Ze sp··ek

Bednarz Ewa, Furman Tomasz
opublikowano: 17-12-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

AIB. Allied Irish Bank - jeden z dwóch największych banków w Irlandii przeznaczył 60 mln (irlandzkich) funtów w ciągu 2,5 roku na inwestycje w nowoczesne technologie w swoich polskich operacjach - według dziennika Irish Independent. AIB jest właścicielem WBK i Banku Zachodniego.

AMICA. Spółka udzieliła gwarancji kredytowych w wysokości 24 mln zł spółce Holding Wronki, która posiada 11,13 proc. głosów na WZA Amici. Gwarancja została udzielona do 2 sierpnia 2004 roku.

BEŁCHATÓW. Spółka podjęła decyzję o wniesieniu do „Dom” Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie — prowadzącą działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami — aktywów w postaci: wszystkich posiadanych zakładowych zasobów mieszkaniowych i ośrodka wypoczynkowego o łącznej wartości księgowej netto 6,1 mln zł. oraz gruntów.

BOŚ. Rada banku podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko prezesa zarządu Jarosława Chudeckiego. Uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu wymaganej zgody KNB.

BUDIMEX. Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do KDPW z wnioskiem o zamianę 204,5 tys. akcji imiennych serii E, na akcje zwykłe na okaziciela. Wnioski do KDPW o asymilację i do GPW o wprowadzenie powyższych akcji do obrotu giełdowego z dniem 24 stycznia 2000 roku będą złożone po otrzymaniu od depozytu uchwały o dokonaniu konwersji i nadaniu nowego kodu.

BRE. Rada nadzorcza banku odwołała z dniem 31 grudnia 1999 roku Mieczysława Groszka ze stanowiska wiceprezesa zarządu w związku z objęciem przez niego stanowiska prezesa zarządu Mitteleuropaische Handelsbank we Frankfurcie.

COMPUTERLAND. Spółka podpisała z Kredyt Bankiem umowę na dostawę i wdrożenie systemu FLEXCUBE firmy Citicorp Information Technology Industries Limited. Wartość umowy wynosi ok. 2,4 miliona USD. Jednocześnie spółka poinformowała o podpisaniu z Bankiem Austria Creditanstalt Poland aneksu do, na mocy którego podwyższony został limit linii kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności do kwoty 35 milionów zł.

ELEKTRIM KABLE. Spółka podpisała z podmiotem zależnym — Copper Cable Company Ltd. (CCC) z siedzibą w Wielkiej Brytanii — umowę na dostawy kabli i przewodów w 2000 roku na łączną wartość 18 mln funtów. Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy między tymi podmiotami, bez wyżej wymienionej umowy wyniosła 15,6 mln funtów.

EXBUD. Podmiot zależny — Jedynka Poznań — podpisał z Auchan Polska aneks do kontraktu na budowę Centrum Handlowego Auchan — Poznań. Wartość netto robót objętych aneksem wynosi 23,8 mln zł, a wartość całego kontraktu (bez podatku VAT) wynosi 54,9 mln zł.

FASING. Zarząd poinformował o otrzymaniu postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego Faskop Sp. z o.o. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 660 tys. zł i wynosi obecnie 760 tys. zł. Jednocześnie poinformowano o zwiększeniu udziału spółki w kapitale zakładowym podmiotu zależnego Fasing-Moj do 99,29 proc.

GPW. Po dzisiejszej sesji giełdowej zostanie przeprowadzona nadzwyczajna korekta listy uczestników indeksów WIG20 i MIDWIG. Na listę uczestników indeksu spółek o największej kapitalizacji zostanie wprowadzony Polski Koncern Naftowy z pakietem 2 756 akcji. Wykreślony z niego zostanie natomiast Mostostal Export, który zajmie miejsce Sanoka w indeksie średnich spółek. Pozatym w indeksie WIG20 zostanie zmieniona wielkość pakietu akcji BIG BG. W portfelu znajdzie się 2 368 akcji banku. Dotychczas było ich 7 432. EB

MOSTOSTAL KRAKÓW. Spółka otrzymała zawiadomienie od UOKiK o nie zgłaszaniu zastrzeżeń do zamiaru łączenia polegającego na nabyciu akcji Mostostal Kraków przez Budimex w wysokości powodującej przekroczenie progu 33 proc. głosów na WZA.

Budimex w wyniku zakończonego wezwania nabył 2,2 mln akcji spółki. Obecnie posiada on łącznie przeszło 3,05 mln akcji stanowiących 32,75 proc. głosów na WZA.

OPTIMUS. Zarząd poinformowało o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny dewizowy denominowany w zł w kwocie 13,5 mln marek z WBK. Przedmiotem aneksu jest zmiana okresu kredytowania, który został przesunięty z 30 listopada 1999 roku na 30 marca 2000 roku.

PKN. Spółka podpisała z Zakładami Metali Lekkich „Kęty” umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Flexpol”. Przedmiotem działania nowego podmiotu będzie produkcja folii polipropylenowej na bazie linii produkcyjnej znajdującej się w Płocku. PKN za 4,8 mln zł obejmie 40 proc. udziałów.

POLLENA EWA. Zarząd GPW postanowił na wniosek spółki wprowadzić z dniem 28 grudnia 1999 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 175 tys. akcji serii C.

STALEXPORT. Spółka zawarła umowę sprzedaży całego pakietu 377 tys. akcji (81,97 proc. kapitału akcyjnego) Huty Gliwice. Nabywcą jest firma Metalex, która kupiła walory za łączną kwotę 2 mln zł.

SZEPTEL. Minister Łączności podjął decyzję o udzieleniu spółce koncesji oraz zezwolenia na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

WARBUD. Philip Morris Polska zaakceptował i podpisał umowę datowanej 13 grudnia 1999 rok w wyniku której spółka ma zmodernizować i rozbudować zakłady tytoniowe w Krakowie. Wartość kontraktu wynosi 11,8 mln zł, a termin zakończenia prac przewidziano na 9 maja 2000 roku. TF

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bednarz Ewa, Furman Tomasz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ze sp··ek