Weź premię za nowoczesność

Agata Ałykow
opublikowano: 18-02-2010, 00:00

Nawet małe firmy mogą się ubiegać o kredyt na innowacje. W pewnej części może on być umorzony za pomocą dotacji unijnych.

Po ponad 400 mln euro mogą sięgnąć małe i średnie firmy

Nawet małe firmy mogą się ubiegać o kredyt na innowacje. W pewnej części może on być umorzony za pomocą dotacji unijnych.

Pieniędzy jest sporo, kłopot w tym, że trudno po nie sięgnąć. Powód? Skomplikowane procedury i mocno wyśrubowane warunki. Kwota przeznaczona przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju technologicznego firm przekracza 409 mln EUR czyli około 1,7 mld zł. Ma być wykorzystana do 2013 r. Pieczę nad Funduszem Kredytu Technologicznego sprawuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oferta jest skierowana wyłącznie do mikro, małych i średnich firm.

— Nie ma znaczenia profil prowadzonej działalności. Równie dobrze może być to przedsiębiorstwo zajmujące się informatyką jak i producent opakowań. Na pewno jednak Działanie 4.3 nie obejmuje dużych przedsiębiorstw oraz niektórych wyłączonych ze wsparcia branż, np. hutniczej, górniczej czy rybołówstwa — zaznacza Mirosław Wróblewski, dyrektor ds. zarządzania projektami w BDO.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o fundusze z puli na innowacje, oprócz zarejestrowania firmy w Polsce, jest jeszcze zdolność kredytowa. Powód? Kredyt innowacyjny jest bowiem, mówiąc w uproszczeniu, udzielany nie tyle przez BGK, ile przez banki komercyjne, które podpisały z BGK umowę o współpracy w ramach kredytu technologicznego. Zanim zdecydują się wesprzeć przedsiębiorcę, skrupulatnie ocenią wypłacalność i rzetelność jego firmy. Część wydatków na innowacje przedsiębior-stwo musi bowiem wyłożyć z własnej kieszeni.

— To co najmniej jedna czwarta kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji — wyjaśnia Mirosław Wróblewski.

O przyznanie kredytu technologicznego można ubiegać się za pośrednictwem trzynastu instytucji, zaakceptowanych przez BGK. Na tej liście są m.in. Pekao SA, Alior Bank, BOŚ i ING Bank Śląski.

Kto dostanie

Wsparcie za pomocą premii technologicznej można otrzymać dopiero po spełnieniu bardzo ostrych kryteriów. Najważniejszym z nich jest zastosowanie w firmie nowej technologii. Nowej, czyli nie-stosowanej na świecie dłużej niż pięć lat.

— Jeśli więc przedsiębiorca zakłada, że kupi nowoczesne urządzenia i tym samym spełni kryteria kredytu technologicznego, to jest w błędzie. Istota Działania dotyczy bowiem wdrożenia nowej technologii oraz uruchomienia produkcji. Inwestycja musi być wykorzystana w bieżącej działalności firmy, a co najważniejsze, ma przynosić zapowiadane efekty. Dopiero wtedy premia może trafić do przedsiębiorcy — podkreśla Mirosław Wróblewski.

Przedsięwzięcie należy więc uwiarygodnić.

— Za to wnioskodawca uzyskuje największą liczbę punktów. Najnowocześniejsze technologie stanowią bowiem oś wniosku, warunkują budżet. Opinia jest sporządzana na określonym wzorze formularza. Uwiarygodnić go może tylko wąska grupa uprawnionych instytucji — podkreśla Bogusława Mazurek z Accreo Taxand.

Te uprawnione instytucje to instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe lub inne jednostki naukowe. Poza opinią sporządzają także dodatkowe opracowanie z opisem charakterystyki technologii, sposobu jej wdrażania, wykazem niezbędnych do jej zastosowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz opisem produktów lub usług mających być wynikiem zastosowania innowacji. Do tego należy dołączyć biznesplan, wykaz wydatków, starannie wypełniony wniosek oraz dokumenty firmy.

Kredyt technologiczny można przeznaczyć m.in. na zakup na warunkach rynkowych nowych lub używanych środków trwałych, najem, dzierżawę czy leasing środków trwałych, rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn i urządzeń, zakup lub leasing wyników badań naukowych czy ekspertyz i innych wartości niematerialnych i prawnych, o ile mają jednoznaczny związek z planowaną innowacją, na instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń.

