Ze spółek

Burza Piotr, Bednarz Ewa
07-12-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

BUDIMEX. 6.12.1999 r. spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu nowej spółki Budimex Trójmiasto sp. z o.o. Będzie ona prowadziła działalność usługową, produkcyjną i handlową, a w szczególności świadczyła usługi budowlano-montażowe. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 tys. z. i dzieli sie na 80 udziałów po 50 zł. Budimex opłacił go ze środków własnych i objął 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Budimexu Trójmiasto. Powołanie nowej spółki jest początkiem procesu budowy Centrum Generalnego Wykonawstawa Budimex w tym rejonie.

Spółka otrzymała też informację o wykreśleniu Budimexu Poznań z rejestru handlowego. W związku z tym został podwyższony kapitał akcyjny Budimexu z 79.690.175 zł do 98.951.940 zł. Połaczenie obu spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku poznańskiej firmy, na Budimex.

Przed fuzją Budimex posiadał 43,38 proc. udziału w kapitale akcyjnym oraz 67,79 proc. w maksymalnej liczbie głosów na WZA Budimexu Poznań. Połączenia dokonano na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30.06.1999 r. przy zachowaniu parytetu wymiany - za 5 akcji Budimexu - 12 akcji Budimexu Poznań.

INSTAL LUBLIN. 6.12.1999 r spółka zawarła z Energomontażem Północ umowę na wykonanie instalacji przemysłowych na budowie FRSP UPONOR w Sochaczewie. Wartość netto robót wynosi 2,3 mln zł. Instalacje mają zostać wykonane do 17.09.99.

MASTERS (ELPO). 06.12.99 spółka kupiła 5 tys. własnych akcji po 1,62 zł w celu umorzenia. Kupione akcje dają prawo do 0,13 proc głosów na WZA spółki. Dotychczas MASTERS skupił 330 385 własnych akcji, które dają prawo 8,73 proc. głosów na WZA.

MOSTOSTAL SIEDLCE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłasza zastrzeżeń do zamiaru łączenia polegającego na nabyciu przez Mostostal Siedlce akcji Mostostalu Stalowa Wola w liczbie powodującej przekroczenie progu 50 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

POLIGRAFIA. Fundusz The Baring CEF Investments IV Ltd ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Poligrafii po 13 zł. Fundusz chce kupić ponad 2,7 mln akcji. Zapisy przyjmowane będą od 13 grudnia do 14 stycznia 2000 roku. Baring CEF ma zgodę KPWiG na przekroczenie progu 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Głównym udziałowcem Poligrafii jest Exbud, który posiada 55,21 proc. jej kapitału akcyjnego.

NBP. Rząd i Narodowy Bank Polski oświadczyły, że kluczowe sektory: energetyka, komunikacja, finanse, transport, zdrowie i usługi publiczne, są przygotowane na ewentualne problemy związane z rokiem 2000. Ignacy Pardyka, szef departamentu informatyki w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji, stwierdził, że dzięki intensywnym przygotowaniom w kluczowych branżach, można z całą pewnością powiedzieć, ze nasz kraj jest w pełni przygotowany do roku 2000. Rząd zorganizował podwójny system monitorowania zagrożeń na poziomie lokalnym i narodowym, który daje centralnemu koordynatorowi pełną kontrolę nad sytuacja. Ignacy Pardyka poinformował, że do końca listopada przetestowane zostały systemy we wszystkich kluczowych sektorach, zgodnie z międzynarodowymi standardami, z wyjątkiem samorzadów lokalnych i administracji rządowej Sektory te będą testowane dopiero w grudniu.

NBP poinformował, ze sektor bankowy jest przygotowany na niemile niespodzianki, które może spowodować zmiana daty z roku 1999 na 2000 w systemach komputeroweych. Zmiana jest krytyczna, ponieważ cześć starych systemów może odczytać datę 2000 jako 1900. Ewa Sleszyńska-Charewicz, główny inspektor w Komisji Nadzoru Bankowego powiedziała, że nie powinno wydarzyć sie nic, co spowodowałoby problemy w działalności banków lub podważyłoby zaufanie do systemu bankowego. W ubiegłym miesiącu przedstawicieli rządu stwierdził, ża Polska jest zabezpieczona przed problemem roku 2000, o ile tylko obywatele nie wpadną w panikę i nie zaczną gwałtownie wycofywać swych oszczędności z banków. PB

RDM POLONIA. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Regionalnego Domu Maklerskiego Polonia podjęło uchwałę o emisji nowych akcji o wartości do 7,139 mln zł. Obecnie kapitał akcyjny biura wynosi ok. 5 mln zł, a głównym jego akcjonariuszem posiadającym przeszło 90 proc. głosów na WZA jest BWR.

Nowa emisja ma odbyć się z wyłączeniem prawa poboru, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój domu makleskiego. Walne musiało również zdecydować o kontynuowaniu dalszej działalności w związku z zanotowaniem w 1998 r. straty przekraczającej kapitał zapasowy i 1/3 kapitału akcyjnego. Obecnie RDM posiada jeden POK, niebawem zamierza zakupić DM BGK oraz rozpocząć przyjmowanie zleceń za pomocą internetu.

ŻYWIEC. W wyniku trwającego od kwietnia 1999 r. postępowania likwidacyjnego spółki Leżajsk Holding B.V. z Rotterdamu, której Żywiec jest jedynym udziałowcem, 6.12.1999 r. przejął on nieodpłatnie wszystkie należące do tej spółki akcje w Zakładach Piwowarskich w Leżajsku, tj. 2 154 525 akcji stanowiących 85,9 proc. jej kapitału akcyjnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Burza Piotr, Bednarz Ewa

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek