów. To zjawisko mocno zaskakujące dla branży, ponieważ sektor bankowy – przez lata uchodzący za innowacyjny – nie miał problemów z naborem uzdolnionych młodych ludzi i kształceniem talentów. Banki straciły ten powab, za co szef mBanku obwinia otoczenie prawo-regulacyjne. Wskazuje na paradoks: polska bankowość o efektywności nieosiągalnej dla konkurentów na Zachodzie nie jest stanie zapracować na zwrot kapitału przy rosnącej gospodarce.

– Problem talentów jest sprawą absolutnie najważniejszą – zgodził się Jan Emeryk Rościszewski, prezes PKO BP.

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Cezarego Stypułkowskiego, który stwierdził, że bankowość to najlepszy i najnowocześniejszy sektor usług w Polsce, powiedział, że: „serwis bankowy w Polsce jest absolutnie wybitny” – i jest to zasługa talentów. Jego zdaniem zatrzymanie wybitnych talentów w kraju jest niezwykle ważne.

W odniesieniu do ROE, szef PKO BP powiedział, że zapewnienie odpowiedniego zwrotu na kapitale wymaga zmiany podejścia do bankowości.

– Świat tradycyjnych banków się skończył. Trzeba zbudować bankowość na innych zasadach, bardziej otwartą, „sprytną”, dodać nowe usługi generujące przychód prowizyjny – wymienił Jan Emeryk Rościszewski.

Główne wyzwania sektora bankowego 2021

Rynek

Wojna o talenty – adaptacja do nowych oczekiwań i standardów pracy w modelu hybrydowym

Inwestorzy

Zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, ochrona klimatu – banki jako promotorzy zmian w gospodarce

Regulatorzy i regulacje

Nierozwiązywalny problem kredytów hipotecznych CHF i stabilność stosunków zobowiązaniowych

Technologie i konsumenci

Prawo konsumenckie – stabilność i przewidywalność stanowisk i interpretacji

Rację ma głośniejszy

Następnie Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, wygłosił krótki profesorski wykład o wyzwaniach dla polskiej gospodarki. Podzielił się swoimi niepokojami co do szans na budowę długoterminowej przewagi konkurencyjnej Polski. Zwrócił uwagę na utrzymujący się od dawna niedostatek inwestycji prywatnych i brak impulsów do rozwoju innowacyjnej gospodarki, odzwierciedlające niepewność i rzutujące na produktywność.

– Nie dogonimy świata w zakresie robotyzacji, zastępowalności pracy fizycznej. Jeśli mówimy o inwestycjach, to w kontekście dróg i energetyki – powiedział szef ING Banku Śląskiego.

Drugi wątek jego wypowiedzi dotyczył narastającego problemu podważania długoterminowych umów i „tworzenia zamętu w pojmowaniu wiedzy finansowo-ekonomicznej przez rzesze polskich konsumentów”. Swoisty bunt zaczyna wygrywać ze zdrowym rozsądkiem. Im głośniej wykrzyczy się swoje racje, tym łatwiej można poddać w wątpliwość argumenty strony przeciwnej.

Trzecia kwestia to transformacja energetyczna. To wyzwanie dla wszystkich krajów, tylko że my trawimy czas na dywagacje czy to konieczne, zamiast szeroko otworzyć drzwi i powiedzieć: „to jest pole do innowacyjności i osiągania przewagi konkurencyjnej, na tym się skupmy”.

– Z zazdrością patrzę na kraje skandynawskie: postawiły na energię wiatrową i stały się dominującymi podmiotami w produkcji takich urządzeń na świecie – zauważył Brunon Bartkiewicz.

Na koniec zwrócił uwagę na silną tendencję pożyczania przez państwo pieniędzy od banków i wchodzenie przez nie w rolę finansującego gospodarkę. Taki model powstał przy okazji tworzenia kolejnych tarcz antykryzysowych.

– Czym mogą być banki przy takiej konstrukcji rynku, czy nie stają się commodity i czy jest to alokacja kapitału społecznego w kierunku maksymalizacji konkurencyjności gospodarki? – postawił pytanie Brunon Bartkiewicz.

Nie jesteś eko, nie masz kredytu

Transformacja energetyczna była także jednym z głównych tematów wypowiedzi Przemysława Gdańskiego, prezesa BNP Paribas Banku Polska, choć przedstawił ją nieco z innej strony.

– Banki mają dużą rolę do odegrania nie tylko jako źródło finansowania projektów ekologicznych. Powinniśmy też bardziej rygorystycznie podchodzić do klientów, którzy nie mają w tym zakresie strategii: pomóc, ale jeśli nie ma takiej woli, to powiedzieć, że nie będziemy finansować – zasugerował Przemysław Gdański.

Szef BNP Paribas odniósł się też do praw konsumenckich. Stwierdził, że odnosi wrażenie, iż klient jest zwolniony z myślenia, natomiast bank musi uważać, by klient nie poniósł jakiegokolwiek ryzyka, a jeśli ono się zmaterializuje, to pokryć szkody.

Ciekawy pogląd na krajową bankowość przedstawił Joao Bras Jorge, prezes Millennium. Problemy sektora podzielił na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Powiedział, że na podstawie wieloletnich obserwacji sytuacji w Polsce jest przekonany, że bankowcy poradzą sobie z problemami, m.in. z robotyzacją.

– Nie jesteśmy natomiast w stanie usiąść i rozwiązać problemów z przeszłości. Nie będzie przyszłości, jeśli nie rozwiążemy problemów prawnych uderzających w strukturę kosztów, ograniczających możliwości działania. Mamy do czynienia z niemocą rozwiązania problemu w zestawieniu z ogromnym potencjałem i kreatywnością rozwiązywania problemów bieżących i czekających w przyszłości – zauważył Joao Bras Jorge.

Na koniec debaty powrócił wątek transformacji energetycznej za sprawą Wojciecha Hahna, prezesa BOS Banku, który przez wiele lat pracy w konsultingu był związany z rynkiem energetycznym.

– Zielona transformacja jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym ostatnich 60-70 lat. Nasze szacunki wskazują, że przez 15 lat potrzeby finansowe w Polsce wyniosą 360 mld EUR. Z czego fundusze europejskie mogą zapewnić jedną czwartą. Czy gospodarka i sektor bankowy są w stanie dostarczyć pozostałą część finansowania? W moim przekonaniu nie – stwierdził Wojciech Hahn.

Podsumowanie jednym zdaniem

Wojciech Hann, BOŚ Bank

Umiejętność współpracy sektora bankowego w celu zaoferowania instrumentów finansowych, w tym takich, których być może jeszcze nie ma na rynku, a które pomogą sfinansować zieloną gospodarkę

Joao Bras Jorge, Bank Millennium

Jestem pod wrażeniem zaangażowania większości prezesów banków w sprawę praw konsumenckich i zachowania równowagi w relacjach klientów z bankami

Przemysław Gdański, BNP Paribas Bank Polska

Zrównoważony rozwój jest jednym z największych wyzwań gospodarki. Uważam, że banki powinny połączyć siły, szukać rozwiązań i powiedzieć wręcz, że to nie jest dziedzina, w której konkurujemy, a musimy współpracować, żeby ten wpływ był jak największy i najszybszy.

Jan Emeryk Rościszewski, PKO BP

Musimy budować przychody pozaodsetkowe i zastępować prowizyjnymi. Musimy zmienić myślenie o bankowości. Po drugie, system bankowy powinien przyczynić się do tego, żeby Polska stalą się miejscem relokacji zasobów z bogatych krajów, szczególnie w kontekście strukturalnej słabości strefy euro.

Elżbieta Czetwertyńska, Bank Citi Handlowy

Bez talentów nie poradzimy sobie z żadnym wyzwaniem.

Cezary Stypułkowski, mBank

Są olbrzymie oczekiwania związane z transformacją energetyczną i pytanie, czy mamy do tego warsztat. W obecnym środowisku regulacyjnym to mało wykonalne.

Brunon Bartkiewicz, ING Bank Śląski

Damy radę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane