Ze spółek

Burza Piotr, Sulejewski Artur, Ostrowska Katarzyna
25-11-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

PTE BIG BG. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PTE BIG Banku Gdańskiego powołało wczoraj na stanowisko prezesa towarzystwa Mariusza Dąbkowskiego. Wcześniej pełnił on funkcję członka zarządu i dyrektora pionu zarządzania aktywami. Piotr Kowalczewski, dotychczasowy prezes, złożył rezygnację, po czym został powołany na członka zarządu PZU. Nowym członkiem zarządu PTE BIG BG została także Ewa Grajek, prokurent spółki, która dotychczas pełniła funkcję dyrektora finansowego towarzystwa. KO

BANK CZĘSTOCHOWA. Banku zawarł z przedsiębiorstwem Techmet-Metalzbyt umowę o udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 450 tys. zł, co spowodowało, że suma umów zawartych z jednym podmiotem wynosi 2,42 mln zł i spełnia kryteria umowy znaczącej.

BANK HANDLOWY. Bank zbył 193,6 tys. akcji Bestu. Obecnie BH posiada 3 652 akcji tej spółki, co stanowi 0,17 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 0,09 proc. maksymalnej liczby głosów na WZA. Przed transakcją BH posiadał197.252 akcji Bestu co stanowiło 8,97 proc. kapitału akcyjnego i uprawniało do 5,04 proc. maksymalnej liczby głosów na WZA.

BETON STAL. Hy Test posiada 214 797 akcji spółki, co stanowi 14,04 proc. jej kapitału akcyjnego. Poprzednio Hy Test posiadał 196 987 akcji Beton Stalu, co stanowiło 12,88 proc. jej kapitału akcyjnego.

COMPUTERLAND. Spółka podpisała umowę z TP SA na kompleksowe wdrożenie systemu paszportyzacji sieci miejscowej PasŐTel na terenie okręgu wrocławskiego. Termin realizacji umowy oznaczony został na czerwiec 2000 roku. Wartość umowy wynosiponad 13 mln zł.

DĘBICA. W związku z rezygnacją wiceprzewodniczącego rady nadzorczej V.Lowella Dunckela, organ nadzorujący działalność spółki postanowił do grona rady powołać Gordona Grahama Murdocka.

ELEKTRIM. Spółka nie przystąpi do przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Łączności na obsługę połączeń międzymiastowych. Analiza warunków przetargu, w szczególności wobec przyznania 3-ch dodatkowych koncesji oraz skomplikowanego pośrednio dostępu do łączy, prowadzi do wniosku, iż udział w przetargu byłby ekonomicznie nieuzasadniony — uważają przedstawiciele spółki.

KGHM. Dolnośląska Spółka Inwestycyjna (podmiot zależny od KGHM) sprzedała 22 340 udziałów w spółce Rehabilitacja-Service w upadłości z siedzibą w Legnicy oraz 9 tys. udziałów w firmie PPCW Cellinen w likwidacji z siedzibą w Radwanicach, odpowiednio za kwotę 100 oraz 80 zł.

PKN. Zarząd GPW wprowadził w trybie zwykłym do obrotu giełdowego 380 177 137 akcji spółki o wartości nominalnej 1,25 zł każda, w tym 296 mln akcji serii A, 6 971 496 akcji serii B oraz 77 205 641 akcji serii C. Pierwsze notowanie akcji odbędzie się na sesji w dniu 26 listopada 1999 roku.

PKP. Krzysztof Celinski, dyrektor generalny PKP stwierdził, że mimo zwolnienia w tym roku 15 tys. osób jego firma po 10 miesiącach tego roku wykazała1,5 mld zł straty. Planowana strata PKP na ten rok wyniesie 1,8 mld zł. Zadłużenie PKP przekracza 5 mld zł, z czego 1,7 mld zł to dług wobec ZUS i kas chorych. Należności wierzycieli wobec PKP wynoszą 2,1 mld zł i spółka nie może ich wyegzekwować. Wiesław Potasiewicz, dyrektor do spraw pracowniczych stwierdził, że w ramach restrukturyzacji na początku przyszłego roku zatrudnienie w PKP spadnie do 190-192 tys. pracowników ze 196 tys. obecnie i 211 tys. na początku 1999 r. Zgodnie z planami docelowe zatrudnienie w PKP ma wynieść w styczniu 2002 roku 145 tys. osób, a 20 tys. pracowników zostanie zwolnionych w 2000 roku. Plan reformy PKP zakłada wydzielenie ze spółki mniejszych firm, które zostaną sprzedane. Program naprawczy przewiduje emisję obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. Pracownicy dostana odprawy w wysokości 20-30 tys. zł, a restrukturyzacja firmy ma być finansowana z wpływów z emisji obligacji o wartosci 3 mld zł. Zakupem PKP jest zainteresowany Deutsche Bahn i amerykański Wisconsin Central Transportation. Prywatyzacja ma być przeprowadzona do końca 2001 roku. PB

POLLENA EWA. Spółka złożyła wniosek o konwersję 175 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych (na każdą przypada 5 głosów) serii C na akcje na okaziciela.

SOKOŁÓW. Invest Sokołów Bis (podmiot zależny od spółki) dokona sprzedaży 8 mln akcji Sokołowa po 5,2 zł za sztukę. Zapisy przyjmowane będą od 29 listopada i zakończą się 3 grudnia.

STALEXPORT. Spółka wykupiła 1 650 obligacji zamiennych o wartości nominalnej 1,65 mln USD. Do tej pory z 50 tys. obligacji wykupionych zostało łącznie 17 795 sztuk, co stanowi 35,6 proc. całkowitej wielkości emisji. Wykupione obligacje zostaną umorzone.

SZEPTEL. Spółka wystąpiła do Ministerstwa Łączności w imieniu Andrzeja Rybkowskiego o zgodę na nabycie pakietu akcji uprawniającego do wykonywania ponad 10 proc. głosów na WZA.

WISTIL. Zarząd spółki zamierza dokonać redukcji zatrudnienia w firmie w ramach zwolnień grupowych.

ZASADA. UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do zamiaru połączenia, polegającego na nabyciu przez spółkę Star Trucks zorganizowanej części mienia firmy ZS Star. Zasada jest podmiotem dominującym wobec ZS Star.

ŻYWIEC. W wyniku trwającego od kwietnia 1999 r. postępowania likwidacyjnego spółki Brewpole B.V., której Żywiec jest jedynym udziałowcem, w dniu 24.11.1999 r. na podstawie decyzji Heineken Internationaal Beheer B.V. (likwidatora Breewpole B.V.) Żywiec przejął nieodpłatnie od Brewpole B.V. wszystkie należące do tej spółki udziały w Hevelius Brewing Company Ltd., tj. 28.901 udziałów stanowiących 99,47 proc. kapitału zakładowego tej spółki. AS

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Burza Piotr, Sulejewski Artur, Ostrowska Katarzyna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu