Ubezpieczeniowe plany szefa KNF

opublikowano: 09-05-2019, 22:00

W urzędzie pojawi się kolejny zastępca, który zajmie się ubezpieczycielami. Polisy na życie z funduszem kapitałowym ponownie trafią pod lupę nadzoru

Jeszcze 10 lat temu ramy prawne dla sektora ubezpieczeniowego tworzyło sześć europejskich regulacji. Obecnie jest ich aż 27. I będzie coraz więcej. Wyzwania te dostrzega również polski nadzór. Dlatego Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), chce poświęcić ubezpieczycielom więcej uwagi niż dotychczas.

SOKOLE OKO:
SOKOLE OKO:
Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, dokładnie przygląda się ubezpieczycielom. Dostrzega pierwsze symptomy zwiastujące wojnę cenową na rynku komunikacyjnym i potrzebę regulacji innowacji technologicznych, po które sięga sektor.
Fot. GK

— Zgłosiłem do ministra finansów propozycję rozszerzenia składu Komisji Nadzoru Finansowego o trzeciego zastępcę przewodniczącego, który odpowiadałby za rynek ubezpieczeniowy. Jesteśmy w trakcie prac legislacyjnych, które umożliwiłyby nam stworzenie takiej nowej funkcji. Wierzę, że realizacja tego celu to kwestia kilku miesięcy. Możliwe, że nowy przewodniczący zostanie powołany na mój wniosek już w lecie. W tej chwili nie wiem jeszcze, czy będzie to osoba z wewnątrz, czy spoza organizacji — mówi Jacek Jastrzębski.

Obecnie w skład KNF wchodzą przewodniczący i jego dwóch zastępców. Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest uznaną ekspertką od banków, a Rafał Mikusiński od rynków kapitałowych. Jak tłumaczy Jacek Jastrzębski, nie pozwala to dokonać równomiernego i proporcjonalnego podziału zakresu obowiązków między trzy podstawie sektory rynku finansowego: rynek bankowy, rynek ubezpieczeniowyi rynek kapitałowy. Zakres regulacji, zwłaszcza wynikających z prawa Unii Europejskiej, i poziom ich skomplikowania tworzy zupełnie nowe obszary zadaniowe. Przykładem jest wdrożenie na rynku ubezpieczeniowym dyrektywy Solvency II oraz dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Także rosnący poziom ryzyka dla klientów na rynku finansowym powoduje, że dla każdego z sektorów potrzebny jest stały organizacyjny nadzór. Jacek Jastrzębski przekonuje, że zadań tych nie może realizować przewodniczący KNF ze względu na inny charakter jego obowiązków, zarówno zewnętrznych, jak i związanych z kierowaniem dużą organizacją, jaką jest Urząd. Dlatego konieczne jest rozwijanie takich funkcji, jak compliance i audyt wewnętrzny.

Obecny szef KNF podkreśla, że rolą szefa tej instytucji powinno być w większym stopniu koordynowanie zagadnień międzysektorowych i dbanie o spójność polityki nadzorczej, a także rozwój strategicznych obszarów takich jak fintech czy problemy cyberbezpieczeństwa, a nie szczegółowe zaangażowanie w problemy jednego z sektorów.

— Mam wrażenie, że nominacje moich dwojga obecnych zastępców zostały pozytywnie odebrane przez rynek. Jestem przekonany, że tak samo będzie w przypadku mojego trzeciego zastępcy — mówi przewodniczący KNF.

Co o tym pomyśle sądzi branża?

— Jeżeli branża ubezpieczeniowa ma się rozwijać i ma być innowacyjna, to musimy postrzegać naszą relację z nadzorem jako partnerską i coraz bardziej wchodzićw dialog z nim. Nie tylko na temat obecnej sytuacji rynkowej, ale również przyszłych planów. Cieszymy się na tę współpracę — mówi Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Więcej niespodzianek

KNF jest w trakcie rewizji metodyki Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Jacek Jastrzębski zakłada tutaj istotne zmiany — chcemy rozszerzyć BION o dodatkowy moduł dotyczący „conduct risk”, czyli oceny dotyczącej ochrony konsumenta. Informacje te będą brane pod uwagę przy końcowej ocenie, pokazując podejście firmy do konsumenta. Kolejną zmianą będzie uzupełnienie BION o elementy dotyczące zasady ostrożnego inwestora.

— Robimy to, żeby posiadać kompleksową ocenę ryzyka inwestycyjnego na rynku ubezpieczeniowym, abyśmy mogli reagować wcześniej niż dopiero wtedy, gdy problem już powstanie. Aby nasze działania były skuteczne, preferujemy podejście holistyczne, obejmujące równolegle dwa obszary: detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, aby zapobiec arbitrażowi regulacyjnemu — mówi Jacek Jastrzębski.

Pod lupę nadzoru ponownie również trafiły tzw. uefki, czyli ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK). Obecnie tego typu produkty nie cieszą się zbyt dużą popularnością ze względu na grzechy branży z przeszłości. Wówczas „uefki” sprzedawano jako inwestycję zabezpieczającą przyszłość klienta lub jego rodziny. Szerokim echem odbiły się horrendalnie wysokie opłaty likwidacyjne, które musieli zapłacić ich posiadacze za wypłatę pieniędzy przed upływem terminu zamknięcia inwestycji. Obecnie wątpliwości nadzoru budzi inna kwestia: sposób, w jaki „uefki” są konstruowane i sprzedawane. KNF podjął już czynności sprawdzające w tej sprawie. Jak się dowiedział „PB”, pod koniec maja przewodniczący przekaże rynkowi wstępne zalecenia odnoszące się do dostrzeżonych nieprawidłowości w zakresie konstrukcji i dystrybucji produktów UFK. Docelowo prace urzędu mają zaowocować rekomendacją.

— Badamy „uefki” pod kątem instrumentów finansowych, w które inwestowane są środki konsumentów. Zdarzają się sytuacje, że polisy są tylko opakowaniem dla inwestycji w FIZ-y [fundusze inwestycyjne zamknięte — red.], a pieniądze lokowane są de facto w ryzykowne i niepłynne instrumenty finansowe, niedostosowane do profilu ryzyka klienta. Innym problemem są różnego rodzaju zachęty, które pojawiają przy sprzedaży „uefek”, rodząc też potencjalnie konflikty interesów. Chcemy zapobiegać tego typu praktykom rynkowym. Dlatego rozpoczęliśmy dwuetapowy proces badawczy. Kolejnym krokiem będzie wydanie zaleceń lub rekomendacji. Niewykluczone, że urząd podejmie prace nad propozycjami zmian w przepisach prawa w odniesieniu do tego typu produktów — zapowiada Jacek Jastrzębski.

Ubezpieczyciele nie chcą komentować planów szefa KNF, tłumacząc, że w tym zakresie całą branżę reprezentuje Polska Izba Ubezpieczeń.

— Jesteśmy w stałym kontakcie z nadzorcą, służymy wszelką pomocą. Wszystkie produkty na rynku powinny być transparentne, a ich ryzyko dopasowane do wiedzy i możliwości klienta — mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Karolina Wysota

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane