TFI Skarbiec utworzył fundusz terminowy

Michał Śliwiński
opublikowano: 30-03-2001, 00:00

TFI Skarbiec utworzył fundusz terminowy

Nowy fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. Powstał on z przekształcenia Dywidendowej Kasy 2 i w odróżnieniu od niej będzie się nazywał Terminowa Kasa 2.

Podobnie jak Dywidendowa Kasa 2 również i Terminowa Kasa 2 będzie miała ograniczony czas działalności i będzie istniała do listopada 2001 r. Inwestycja w Terminową Kasę 2 wiąże się dla osób prawnych z korzyścią podatkową. Inwestorzy tacy kupując samodzielnie papiery wartościowe muszą od zysku zapłacić podatek wysokości 28 proc. Natomiast zysk z inwestycji w fundusze takie jak Kasa 2 objęty jest zryczałtowanym podatkiem od dochodu, który wynosi 15 proc. Dodatkowo w przypadku gdy roczny zysk operacyjny klienta Terminowej Kasy 2 zamknie się zyskiem operacyjnym, to kwotę 15 proc. podatku może on odliczyć od podatku dochodowego naliczanego na zasadach ogólnych.

Terminowa Kasa 2 to fundusz bezpieczny. Strategia inwestycyjna zakłada lokowanie zgromadzonych środków w dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Modelowy portfel inwestycyjny tego funduszu to 70 proc. bonów i obligacji Skarbu Państwa o rocznym lub krótszym terminie wykupu. 30 proc. stanowić będą z kolei papiery komercyjne o najwyższych ocenach klasyfikacyjnych. Rentowność funduszu według szacunków zarządzających będzie oscylowała wokół 18,6 proc. w skali roku. Wartość jednostki uczestnictwa jest stała i wynosi 1 zł. Minimalna pierwsza wpłata to 100 tys. zł, każda następna to 10 tys. zł. Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej.

Michał Śliwiński

m.sliwinski@pb.pl tel. (22) 611-62-68

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Śliwiński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / TFI Skarbiec utworzył fundusz terminowy