Ważne terminy

Magdalena Matusik
22-11-2004, 00:00

Dziś mija termin realizacji niektórych obowiązków przez podatników i płatników:

- Zaliczka na podatek dochodowy za październik przy stosowaniu uproszczonej metody zapłaty zaliczek (nie składa się deklaracji miesięcznej na zaliczkę).

- Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik

- Deklaracja PIT-5 i wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za październik przez prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z najmu lub umów o podobnym charakterze.

- Deklaracja PIT-5L i wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za październik przez podatników opodatkowanych według 19-proc. stawki liniowej.

- Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i deklaracja miesięczna INF-1.

- Wpłata zaliczki za październik od wypłaconych należności z umów-zleceń, umów o dzieło, praw autorskich i pokrewnych rozliczanych na zasadach ogólnych przez płatnika.

- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych oraz złożenie deklaracji CIT-2 za miesiąc poprzedni o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu (poniesionej straty).

- Deklaracja PIT-4 i wpłata zaliczki miesięcznej od łącznej kwoty dokonanych w październiku wypłat m.in. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umów-zleceń i umów o dzieło.

- Deklaracja PIT-8A i wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku. Obowiązek ciąży na płatniku, który był zobowiązany do poboru 19-proc. zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat, m.in. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z udziału w funduszach kapitałowych.

- Deklaracja PIT-53 o wysokości uzyskanego dochodu i wpłata zaliczki na podatek dochodowy za październik. Obowiązek dotyczy podatników, którzy w październiku osiągnęli dochód bez pośrednictwa płatników, m.in. ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności np. artystycznej, literackiej, z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, a także osobistego świadczenia usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Matusik

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ważne terminy