Drabinka do pieniędzy

Przedsiębiorca uzbrojony w pakiet dokumentów może wybrać się do jednego ze współpracujących z BGK banków z wnioskiem o udzielenie kredytu. Pierwszy etap to uzyskanie promesy lub zawarcie wstępnej umowy kredytowej. Następnie przedsiębiorca za pośrednictwem banku kredytującego wnioskuje do BGK o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie projektu). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez BGK przedsiębiorca otrzymuje promesę premii technologicznej. Nabiera ona konkretnego wymiaru dopiero w chwili, gdy przedsiębiorca podpisze z bankiem kredytującym właściwą umowę kredytową. Jeśli tak się stanie, BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o wypłatę premii technologicznej, a kredyt na inwestycję jest uruchamiany przez bank kredytujący. Jeśli przedsięwzięcie zostanie w pełni zrealizowane, spłata części kapitału kredytu technologicznego może być umorzona — jako premia technologiczna — z puli środków unijnych, które w dyspozycji ma Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dotychczas z uruchomionych w lipcu ubiegłego roku premii technologicznych skorzystała zaledwie garstka przedsiębiorców. Zniechęca ich nie tylko zawiła procedura, konieczność wniesienia wysokiego wkładu własnego, ale przede wszystkim fakt, że premia zostanie wypłacona dopiero wtedy, gdy przedsięwzięcie przyniesie zapowiadane efekty. Przedsiębiorcy zżymają się zwłaszcza na termin wypłaty premii.

— Proces został tak pomyślany, by zmusić firmy do rzeczywistego wdrożenia innowacji. Mogłoby się przecież zdarzyć, że innowacyjne pomysły kończyłyby się na inwestycji w środki trwałe — twierdzi Mirosław Wróblewski.

Wykorzystanie unijnych dotacji w latach 2004-13

(przez samorządy, uczelnie, administrację rządową i firmy prywatne)

Polska

Liczba dotacji: 27 054

Wkład: 70 751 100 268,44 zł

Wartość: 113 235 568 341,45 zł

Wkład na osobę: 1855,24 zł

Zachodniopomorskie

Liczba dotacji: 995

Wkład: 3 072 792 648,73 zł

Wartość: 4 927 510 566,36 zł

Wkład na osobę: 1815,04 zł

Pomorskie

Liczba dotacji: 7471

Wkład: 6 781 944 794,64 zł

Wartość: 12 069 948 094,78 zł

Wkład na osobę: 3055,60 zł

Warmińsko-mazurskie

Liczba dotacji: 5665

Wkład: 4 937 321 705,09 zł

Wartość: 8 711 256 141,10 zł

Wkład na osobę: 3459,75 zł

Podlaskie

Liczba dotacji: 6402

Wkład: 3 179 588 038,34 zł

Wartość: 5 757 643 494,56 zł

Wkład na osobę: 2668,63 zł

Mazowieckie

Liczba dotacji: 15 895

Wkład: 17 960 500 715,71 zł

Wartość: 30 629 145 794,06 zł

Wkład na osobę: 3450,96 zł

Kujawsko-pomorskie

Liczba dotacji: 6909

Wkład: 4 466 870 614,02 zł

Wartość: 8 706 909 580,11 zł

Wkład na osobę: 2160,08 zł

Wielkopolskie

Liczba dotacji: 11 110

Wkład: 8 150 955 910,45 zł

Wartość: 14 446 457 414,12 zł

Wkład na osobę: 2399,02 zł

Lubuskie

Liczba dotacji: 2833

Wkład: 3 842 491 748,36 zł

Wartość: 6 703 210 952,04 zł

Wkład na osobę: 3808,36 zł

Dolnośląskie

Liczba dotacji: 5817

Wkład: 9 294 658 130,94 zł

Wartość: 15 829 824 759,15 zł

Wkład na osobę: 3230,61 zł

Opolskie

Liczba dotacji: 3356

Wkład: 2 329 664 115,34 zł

Wartość: 4 432 038 939,84 zł

Wkład na osobę: 2255,15 zł

Śląskie

Liczba dotacji: 7205

Wkład: 17 914 710 101,47 zł

Wartość: 29 205 623 947,04 zł

Wkład na osobę: 3856,22 zł

Św iętokrzyskie

Liczba dotacji: 5262

Wkład: 3 144 180 643,65 zł

Wartość: 5 891 115 688,98 zł

Wkład na osobę: 2470.30 zł

Małopolskie

Liczba dotacji: 7273

Wkład: 7 866 270 410,70 zł

Wartość: 13 464 404 493,61 zł

Wkład na osobę: 2393,05 zł

Podkarpackie

Liczba dotacji: 5478

Wkład: 5 156 976 299,79 zł

Wartość: 8 456 535 304,58 zł

Wkład na osobę: 2456,29 zł

Lubelskie

Liczba dotacji: 10 717

Wkład: 8 567 018 568,07 zł

Wartość: 4 841 272 549,67 zł

Wkład na osobę: 2239,43 zł

Agata Ałykow

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agata Ałykow

Polecane