Zabytki i dobra kultury – obrót wewnątrz Unii Europejskiej i wywóz poza kraje Unii

opublikowano: 15-11-2010, 16:09

Wywóz zabytków do krajów członkowskich Unii Europejskiej reguluje Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789). Wywóz zabytków musi być poprzedzony złożeniem wniosku do wojewódzkiego konserwatora zbytków o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na ich wywóz, tj. jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wydanego przez Ministra Kultury i ochrony Dziedzictwa Narodowego, jednorazowego albo wielokrotnego (indywidualnego lub ogólnego) pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub – w przypadku wywozu materiałów bibliotecznych – pozwolenia Dyrektora Biblioteki Narodowej. W obrocie wewnątrzunijnym również są wyjątki, dla których należy uzyskać  zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia.

Z kolei ograniczeniu we wwozie do krajów trzecich (tj. krajów spoza obszaru Unii Europejskiej) podlegają przedmioty wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. U. UE L 39 z 10.02.2009) i Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami). Szczegółowy katalog towarów będących dobrami kultury wymieniony jest w załączniku do Rozporządzenia Rady WE nr 116/2009.

Wywóz zabytków i dóbr kultury do krajów spoza Unii Europejskiej również wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia na wywóz i przedstawienia go w organie administracji celnej wraz ze zgłoszeniem celnym do procedury wywozu. Pozwolenia wydawane są przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie składanych do niego wniosków, natomiast w przypadku stałego wywozu zabytku za granicę - przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii komisji złożonej ze specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Eksporter  lub osoba, która otrzymała pozwolenie na wywóz zabytku ma obowiązek okazać je organowi celnemu w chwili przywozu, a po jego wykorzystaniu zobowiązana jest powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu zabytku do kraju w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia jego przywozu.

Chcesz zadać pytanie ekspertowi? Napisz na adres: centrumprasowedgf@dhl.com.

W tym tygodniu ekspertem jest Monika Olesińska, Custom Broker Manager w firmie DHL Global Forwarding.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane